تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - canola seed production

مرجع جامع گیاهان زراعی

[PDF] from grain.orgLF Friesen, AG Nelson… - Agronomy Journal, 2003 - grain.org
Page 1. Evidence of Contamination of Pedigreed Canola (Brassica napus) Seedlots
in Western 1 Canada with Genetically Engineered Herbicide Resistance Traits 2 Lyle
F. Friesen*, Alison G. Nelson, and Rene C. Van Acker 3 4 ...
Cited by 70 - Related articles - View as HTML - BL Direct - All 2 versions

R Sabbahi, D De Oliveira… - Journal of economic …, 2005 - ingentaconnect.com
... aims at producing a rational pollination concept, by using an experimental design with new
techniques and appropriate pollinating insects (honey bee, Apis mellifera L.), to better understand
pollination mechanisms and to improve its management in canola seed production. ...
Cited by 17 - Related articles - All 7 versions

LA Morandin… - Agriculture, ecosystems & environment, 2006 - Elsevier
... 2. Methods. In July of 2002 and 2003, wild bee populations, surrounding habitat and canola
seed production near La Crete, Alberta, Canada ( 58°N, 116°E) were examined. The area
was aspen parkland and was being cleared rapidly for agriculture. ...
Cited by 44 - Related articles - All 4 versions

JJ Soroka, DW Goerzen, KC Falk… - Canadian Journal of Plant …, 2001 - pubs.aic.ca
... The effects of insect pol- lination on canola (Brassica napus L. cv. OAC Triton) seed ger- mination.
Euphytica 45: 39–41. Lammersten, G. 1999. Hybrid canola seed production pollination. Page
80 in Proc. Apimondia 1999 36th Congress. Vancouver, BC. 12–17 September 1999. ...
Cited by 9 - Related articles - BL Direct

[CITATION] Hybrid canola seed production in Western Canada using the Pol CMS system

PBE McVetty, R Scarth, SR Rimmer… - Proc. 9th Int. Rapeseed Congress, …, 1995
Cited by 3 - Related articles

[PDF] from utoronto.caMA Cubeta, BR Cody, Y Kohli… - Phytopathology, 1997 - Am Phytopath Society
... specializa- tion, or ecological adaptation. The absence of commercial cabbage and
canola seed production in North Carolina may have contri- buted to the isolation of
local genotypes of S. sclerotiorum. Popula- tion subdivision could ...
Cited by 43 - Related articles - BL Direct - All 17 versions

R Manning… - Australian Journal of Experimental Agriculture, 2005 - CSIRO
... compared to the control site. This concurs the findings of Manning and Boland (2000),
who report that canola seed production continued to decline even from 500 to 1000
m from an apiary. Riethmuller et al. (2003) report that sowing ...
Cited by 8 - Related articles - BL Direct - All 2 versions

[HTML] from crops.orgCJ Chen, G Neill, K Wichman, D Johnson… - Agronomy Journal, 2005 - crops.org
... limiting factor for crop production. In a review paper, Johnston et al. (2002) suggested
that a minimum of 127 mm of water is required for canola seed production in the
northern Great Plains. After the minimum water requirement ...
Cited by 14 - Related articles - Cached - BL Direct - All 7 versions

LA Morandin, ML Winston, VA Abbott… - Basic and Applied …, 2007 - Elsevier
... Because canola seed production is increased by insect pollination (eg, Free, 1993; Morandin
& Winston, 2005), examination of landscape factors that promote wild bee populations in canola
agroecosystems is important economically as well as for conservation of biodiversity. ...
Cited by 27 - Related articles - All 3 versions

GW Clayton, KN Harker, JT O'Donovan… - Canadian journal of …, 2004 - pubs.aic.ca
Page 1. Fall and spring seeding date effects on herbicide-tolerant canola (Brassica
napus L.) cultivars GW Clayton1, KN Harker1, JT O'Donovan2, RE Blackshaw3,
LM Dosdall4, FC Stevenson5, and T. Ferguson6 1Lacombe ...
Cited by 16 - Related articles - BL Direct - All 2 versions

[HTML] from regional.org.auJA Kirkegaard, SJ Sprague, H Dove… - Australian Journal of …, 2008 - CSIRO
... 24 days on 0.275 ha). For the canola seed production, we assumed that canola had
a variable production cost of $A350/ha and the seed was valued at $A325/t in
2004–05 and $A400/t in 2006. These costs and prices reflected ...
Cited by 16 - Related articles - BL Direct - All 6 versions

MJS Marie-Josée Simard, ALA Légère… - Botany, 2006 - nrcresearchpress.com
... This was done by mapping B. napus canola fields, comparing them with the sampling locations
of B. rapa herbarium specimens from Quebec, gathering information on the presence of B. rapa
in certified canola seed production fields, and surveying for B. rapa populations ...
Cited by 16 - Related articles - BL Direct - All 6 versions

WE May… - Journal of the American Oil Chemists' Society, 1993 - Springer
... The production of spring canola (Brassica napus L.) and the related canola crushing industry
has increased in Ontario over the last decade Canola seed production now averages 30,000
Mg from 18,000 ha (hectares) (1). The crushing plants in Ontario presently import most of ...
Cited by 6 - Related articles - BL Direct - All 5 versions

RS Gray, S Malla… - Market development for …, 2002 - books.google.com
... multiplying the quan- yields. tity of canola seed (production) by the price of 6 This
is consistent with the treatment in the research plots where additional yield is
measured with no additional use of crop inputs. There would be ...
Cited by 6 - Related articles - All 8 versions

[PDF] from stopogm.netRC Van Acker, A Brûle-Babel, LF Friesen… - 2003 - stopogm.net
... traits. The Canadian Seed Growers Association (CSGA) is investigating mitigation
plans and adjustment to the canola seed production system to help to stem and
prevent this contamination (Dale Adolphe, CSGA, pers. comm ...
Cited by 14 - Related articles - All 10 versions

CR Hogarth, NJ Mendham… - Murphy D. Proc. of the …, 1995 - en.scientificcommons.org
Publikationsansicht. 38893768. The effect of distance from pollen source on seed
set and yield in apetalous hybrid canola seed production (1995). ...
Cited by 1 - Related articles - Cached

GG Brown - US Patent 6,365,798, 2002 - Google Patents
... carry deleterious traits and compromise the quality of the recipient strain. Two CMS
systems are proving to have some limited use in hybrid canola seed production.
The Polima or pol cyto- plasm is capable of conferring male ...
Cited by 4 - Related articles - All 2 versions

[PDF] from dynamicweb.dkP Salisbury - Environmental Safety Report, 2002 - abe.dynamicweb.dk
... To ensure successful co-existence of organic, conventional (non- GM) and GM canola crops,
industry and growers need to accept similar standards of purity to those currently used for canola
seed production crops worldwide, allowing for example, a threshold of up to 1% off ...
Cited by 3 - Related articles - View as HTML

[PDF] from unimelb.edu.auPA Salisbury, RK Downey… - 2002 - jcci.unimelb.edu.au
Page 1. GENETICALLY MODIFIED CANOLA IN AUSTRALIA: AGRONOMIC AND
ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS Author: Phillip A. Salisbury Institute of Land and
Food Resources, University of Melbourne Editor: R. Keith Downey ...
Cited by 16 - Related articles - View as HTML

[PDF] from www.csiro.auT Beer… - 2007 - csiro.au
... 20 5.5 Summary for Canola production ..... 22 5.5.1 Co-products for Canola Seed
Production ..... 22 5.5.2 Drying, Storage and Handling..... ...
Cited by 27 - Related articles - View as HTML - All 25 versions

[HTML] from wssajournals.orgA Légère, MJ Simard, E Johnson, FC Stevenson… - Weed technology, 2006 - BioOne
... But even marginal canola seed production could contribute to the long-term survival of volunteer
populations. Reduced fecundity would not necessarily be related to low fitness, as increased
seed survival could outweigh the decreased fecundity (Claessen et al. 2005). ...
Cited by 2 - Related articles - BL Direct - All 9 versions

R Pinnisch… - Canadian Journal of Plant Science, 1992 - pubs.aic.ca
... Further improvement of the seed- yielding ability of pol A-lines and/or rmproved hybrid
seed production method- ologies will be required to lmprove the com- mercial
acceptability of pol CMS hybrid canola seed production in Manitoba. ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct

[PDF] from usask.caRG Heendeniya - 2008 - library2.usask.ca
... feeding. The current annual contribution of canola to the Canadian economy is estimated to be
$11 billion (1.1% of GDP). Average canola seed production in Canada is over 7 million metric
tonnes (MT) per year (Table 1.1) with a record production of 9.7 million ...
Cited by 1 - Related articles - All 2 versions

[PDF] from udea.edu.coRR Marquardt… - Enzymes in farm animal nutrition, 2000 - books.google.com
... Production in plants is seen as a far less costly method of manufacture. An abundant
supply of enzymes in canola seed, for example, would dramatically reduce the cost
of enzyme production and hence costs to the livestock producer. ...
Cited by 5 - Related articles - All 5 versions

[PDF] from brs.gov.auO Mewett… - 2008 - adl.brs.gov.au
Page 1. Maintaining product integrity in the Australian seed and grain supply chain – the role
of sampling and testing for GM events Osman Mewett, Kerry R Emslie, Hilary Johnson,
Jacqueline Lizzio, Kim L Dibley, E John Murby and Paul Hattersley Page 2. ...
Cited by 2 - Related articles - View as HTML - All 8 versions

[PDF] from psu.eduS LeBlanc… - 2001 - Citeseer
... TECHNICAL REPORT: 01-05 RAPPORT TECHNIQUE: 01-05 March, 2001 Mars 2001 Hybrid
Canola Seed Production Harvest Management Study ... Page 2. Hybrid Canola Seed
Production/Harvest Management Study Senator Hervé J. Michaud Research Farm, Bouctouche, ...
View as HTML

[CITATION] Nitrogen, sulfur and boron fertility in spring canola seed production

RM Gareau - 1996 - University of Idaho

[CITATION] Influence of Cabbage Seedpod Weevil on Canola Seed Yield in North Alabama

E Cebert, RN Ward…
Related articles

[CITATION] Garden of Eden Fading Fast

C Miller - Frontiers in Ecology and the Environment, 2003 - JSTOR

[PDF] from google.comQ Ali, HG Abbas, J Farooq… - Electronic Journal of …, 2010 - sites.google.com
... Local Canola seed production has resulted in self-sufficiency in canola seed
requirements of the county and now no Canola seed is being imported in Pakistan
by public or private sectors. Local Canola seed production has ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions

[CITATION] POLLINATING EFFICACY OF OSMIA CORNIFRONS AND OSMIA LIGNARIA (HYMENOPTER: MEGACHILIDAE) ON THREE BRASSICACAE SPP. …

CA Abel, RL Wilson… - Journal of Kansas Entomological Society, 2003

GG Brown - US Patent App. 20,020/100,078, 2002 - freepatentsonline.com
... [0012] Two CMS Systems are proving to have some limited use in hybrid canola seed production
The Polima or pol cytoplasm is capable of conferring male sterility on many canola cultivars, and
effective restorer lines, possessing dominant alleles at a single nuclear restorer ...
Cached

MJ Walsh… - Crop and Pasture Science, 2009 - CSIRO
... 0 20 40 60 80 100 Wheat Lupins Barley Canola Seed production (% control) Glyphosate
Sprayseed Swathing Fig. 2. Effect of crop-topping and swathing treatments on the seed production
of wild radish plants growing in wheat, lupins, barley, and canola crops, York 2001. ...
Related articles - All 5 versions

[CITATION] Australia Gives Go-Ahead to GM Canola

K Senior - Frontiers in Ecology and the Environment, 2003 - JSTOR

GG Brown - US Patent 6,951,970, 2005 - Google Patents
... Two CMS Systems are proving to have some limited use in hybrid canola seed production
The Polima or pol cyto- plasm is capable of conferring male sterility on many canola cultivars,
and effective restorer lines, possessing dominant Page 8. ...
Related articles - All 3 versions

A SOLEYMANI, MS MOHAMAD… - International journal of …, 2010 - cat.inist.fr
... Auteur(s) / Author(s). SOLEYMANI Ali ; MOHAMAD MEHDI SHAHRI ; MOHAMAD HESAM
SHAHRAJABIAN ; NARANJANI Lila ; Résumé / Abstract. In many regions in the world sulfur
deficiency has been recognized as a limiting factor for canola seed production. ...

[CITATION] The introduction of genetically modified organisms may bring a novel quality in the influence of agriculture on the environment. Which aspects could …

EA Clark, M Wilkinson… - … of criteria to …, 2004 - Federal Agency for Nature …

A Akhyani, N Montajabi… - 2007 - agris.fao.org
... Nutrition has an important role for growth and yield production in canola. The costs
of canola seed production have been elevated due to increasing the price of chemical
fertilizers which have potential to pollute environment. ...
Cached

[HTML] from scielo.brAS Rosa, B Blochtein… - Scientia Agricola, 2011 - SciELO Brasil
... Considering the current worldwide need for canola seed production and the growing importance
of this crop in the Rio Grande do Sul State, Brazil, the production of pods and seeds resulting
from self-pollination, manual pollination and interactions between honey bees and ...
Related articles - Cached - All 2 versions

MR Pordel, R Ebadi, M Mobli… - JWSS-Isfahan University of …, 2007 - jstnar.iut.ac.ir
... Study Type: Research | Subject: Article abstract: Pollination and fertilization of canola
flowers are the main factors of canola seed production. In order to study the effects
of insect pollinators on seed quantity and quality of three ...
Cached - All 11 versions

[PDF] from 134.245.92.14D Röttgers, A Faße… - Proceedings of the German …, 2010 - 134.245.92.14
... The selection equation used here contains the classic gravity variables 'economic sizes'
and 'distance', and is augmented by canola seed production and block fixed effects, which
are explained further below. ... Canola seed production and biofuel ...
Related articles - View as HTML - All 6 versions

[HTML] from crops.orgLFN Friesen, AG Van Acker… - Agronomy Journal - crops.org
... The results of this study indicate that the pedigreed canola seed production system in western
Canada is cross-contaminated with the various herbicide resistance traits at a high level and
that purchasing and planting a pedigreed conventional canola seedlot does not ...
Related articles - Cached - All 6 versions

[PDF] from northerncanola.comC Honeyman - northerncanola.com
Page 1. The official publication of the US Canola Association and Northern Canola Growers
Association November/December 2009 Volume 4 • Number 4 PRSRT STD US POSTAGE PAID
PERMIT # 433 BISMARCK, ND Canola Oil Good for Sports Nutrition ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions

[PDF] from saskcanola.comAS McClay, MC Ecoscience - saskcanola.com
... without canola. The effects of mite and canola treatments on false cleavers seed
production were also significant, and very similar to those on biomass (Table 7). In
plots without canola, seed production was 9 Page 14. reduced ...
View as HTML

[PDF] from ndsu.eduS Agriculture - ag.ndsu.edu
... crops. This conclusion is supported by University of Manitoba scientific research.
The results indicate that the pedigreed canola seed production system in western
Canada is cross-contaminated at a high level. The pedigreed ...
View as HTML - All 4 versions

[PDF] from nodak.eduPM Carr, GB Martin, BA Melchior… - ag.ndsu.nodak.edu
... canola plants (P = 0.07). Growing conditions generally favored canola seed production
until July in 2003 (data not presented). Hot and dry conditions developed in July and
persisted through August. These weather data suggested ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions

[PDF] from uoguelph.caPG Kevan, TS Woodcock… - 2010 - atrium.lib.uoguelph.ca
... issues. One important concern in this area is the potential shortage of pollinators for
hybrid canola seed production as acreage increases: how can beekeepers sustain
their apiary operation after the brief period of canola bloom? ...
All 3 versions

G Brown - US Patent App. 20,020/133,851, 2001 - freepatentsonline.com
... deleterious traits and compromise the quality of the recipient strain. [0012] Two CMS
systems are proving to have some limited use in hybrid canola seed production.
The Polima or pol cytoplasm is capable of conferring male ...
Cached

G Brown - US Patent 6,852,908, 2005 - Google Patents
... carry deleterious traits and compromise the quality of the recipient strain. Two CMS
systems are proving to have some limited use in hybrid canola seed production.
The Polima or pol cyto- plasm is capable of conferring male ...
Related articles - All 3 versions

[DOC] from oregonstate.eduEL Lahmann - 2006 - ir.library.oregonstate.edu
... of Agriculture, Mr. Watanabe of the Japan Seed Trade Association (JASTA) wrote, “JASTA and
our members would like to continue to support the expansion of vegetable seed production in
Oregon, but we cannot take this position if canola seed production is allowed, and ...
Related articles - All 3 versions

[PDF] from gwu.eduJM Mann - gwu.edu
... Canada 2008). Canola seed is either crushed domestically or exported. In the 2006
crop year canola seed exports were 60 percent of canola seed production, which
accounted for 40 percent 9 Page 10. of world canola seed exports. ...
Related articles - View as HTML

[PDF] from farmenergynews.comD Liu - farmenergynews.com
... on canola seed in the range of $5/tonne. Given recent canola seed production levels
of 6.2 million tonnes, the value of the price increase would be in the range of $31
million/year. The extent of the actual price increase in canola ...
Related articles - View as HTML - All 7 versions

R Delourme… - Developments in Plant Genetics and Breeding, 1999 - Elsevier
Cited by 9 - Related articles - All 2 versions

TE Nickson - Gene flow from GM plants, 2005 - Wiley Online Library
... LibertyLink® Canola T45 Topas 19/2 SeedLink® Canola MS1/RF1 (a male sterility/fertility
restoration system MS1/RF2 used in hybrid canola seed production) MS8/RF3 LibertyLink® Maize
T25 LibertyLink® Cotton LLCotton25 HerculexTM I (maize) 1507 Dow AgroSciences ...
Cited by 5 - Related articles - All 3 versions

HC Becker, H Löptien… - Developments in Plant Genetics and …, 1999 - Elsevier
Related articles

[PDF] from greenpeace.orgGMC Register - greenpeace.org
Page 1. g re e n p e a c e .o rg GM Contamination Register Report 2007 Annual review of cases
of contamination, illegal planting and negative side effects of genetically modified organisms
Page 2. l GM Contamination Register Report 2007 l Greenpeace International ...
Related articles - View as HTML - All 59 versions

[PDF] from agr.gc.caS Malla… - Contract, 2005 - agr.gc.ca
... Note that the share of peanut, palm and coconut oil has been declining throughout the past twenty
years. This is the result of consumer preference for healthier oils and increased canola seed
production. Acquisition price also plays a role. iv. Seed Crushing Sector ...
Related articles - View as HTML

[PDF] from lwa.gov.auJ Stanley, K Hutchinson, I Godwin, P Gregg… - Land & Water Australia, …, 2006 - lwa.gov.au
Page 1. Biotechnology (GMO) issues and research priorities in natural resource
management Report to Land & Water Australia John Stanley, Keith Hutchinson, Ian
Godwin, Peter Gregg, Robin Jessop, Margaret Katz, Kathy King ...
Cited by 2 - Related articles - View as HTML - All 7 versions

[PDF] from cornell.eduRJ Herring - Journal of Development Studies, 2007 - Taylor & Francis
... Mr Schmeiser's defence in the case he lost repeatedly, finally in the Supreme Court of Canada
in June of 2004, is that he did not illegally appropriate intellectual property for transgenic canola
seed production on his farm, but suffered pollution of his fields by Monsanto's plants ...
Cited by 33 - Related articles - BL Direct - All 8 versions

[PDF] from tekno.dkAH Refsgaard… - Erfaringer med sameksistens - tekno.dk
... Ifølge the Agriculture and Agri- Food Canadas undersøgelse, Isolation Effectiveness in Canola
Seed Production foretaget af RK Downey and H. Beckie blev det afsløret, at de landmænd der
producerede statskontrolleret raps sæd i 2001 til det konventionelle canola marked ikke ...
View as HTML

[PDF] from usask.caYU VctmMêmK - 2001 - library2.usask.ca
... Int. J. Plant. Sci. 153, S106-S122. Hogarth, CR, Mendham, NJ and Buzza, GC (1995) The effect
of distance from pollen source on seed set and yield in apetalous hybrid canola seed production.
Proceedings $h International Rapeseed Congress, pp. 107-109. ...
Related articles - All 5 versions

[PDF] from isbgmo.infoF Acevedo-Gasman - BIOSAFETY - isbgmo.info
Page 101. 99 Poster Presentations P1. 01 Identifying centers of origin and diversity
of maize and implications regarding biosafety measures Acevedo-Gasman F 1,
Sarukhán J 1, Larson J 1, Huerta E 2, Koleff P 1, Aguilar C 1 ...
View as HTML - All 4 versions

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها