تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - White clover seed production

مرجع جامع گیاهان زراعی

[HTML] from soils.orgBA Barrett, IJ Woodfield - Crop science, 2005 - soils.org
White clover (Trifolium repens L.) exhibits complex inheritance of seed production potential. Genome
maps allow plant breeders to dissect the genetic control of complex traits into discreet factors
with Mendelian inheritance, each of which is called a quantitative trait locus (QTL). A pair- ...
Cited by 23 - Related articles - Cached - BL Direct - All 8 versions
RN Oliva, JJ Steiner… - Crop science, 1994 - cat.inist.fr
White clover (Trifolium repens L.) seed production may be increased by soil-water deficits during
flowering. This study was conducted on a Woodburn silt loam (fine-silty, mixed, mesic Aquultic
Argixeroll) in 1990 and 1991 to determine white clover seed crop water requirements and ...
Cited by 14 - Related articles - BL Direct - All 7 versions
RN Oliva, JJ Steiner… - Crop science, 1994 - cat.inist.fr
... Titre du document / Document title. White clover seed production. II: Soil and plant water status
on yield and yield components. Auteur(s) / Author(s). OLIVA RN (1) ; STEINER JJ ; YOUNG
WC ; Affiliation(s) du ou des auteurs / Author(s) Affiliation(s). (1) Inst. ...
Cited by 12 - Related articles - BL Direct - All 8 versions
[PDF] from grassland.org.nzPTP Clifford - Lea - grassland.org.nz
INTRODUCTION Recent research by Grasslands Division has emphasised the role of the
leaf, particularly its size as a measure of the success or failure of management decisions for white
clover (Trifolium repens L.) seed production. Flowerheads form in leaf axils. Therefore ...
Cited by 10 - View as HTML

[CITATION] Research in white clover seed production.

PTP Clifford, JA Lancashire - Herbage …, 1980 - New Zealand Grassland Association …
Cited by 9 - Related articles - All 2 versions
RJ Haggar, W Holmes… - Grass and Forage Science, 1963 - Wiley Online Library
Field experiments on the management of ryegrass/white-clover pastures for seed produc- tion
were carried out from 1958 to 1961. Replicated trials with ^-acre plots compared continuous
grazing, rotational grazing and cutting once at the silage stage of growth as methods of ...
Cited by 6 - Related articles - All 3 versions
A Marshall… - Grass and Forage Science, 1990 - Wiley Online Library
A trial was carried out over two harvest years to assess the effect of sheep grazing and closing
date on stolon density and seed yield components of two contrasting white clover varieties and
to determine the potential for producing clover seed from mixed swards in an integrated ...
Cited by 6 - Related articles - All 4 versions
SV Pasumarty, S Higuchi, T Murata… - Grass and Forage …, 1995 - Wiley Online Library
... Introduction White clover seed production in Japan is limited by the difficulty in obtaining
consistent economic seed yields, despite the high seed yield potential of recently bred
Japanese white clover cultivars (Fukuoka et ai, 1976). ...
Cited by 7 - Related articles - BL Direct - All 2 versions

[CITATION] Prospects for white clover seed production in the United Kingdom

DH Hides, J Lewis… - … , The British Grassland Society. Maidenhead, UK, 1984
Cited by 6 - Related articles
[HTML] from google.comWD Pearson - New Zealand journal of agricultural research, 1991 - books.google.com
New Zealand Journal of Agricultural Research, 1991 Vol. 34: 439-444 439 0028-8223/91/3404
-0439 $2.50/0© Crown copyright 1991 Effect of meadow spittlebug and Australian crop mirid
on white clover seed production in small cages WD PEARSON DSIR Plant Protection ...
Cited by 5 - Related articles
[HTML] from soils.orgRB Medeiros - Crop science, 2000 - soils.org
Information is needed to determine the optimal combinations of agronomic practices for white
clover (Trifolium repens L.) seed production in humid temperate marine climatic conditions. Effects
on seed yield were determined for two stand ages (first and second seed year of ...
Cited by 5 - Related articles - Cached - BL Direct - All 9 versions
[PDF] from nzpps.orgPJ Gerard, T Eden… - Proc. 52nd NZ Plant Prot. Conf, 1999 - nzpps.org
... 1999: 250-253 PRELIMINARY INVESTIGATION INTO IMPACT OF SITONA LEPIDUS ADULTS
ON WHITE CLOVER SEED PRODUCTION PJ GERARD, T. EDEN and W. TOZER Biocontrol
and Biodiversity Group, AgResearch, Private Bag 3123, Hamilton ...
Cited by 4 - Related articles - View as HTML - BL Direct - All 3 versions

A Zaleski - The Journal of Agricultural Science, 1966 - Cambridge Univ Press
... White clover investigations. I. Effect of seed rates and cutting treatments of flower formation and
yield of seed. J. agric. Sci., Camb. 57, 199-212. ZALESKI, A. (1964). Survey of methods used
for white clover seed production. J. natn. Inst. Agric. Bot. 10, 110-15. ZALESKI, A. (1965). ...
Cited by 6 - Related articles
NC Schroeder, RB Chapman… - New Zealand Journal of …, 1998 - Taylor & Francis
This article was downloaded by: [66.249.68.105] On: 09 July 2011, At: 04:30 Publisher: Taylor
& Francis Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered
office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK
Cited by 4 - Related articles - BL Direct - All 12 versions
[HTML] from regional.org.auSG Clark, J Taylor… - … '.(Eds KJ Hutchinson, PJ Vickery) pp, 1992 - regional.org.au
... overseas cultivars for re-export. Figure 1. Certified seed production of Haifa white
clover in Australia, 1977-1990. The Neuarpurr district of western Victoria is well placed
for white clover seed production. It has an excellent supply ...
Cited by 3 - Related articles - Cached - All 4 versions

[CITATION] Genetic improvement of white clover seed production

DR Woodfield, I Baird… - Proc. NZ Grasslands Assoc, 2004
Cited by 3 - Related articles

[CITATION] Survey of methods used for white clover seed production

A Zaleski - J. natn. Inst. Agric. Bot, 1964
Cited by 3 - Related articles
[PDF] from usda.govGA Pederson… - 2000 - ddr.nal.usda.gov
... DISCUSSION naturalized populations for number of seeds per flower head and
1000-seed weight (Table 3). In 1996, Louisiana Most research interest in white clover
seed production S-1 had greater 1000-seed weights than four of six culti- ...
Cited by 3 - Related articles - BL Direct - All 10 versions
[PDF] from nzpps.orgPJ Gerard - PROCEEDINGS OF THE NEW ZEALAND PLANT …, 2001 - nzpps.org
ABSTRACT Plots of two cultivars of white clover (Trifoliumrepens), Grasslands Prestige
(small-leaved, early flowering) and Grasslands Kopu (large-leaved, later flowering) were established
in cold-frame beds. Clover root weevil (Sitona lepidus) larval numbers were manipulated ...
Cited by 2 - Related articles - View as HTML - BL Direct - All 4 versions
[PDF] from grassland.org.nzBA Barrett, IJ Baird… - Proceedings of the New …, 2004 - grassland.org.nz
Abstract Genome maps and DNA markers allow plant breeders to decipher the genetic control
of commercially vital quantitative traits. Discovery of the components of these genetic control
networks will create opportunities to implement more efficient forage breeding systems. ...
Cited by 2 - View as HTML

RCG Smith… - Australian Journal of Agricultural Research, 1979 - CSIRO
... Rossiter 1966). However, in competition with white clover, seed production of
subterranean clover was depressed to around 30 mg dm-2, a level which could be
expected to prejudice its long-term persistence (Rossiter 1966). There ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions

[CITATION] Effect of 2, 4-DB on white clover seed production

WO Lee - Weed Science, 1972 - JSTOR
Cited by 1 - Related articles
[PDF] from grassland.org.nzJG Hampton - SPECIAL PUBLICATION-AGRONOMY SOCIETY …, 1996 - grassland.org.nz
Seed yield in white clover depends largely on the number of ripe inflorescences per unit
area, and the plant growth regulator paclobutrazol has been used in an attempt to both increase
and concentrate inflorescence production, and hence increase seed yield. However ...
Cited by 1 - View as HTML - BL Direct

[CITATION] White clover seed production with irrigation.

JK Lay, JA Lancashire - Herbage …, 1980 - New Zealand Grassland Association …
Cited by 1 - Related articles
V Langer… - Grass and Forage Science, 2005 - Wiley Online Library
Factors reducing yield of organic white clover seed production were investigated in
Denmark. In thirty-six fields from different regions, density of flower heads, and weevils of the
genera Apion and Hypera, hatching from flower heads, were assessed. In fifteen of these ...
Cited by 1 - Related articles - All 5 versions


AH Marshall, PA Hollington… - Grass and Forage …, 1993 - Wiley Online Library
... ai, 1989). Since livestock are not always available on arable farms in the regions
of the UK. most suitable for white clover seed production, cultivar response to
mechanical defoliation could also be important. To optimize white ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct
D Wilman, A Fisher… - Journal of Agricultural …, 1991 - Cambridge Univ Press
Page 1. Journal of Agricultural Science, Cambridge (1991), 117, 47-56. Printed in Great Britain
47 Effects of sowing a companion grass (Lolium perenne), application of grass suppressant and
choice of clover variety on the growth and seed production potential of white clover ...
Cited by 1 - Related articles - All 4 versions
Z TANG, W WU, J DENG… - Journal of Sichuan …, 2005 - en.cnki.com.cn
Reviewing on current situation and development trends of White clover seed production at
home and abroad,and analyzing technology and problem of white clover seed
production,Some suggestions are provided for White clover industry in Yunnan. ...
Cached


NQ Wright, JA Lancashire - Herbage …, 1980 - New Zealand Grassland Association …
P Nykaenen-Kurki - Conference on recent white clover research and …, 1995 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Possibilities of white clover seed production under extreme
climatic conditions. Nykaenen-Kurki, P. (Agricultural Research Centre, Mikkeli (Finland)).
Conference, Conference on recent white clover research ...
Cached - BL Direct - All 2 versions
 …
[HTML] from google.comOWCP Principals - … and opportunities for organic agriculture and …, 2004 - books.google.com
Challenges in organic carrot & white clover seed production James Smith-Dip FmAg Midlands
Seed Limited 393-405 West Street, Ashburton 8300 New Zealand Email: jgsmith@ ihug. co.
nz The challenges we face to ensure there are sustainable management systems for the ...

[CITATION] WILD WHITE CLOVER SEED PRODUCTION II. A SURVEY ON WILD WHITE CLOVER SEED PRODUCTION IN KENT, 1961

RJ Haggar, W Holmes - Journal of the …, 1963 - … for the British Grassland Society by …
Related articles
PCD Newton… - … des herbages., Nice (France), 4-11 Oct …, 1989 - agris.fao.org
... Vegetative propagation of white clover. An application in white clover seed production. Personal
Authors, Newton, PCD (Ministry of Agriculture and Fisheries, Palmerston North (New Zealand).
Batchelar Agriculture Centre, Plant Research Group),Popay, AI. Conference, 16. ...
Cached
PA Hollington… - 1988 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, GB9100209. Titles, White clover seed production on
the grassland farm.. session iii paper 3. Personal Authors, Hollington, PA,Marshall,
AH (AFRC Institute for Grassland and Animal Production, Welsh ...
Cached


DM Huxley - circle.ubc.ca
In the Creston valley in southeastern BC, intermediate white clover is grown for seed and is a
useful crop in farm field rotations. For several years seed yields have been declining, and despite
good prices and markets, hectarage to white clover is declining. In 1976, work was ...
All 2 versions
[PDF] from affrc.go.jpSV Pasumarty, T Matsumura, S Higuchi, T Yamada… - rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp
... Page 7. Pasumarty et al. : Seed Production in white dover 175 experiments, G. Huia seem to
retain more seeds, that is, less abortion compared to Makibashiro (Table 2 and Fig. 2). Similarly
in Lolium, genetic variation for seed retention was found among populations11". ...
Related articles
H Rybak - Hodowla Roslin i Nasiennictwo (Poland), 1989 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, PL9000771. Titles, Profitability increase of white clover seed
production due to elongation of seed plantation utilization by herbicides. Personal Authors, Rybak,
H. (Akademia Rolnicza, Poznan (Poland). Katedra Uprawy Roli i Roslin). ...
Cached


F Deneufbourg… - Bulletin de la Federation Nationale des …, 2000 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, FR2001000381. Titles, [White clover seed production in France].
Personal Authors, Deneufbourg, F. (Federation Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de
Semences, Brain sur l'Authion (France)),Pacault, D. Publication Date, (Sep-Oct 2000). ...
Cached
RN Oliva, JJ Steiner… - Crop science, 1994 - orton.catie.ac.cr
... Localización. OLU, EEA Mendoza. Aut. Analit.: Oliva, Rubén Néstor; Steiner, JJ; Young, WC.
Tít. Analit.: White clover seed production. I. Crop water requirements and irrigation and irrigation
timing. Autor : American Society of Agronomy. Madison. US. Serie : Crop science. ...
Cached
J Aletru… - Bulletin de la Federation Nationale des …, 1987 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, FR880142888. Titles, [In the land of white clover: seed production
in New Zealand]. Personal Authors, Aletru, J. (Federation Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences, Montpellier (France)),Sicard, G. Publication Date, (Jul 1987). ...
Cached
T Dimitrova - Plant Science, 2010 - agris.fao.org
... AGRIS 2011 - FAO of the United Nations. Related AGRIS Results: -, White clover
seed production. II. Soil and plant water status on yield and yield components by
Oliva, RN; Steiner, JJ; Young, WC (May-Jun 1994) in English. ...
Cached
P Bullitta, S Bullitta, A Pardini, S Piemontese… - 1989 - agris.fao.org
... Titles, Section 5: Forage seed production. White clover seed production in two Mediterranean
environments of Tuscany and Sardinia. Personal Authors, Bullitta, P. (Istituto di Agronomia, Sassari
(Italy)),Bullitta, S.,Pardini, A.,Piemontese, S.,Roggero, PP,Talamucci, P. ...
Cached

[CITATION] Screening trial with growth regulators on white clover seed production

G Rijckaert - Mededelingen van de Faculteit …, 1988
Cited by 3 - Related articles
[DOC] from orgprints.orgB Boelt… - orgprints.org
Økologisk produktion af græsmarksafgrøder har været under udvikling gennem en årrække i
de nordiske lande, og for mange arters vedkommende høstes tilfredsstillende frøudbytter i økologisk
produktion. I græsarter som almindelig rajgræs, italiensk rajgræs, timothe og engsvingel ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
[HTML] from scielo.brRR Lopes, LB Franke, M Dall'Agnol… - Revista Brasileira de …, 2010 - SciELO Brasil
... 4.ed. Jaboticabal: FUNEP, 2000. 588p. [ Links ]. CLIFORD, PTP Research in white clover
seed production. Palmerston North: New Zealand Grassland Association, 1980.
p.64-67. (Grassland Research and Practice Series, 1). [ Links ]. ...
Related articles - Cached
G Rijckaert - … Symposium over Fytofarmacie en Fytiatrie (Belgium); …, 1988 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, BE8901496. Titles, Screening trial with growth regulators on
white clover seed production [under Belgian climatic conditions]. Personal Authors, Rijckaert,
G. (Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek, Merelbeke (Belgium). ...
Cached
S Cecen, A Gosterit… - Journal of apicultural research, 2007 - cat.inist.fr
... The results suggest that bumble bees can be used as an alternative pollinator to honey bees
to enhance white clover seed production. Revue / Journal Title. Journal of apicultural research
ISSN 0021-8839 CODEN JACRAQ Source / Source. 2007, vol. 46, n o 2, pp. ...
BL Direct - All 2 versions
[PDF] from njf.nuB Boelt… - NJF Seminar 395 - njf.nu
3.7 Dyrkning af hvidkløver til frø White clover seed production Birte Boelt 1 & Lars M. Hansen
2 Danmarks JordbrugsForskning, 1 Afdeling for Genetik og Bioteknologi & 2 Afdeling for Plantebeskyttelse
og Skadedyr, Forskningscenter Flakkebjerg, DK-4200 Slagelse Danish Institute of ..

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها