تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - Sugar beet seed production

مرجع جامع گیاهان زراعی

PC Longden - Journal of Agricultural Science, Cambridge, 1972 - Cambridge Univ Press
SUMMARY Eight experiments investigated how different sowing and harvest dates, plant populations
and fertilizers affect yield, germination and size of seed from hybrid mono- germ sugar-beet seed
crops, grown in situ when raised under barley cover in Lincoln- shire, or open sown in ...
Cited by 5 - Related articles - All 2 versions
[PDF] from usda.govRO Hampton, KE Keller… - Plant disease, 1998 - Am Phytopath Society
Publication no. D-1997-1202-01F This article is in the public domain and not copy- rightable.
It may be freely reprinted with custom- ary crediting of the source. The American Phyto- pathological
Society, 1998. ... Fig. 1. LandSat-based shaded relief map of the Willamette Valley ( ...
Cited by 4 - Related articles - BL Direct - All 7 versions

[PDF] from qut.edu.auS CAMPBELL - AMERICAN SOCIETY - sugarresearch.library.qut.edu.au
Methods of Utilizing the Male Sterile Factor in Sugar Beet Seed Production SAM C. CAMPBELL1
The information contained herein reports the experiences of West Coast Beet Seed Company
in the production of seed from plantings of alternate strips of male sterile material and ...
Cited by 3 - Related articles - View as HTML - All 3 versions

HS SADEGHZADEH, DF TALEGHANI… - JOURNAL OF SUGAR …, 2006 - sid.ir
This study was carried out to determine the optimal irrigation intervals in sugar beet seed production
fields and to evaluate the effects of irrigation at different growth stages of sugar beet seed bearing
plants (Cv. SHIRIN) on seed qualitative and quantitative characteristics. The treatments ...
Cached - All 2 versions


G Alcaraz, JP Denizot… - 1986 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, BE8601419. Titles, Effect of four climatic conditions
in greenhouse on sugar beet [seed] production [in 4 MS lines pollinated by a pollinator
pertaining to the type O ]. Personal Authors, Alcaraz, G.,Denizot ...
Cached
A Wolff - 2000 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, CZ2000001359. Titles, Sugar beet seed production. Original
title, Vyroba osiv cukrovky. Personal Authors, Wolff, A. (Strube, Soellingen (Germany)). Conference,
[Sugar beet growing 2000], Prague (Czech Republic), 23 Feb 2000. ...
Cached
S Sadeq Zadeh Hemayati, VOL Yusof Abadi - 2004 - agris.fao.org
The objective of this study was the determination of optimal irrigation intervals in sugar beet seed
production fields and evaluation of irrigation at different growth stages of sugar beet seed bearing
plants on seed qualitative and quantitative characteristics. Four treatments including of ...
Cached - All 2 versions
V Krivchanski, I Pyslaru… - Tezele conferincei stiintifice, 1997 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, MD1999000083. Titles, [The system of sugar beet seed production
in Republic of Moldova]. Original title, Sistemul de producere a semintelor de sfecla de zahar
in Republica Moldova. Personal Authors, Krivchanski, V.,Pyslaru, I.,Mihai, V. ...
Cached
D Govi - Sementi Elette (Italy), 1996 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Sementi Elette (May-Aug 1996). The sugar-beet seed production
in Emilia Romagna. Acts and rules. Govi, D. (Regione Emilia Romagna, Bologna
(Italy). Assessorato Agricoltura). Conference, [46. Meeting ...
Cached
S FARZANEH, M ZAIFIZADEH, J ASOUDI… - JOURNAL OF SUGAR …, 2006 - sid.ir
To determinate the most proper NPK fertilizer level for increasing the quality and quantity of polygerm
seeds of sugar beet , an experiment was conducted in randomized complete block design with
three replications in 1998-2000 at Research Farm of Faculty of Agriculture, Azad ...
Cached - All 2 versions
L Magassy - 1980 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, XE8010736. Titles, Results and possibilities in the breeding of
tetraploid monogerm sugar beet [seed production]. Personal Authors, Magassy, L. (Research
Inst. for Sugar Beet Production, Sopronhorpacs (Hungary)). Conference, 43. ...
Cached

EI Lala… - Sakharnaya Svekla (USSR), 1981 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, SU8200069. Titles, [Concentration of sugar-beet seed production
in Moldavia]. Personal Authors, Lala, EI,Pavlenko, Yu.E. Corporate Authors, Ministerstvo Sel'skogo
Khozyajstva SSSR, Moscow. Publication Date, (Nov 1981). AGRIS Subj. Cat. ...
Cached

[CITATION] Influence of sugar beet seed production conditions on useful properties of roots.

W CEGLIÑSKI - Roczn. Nauk. win.(A)., 1970

[CITATION] Interim results on the use of Camposan in sugar beet seed production for improvement of seed quality.

K Furste… - … Beitrage, Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg, 1980


K Slavov, S Rajkov, D Nenkova, I Ivanova… - Rasteniev" dni Nauki ( …, 1996 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, BG9700460. Titles, Investigation on the utilization of
some biologically active substances in sugar beet seed production plots. Personal
Authors, Slavov, K.,Rajkov, S. (Institut po Zakharno Tsveklo "Prof. Iv. ...
Cached - BL Direct

[CITATION] Sugar-beet seed production after summer sowing with special reference to measures for removing the disadvantages of the method.

G SENFF - Zeitschrift fur Acker-und Pflanzenbau, 1960
[PDF] from sid.irSS Hemayati - PLANT ECOPHYSIOLOGY (JIROFT BRANCH), 2009 - sid.ir
To determine the possible effects of climatic parameters on sugarbeet seed yield, the correlation
between seed yield and different meteorological parameters during 1955-2002 was determined
and the parameters which had significant cor- relation with seed yield were fitted by ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
U Lunati - Sementi Elette (Italy), 1982 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, XE8262269. Titles, [Rules of the Emilia Romagna region
[Italy] for sugar beet seed production. A three-year experiment]. Personal Authors, Lunati,
U. (Regione Emilia Romagna, Bologna (Italy)). Conference, 32. ...
Cached
NV Dushko - Sakharnaya Svekla (USSR), 1979 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, SU7901551. Titles, [Reserves for development of economic
efficiency of sugar beet seed production [Ukrainian SSR]]. Personal Authors, Dushko, NV
(Uladovo-Lyulinetskaya Opytno-Selektsionnaya Stantsiya, Vinnitskaya Oblast' (Ukrainian SSR)). ...
Cached

[CITATION] Sugar Beet Seed Production in Michigan as Influenced by Size and Spacing of Stecklings

PA Reeve - 1942 - Michigan State College of …
U Lunati - Sementi Eletti (Italy), 1984 - agris.fao.org
... Language, It. Notes, Summaries (En, It). English Abstract, The whole area of the Emilia-Romagna
region nowadays gives the widest security for sugar beet seed production because of the regional
regulations which fill in the gaps in the EEC rules. Type, Conference, Summary. ...
Cached
T Kageura, K Hara, S Kanamaki… - Proceedings of the Sugar …, 1974 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, JA7503978. Titles, On mechanization of sugar beet
seed production, 1: Problems, their present situation and the means of solution. Personal
Authors, Kageura, T. (Hokuren Union of Hokkaido Farmers ...
Cached
JM Guillet - Comptes-Rendus des Congres de l'Institut International …, 1998 - agris.fao.org
The multiplication of sugar beets varieties is conducted with severe isolation measures to avoid
any pollution by undesirable pollen coming from beets in the surroundings of the seeds production
area. This is not enough for the GMO sugar beets multiplication which implies also the ...
Cached

G Chazallon - France Agricole (France), 1979 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, XE8032082. Titles, [Nerac (Lot-et-Garonne) is the European
cradle of seed plants [sugar-beet, seed production, France]]. Personal Authors, Chazallon, G.
Publication Date, (29 Dec 1979). AGRIS Subj. Cat. Plant production. Language, Fr. ...
Cached
K Slavov, D Nenkova, S Belcheva… - Rasteniev" dni Nauki ( …, 1994 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, BG9500526. Titles, Possibility to use some biologically active
substances in the sugar beet seed production. Personal Authors, Slavov, K. (Institut po Zakharno
Tsveklo "Prof. Iv. Ivanov", Shumen (Bulgaria)),Nenkova, D.,Belcheva, S.,Ivanova, I. ...

H Takahashi, T Hayashi, K Okazaki… - Proceedings of the …, 2007 - agris.fao.org
... ISSN, 0912-1048. Vol. No. (no.48) p. 10-15. Abstract (English), On NARCH, we produce
sugar beet Fsub(1) seeds in Hitsujigaoka, Sapporo city Hokkaido. As well known, the weather
condition is very important factor for sugar beet seed production. ...
Cached - All 2 versions


NG Guizbullin - Seed science and technology, 2001 - cat.inist.fr
A seedling transplanting method for growing sugar beet seed plants under field conditions guarantees
an accelerated multiplication of seeds. Seed yields per ha obtained from seedlings grown in
paper pots of the Japanese firm Nippon are as high as those from seed plants grown from ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct
K Slavov - Rasteniev" dni Nauki (Bulgaria); Plant Science, 1987 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, BG8700109. Titles, Possibilities for applying the desiccant
Reglon in sugar beet seed production. Personal Authors, Slavov, K.,V"rbanov, M.,Patev, D.
(Institut po Zakharno Tsveklo "Prof. Iv. Ivanov", Shumen (Bulgaria)). ...
Cached
V Cazzola - Sementi Elette (Italy), 1997 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, IT1998061664. Titles, In European Union (Italy and France) sugar
beet seed production is considerably increased in the last two years. Original title, In aumento
la produzione di seme bietola da zucchero nell'Unione Europea [Italia - Francia]. ...
Cached
V Bojnansky, V Subikova… - Rostlinna Vyroba-UVTIZ ( …, 1983 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, CS8400671. Titles, Sugar-beet seed production from direct sowing.
Personal Authors, Bojnansky, V.,Subikova, V. (Slovenska Akademia Vied, Ivanka pri Dunaji
(Czechoslovakia). Ustav Experimentalnej Fytopatologie a Entomologie),Chrybik, R. ...
Cached
LM Broucqsault - Bulletin de la Federation Nationale des Agriculteurs …, 2000 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, FR2001000363. Titles, [Sugar beet seed production and control
of ratoons]. Personal Authors, Broucqsault, LM (Federation Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences, Etoile sur Rhone (France)). Publication Date, (Avr-Mai 2000). ...
Cached
L Nardi - Bulletin de la Federation Nationale des Agriculteurs …, 1991 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, FR9400670. Titles, [Sugar beet seed production in the
south-western France]. Personal Authors, Nardi, L. (Federation Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences, Lectoure (France)). Publication Date, (Oct-Dec 1991). AGRIS Subj. ...
Cached
G Alcaraz, G Laillet, ED Tittonel… - Comptes-Rendus des …, 1998 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, BE1999000813. Titles, The relation between pollen quality and
empty seed rate during sugar beet seed productionRelation entre qualite du pollen et taux de
graines vides en production de semences de betteraves sucrieres. ...
Cached
M Montanari, A Lovato… - Sementi Elette (Italy), 1992 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, IT9361365. Titles, Sugar-beet seed production from
cellular-tray transplants in glasshouse. Personal Authors, Montanari, M.,Lovato, A.
(Bologna Univ. (Italy). Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni ...
Cached
KS Dehwlikamaw - Vestsi Akadehmii Agrarnykh Navuk Belarusi ( …, 1994 - agris.fao.org
... AGROVOC Terms, BETA VULGARIS, SUGAR BEET, SEED PRODUCTION, VARIETIES,
GERMINABILITY, ENVIRONMENTAL FACTORS, BELARUS, BETA VULGARIS, BETTERAVE
SUCRIERE, PRODUCTION DE SEMENCES, VARIETE, FACULTE GERMINATIVE, FACTEUR ...
Cached
K Fuerste, J Schmidt… - Tagungsbericht-Akademie der …, 1983 - agris.fao.org
... AGROVOC Terms, SUGAR BEET, SEED PRODUCTION, PLANT GROWTH SUBSTANCES,
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC, ENVIRONMENTAL CONDITIONS, QUALITY, BETTERAVE
SUCRIERE, PRODUCTION DE SEMENCES, SUBSTANCE DE CROISSANCE ...

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها