تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - Seed desiccation research

مرجع جامع گیاهان زراعی

M Horbowicz… - Seed Science Research, 1994 - Cambridge Univ Press
Abstract Stachyose, raffinose and related flatulence-produc- ing oligosaccharides (a-galactosyl
derivatives of sucrose) are associated with desiccation tolerance and storability of seed
germplasm. Orthodox seeds of species with a sucrose-to-oligosaccharide ratio of <1.0 ...
Cited by 193 - Related articles - BL Direct - All 13 versions
RL Obendorf - Seed Science Research, 1997 - Cambridge Univ Press
Soluble carbohydrates are one of multiple components required for the acquisition of desiccation
tolerance during seed development and maturation. Sucrose and the raffinose series of oligosaccharides
have been exten- sively studied in relation to seed desiccation tolerance. These ...
Cited by 153 - Related articles - BL Direct - All 6 versions
WQ Sun, TC Irving… - Physiologia Plantarum, 1994 - Wiley Online Library
Pnnfea in Denmark - all rights re.^ervea ... The role of sugar, vitrification and membrane phase
transition in seed desiccation tolerance ... Wendell Q. Sun, Thomas C. Irving and A. Carl Leopold
... Sun, WQ, Irving, T C. and Leopold, A. C 1994. The role of sugar, vitrification and ...
Cited by 100 - Related articles - BL Direct - All 4 versions
O Leprince, R Bronchart… - Plant, Cell & Environment, 1990 - Wiley Online Library
... Additional Information. How to Cite. LEPRINCE, O., BRONCHART, R. and DELTOUR, R. (1990),
Changes in starch and soluble sugars in relation to the acquisition of desiccation tolerance during
maturation of Brassica campestris seed. Plant, Cell & Environment, 13: 539–546. ...
Cited by 66 - Related articles - All 4 versions
[PDF] from 163.178.108.3JC Tweddle, JB Dickie, CC Baskin… - Journal of …, 2003 - Wiley Online Library
The ability of seeds to survive desiccation is an important functional trait and is an integral part
of plant regeneration ecology. Despite this, the topic has received relatively little attention from
ecologists. In this study, we examine the relationships between seed desiccation ...
Cited by 67 - Related articles - BL Direct - All 8 versions
S Klein… - American Journal of Botany, 1968 - JSTOR
THE SEEDS of most flowering plants pass through a stage of very low physiological activity which
coincides with a period of severe desicca- tion; the moisture content, which in young developing
embryos may be as high as 80-85 %, may drop below 10% during maturation. Such a ...
Cited by 50 - Related articles - All 2 versions
S Dussert, N Chabrillange… - Seed Science …, 1999 - Cambridge Univ Press
Seed desiccation sensitivity was studied in nine species of the genus Coffea by measuring seed
viability after equilibration over various saturated salt solutions. A quantal response model based
on the logistic distribution was developed in order to describe the typical S-shaped ...
Cited by 35 - Related articles - BL Direct - All 5 versions
[HTML] from amjbot.orgHW Pritchard, MI Daws, BJ Fletcher… - … journal of botany, 2004 - Botanical Soc America
In the tropics, species with recalcitrant or desiccation-sensitive, Type III seeds are largely restricted
to regions with comparatively high rainfall, because desiccation-induced seed death will be minimal
in these environments. However, species with recalcitrant seeds do occur in drylands, ...
Cited by 37 - Related articles - BL Direct - All 6 versions
[PDF] from oxfordjournals.orgMI Daws, NC Garwood… - Annals of botany, 2006 - Annals Botany Co
... Abstract. • Background and Aims Seed desiccation sensitivity limits the ex situ conservation of
up to 47 % of plant species, dependent on habitat. ... A probabilistic model for the rapid identification
of woody species at high risk of displaying seed desiccation sensitivity is presented. ...
Cited by 21 - Related articles - All 10 versions
S Dussert, N Chabrillange… - Seed Science …, 2000 - Cambridge Univ Press
A broad variability for seed desiccation sensitivity, as quantified by the water content and the
water activity at which half of the initial viability is lost, has been previously observed within nine
African coffee species. In order to investigate if these different degrees of desiccation ...
Cited by 14 - Related articles - BL Direct - All 5 versions
[HTML] from oxfordjournals.orgS Dussert, F Engelmann, J Louarn… - Journal of experimental …, 2004 - Soc Experiment Biol
The genetic determinism of seed desiccation sensitivity was studied using a cross between two
coffee species exhibiting a large difference for this trait, Coffea pseudozanguebariae
(tolerant) and C. liberica (sensitive). Throughout the whole study, seed desiccation ...
Cited by 12 - Related articles - BL Direct - All 9 versions
NW Pammenter… - Seed Science Research, 1999 - Cambridge Univ Press
Page 1. INVITED REVIEW A review of recalcitrant seed physiology in relation to
desiccation-tolerance mechanisms NW Pammenter* and Patricia Berjak Plant Cell Biology
Research Unit, School of Life and Environmental Sciences, University of Natal, Durban, 4041 ...
Cited by 234 - Related articles - BL Direct - All 9 versions
P Berjak, JM Farrant… - Plant desiccation …, 2007 - Wiley Online Library
Plants have several strategies to deal with water deficits; desiccation tolerance is but one of
these. It is a rare phenomenon in angiosperm vegetative tissues but it is common, although not
ubiquitous, in seeds. Desiccation tolerance is found among mosses and pteridophytes, ...
Cited by 13 - Related articles - All 3 versions
JM Lam, KH Pwee, WQ Sun, YL Chua… - Plant Science, 1999 - Elsevier
... Author Keywords: Adenanthera pavonina; Enzyme preservation; Glucose-6-phosphate
dehydrogenase; Kunitz trypsin inhibitor; Protein stabilization; Seed desiccation. Index
Terms: dehydration; enzyme stability; trypsin inhibitor. ...
Cited by 8 - Related articles - All 5 versions
DAC Bilia, J Marcos-Filho… - Seed Science and Technology, 1999 - cat.inist.fr
... et Arn.), classified as recalcitrant and short-lived, were used in this study to obtain
information on seed desiccation tolerance and storability based on the lowest water content
to which seeds could be dried without significant seed viability loss. ...
Cited by 27 - Related articles - BL Direct
R Angelovici, G Galili, AR Fernie… - Trends in Plant Science, 2010 - Elsevier
The development of orthodox seeds concludes by a desiccation phase. The dry seeds then enter
a phase of dormancy, also called the after-ripening phase, and become competent for
germination. We discuss physiological processes as well as gene expression and ...
Cited by 9 - Related articles - All 2 versions
J Jianping, F Jiarui… - JOURNAL OF TROPICAL AND …, 1994 - en.cnki.com.cn
... were all 100%. In this Period any degree of the seed desiccation could decrease the vigor
index. However, the desiccation ... were all 100%. In this Period any degree of the seed
desiccation could decrease the vigor index. However, the desiccation ...
Cited by 6 - Related articles - Cached
HW Pritchard… - Journal of experimental …, 1986 - Soc Experiment Biol
... high (92%, n = 50). Seed desiccation The results of a comparative study of the pattern
of moisture loss during whole seed drying for a high viability (89%) and low viability
(7%) seed batch is presented in Fig. 1. In both batches ...
Cited by 43 - Related articles - All 6 versions
[PDF] from oxfordjournals.orgPB Tompsett… - Annals of Botany, 1998 - Annals Botany Co
... sensitivity. A limited amount of seed desiccation can have different effects from the
damaging influence of a more complete drying treatment; knowledge of both is
important in practical seed handling of recalcitrant tree seeds. ...
Cited by 72 - Related articles - BL Direct - All 10 versions
O Leprince, AC Van Aelst, HW Pritchard… - Planta, 1997 - Springer
... Results Desiccation sensitivity and storage behaviour. The WC, oil content and initial
germination of the seeds varied from 5 to 53%, 17 to 52% and 76 to 100%, respectively
(Table 1). Seed desiccation sensitivity is shown in Fig. ...
Cited by 69 - Related articles - BL Direct - All 6 versions
JM Farrant, NW Pammenter… - Seed Science …, 1993 - Cambridge Univ Press
... Some of these proteins have been implicated in the mechanism of seed desiccation tolerance
(Kermode, 1990; Bewley and Oliver, 1991; Blackman et al, 1991; Bradford and Chan- dler, 1992),
or in protection against dehydration damage in seedlings (Gomez et al, 1988; Mundy ...
Cited by 69 - Related articles - BL Direct - All 4 versions
[PDF] from fasebj.orgBG Lane - The FASEB journal, 1991 - FASEB
Page 1. Cellular desiccation and hydration: developmentally regulated 0892-
663819110005-28931$O1 .50. © FASEB 2893 proteins, and the maturation and
germination of seed embryos BYRON G. LANE Department of Biochemistry ...
Cited by 71 - Related articles - All 4 versions
I Hara-Nishimura, M Nishimura… - Protoplasma, 1986 - Springer
... Keywords: 13-amylase; Barley endosperm; Bound ~3-amylase; Free [3- amylase; Seed
desiccation; Starch granules. 1. Introduction ~3-amylase is synthesized during the
development of cereal seeds. The enzyme is not synthesized de novo in ...
Cited by 37 - Related articles - All 3 versions
JB Dickie, K May, SVA Morris… - Seed Science …, 1991 - Cambridge Univ Press
... Tetrazolium staining is a good indi- cator of embryo viability in both species, corre- lating well
with germination test results. In Norway maple both methods of viability testing indicated that
whole-seed desiccation tolerance coincided with the attainment of maximum dry weight. ...
Cited by 36 - Related articles - All 10 versions
AT Modi… - Seed Science Research, 2004 - Cambridge Univ Press
... Another four replicates of 50 seeds were used to determine seed water potential (WP4
Potentiameter, Decagon, Washington, USA). Seed desiccation ... 1. Examination of seeds under
a scanning Response to tomato seed desiccation during fruit development 251 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
Cited by 4 - Related articles - BL Direct - All 4 versions
HW Pritchard, CB Wood, S Hodges… - Seed Science and …, 2004 - ingentaconnect.com
... Summary A test was devised for seed desiccation tolerance, the crucial first step in the ex situ
preservation of germplasm and its sustainable use. ... Desiccation tolerance Seed desiccation
tolerance is a feature of three of the four Phoenix species screened here. ...
Cited by 21 - Related articles - BL Direct
CJ Song, CR Zheng… - ACTA PHOTOPHYSIOLOGICA …, 1999 - en.cnki.com.cn
... viability could be increased by treatments with ASA(Table 1), reduced glutathione (GSH) (Table
2)and Ca 2+ (Table 3), which could enhance the activities of SOD, lower the contents of
MDA(Fig.5) and alleviate the damage to membrane lipids by peroxidation in seed desiccation ...
Cited by 3 - Related articles - Cached
MO Akoroda - Seed science and technology, 1986 - cat.inist.fr
... Titre du document / Document title. Seed desiccation and recalcitrance in Telfairia occidentalis.
Auteur(s) / Author(s). AKORODA MO (1) ; Affiliation(s) du ou des auteurs / Author(s)
Affiliation(s). (1) Univ. Ibadan, dep. agronomy, Ibadan, NIGERIA Revue / Journal Title. ...
Cited by 13 - Related articles
[PDF] from ukm.myMA Makeen, MN Normah, S Dussert… - Scientia horticulturae, 2007 - Elsevier
... Seed desiccation markedly reduced the percentages of germinated seeds with multiple
seedlings. Seed controlled rehydration remarkably increased the survival of polyembryos. ...
2.2. Seed desiccation, freezing, thawing and water content determination. ...
Cited by 3 - Related articles - All 6 versions
F Pérez-García, M Huertas, E Mora, B Peña… - Genetic Resources and …, 2006 - Springer
F. Peīrez-Garcıīa1, M. Huertas1, E. Mora2, B. Pen˜a2, F. Varela3 and ME Gonzaīlez-
Benito1,* 1Departamento de Biologıá Vegetal, Escuela Universitaria de Ingenierıá Teīcnica
Agrıcola, Universidad Politeīcnica de Madrid, Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid, ...
Cited by 3 - Related articles - All 2 versions
T Senaratna, PK Saxena, MV Rao… - Plant Cell Reports, 1995 - Springer
... Seed desiccation To evaluate the desiccation tolerance, seeds were harvested at different days
after pollination and dried for 24 h in a desiccator (containing a saturated solution of KzCO3.2H20)
at 43% relative humidity and incubated in the air to achieve a final moisture of ca. ...
Cited by 9 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
NH Samarah, RE Mullen… - Seed Science and …, 2009 - ingentaconnect.com
... & Technol., 37, 413-422 An index to quantify seed moisture loss rate in relationship with seed
desiccation tolerance in common vetch ... Seed desiccation tolerance was estimated by measuring
the percentage of normal seedlings in a standard germination test for air-dried seeds. ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions
AT Modi - Seed Science and Technology, 2005 - ingentaconnect.com
Page 1. 19 PEPPER SEED DESICCATION SENSITIVITY Modi, AT (2005), Seed Sci. ... Seed
desiccation sensitivity was determined by the total germination of desiccated seeds relative to
control seeds that were neither hydrated nor desiccated over saturated salts. ...
Cited by 2 - Related articles
A Tang… - Aquatic Botany, 2008 - Elsevier
... 2005] and [Daws et al., 2006]). Such adaptations increase the likelihood of ensuring
continuous moisture, thus avoiding seed desiccation stress (Mata and
Moreno-Casasola, 2005). As demonstrated by many studies, seasonal ...
Cited by 2 - Related articles - All 3 versions
[HTML] from soils.orgLB Cordova-Tellez… - Crop science, 2002 - soils.org
... Cordova-Tellez, L. 2002 . Embryo drying rates during the acquisition of desiccation tolerance
in maize seed. ... [CROSSREF]. ↵ Dasgupta, J. 1982 . Desiccation-tolerant and desiccation-intolerant
stages during the development and germination of Phaseolus vulgaris seeds. ...
Cited by 9 - Related articles - Cached - BL Direct - All 7 versions
[HTML] from pnas.orgL Mène-Saffrané, AD Jones… - Proceedings of the …, 2010 - National Acad Sciences
Given their essential role as vitamin E, tocopherols and tocotrienols have been studied extensively
in animals and plants. In contrast, our understanding of the function of plastochromanol-8
(PC-8), a third type of tocochromanol with a longer side chain, is very limited despite the ...
Cited by 5 - Related articles - All 5 versions

S Song-Quan… - ACTA PHOTOPHYSIOLOGICA SINICA, 1997 - en.cnki.com.cn
Chinese wampee seeds which arevery sensitive to desiccation are typicalrecalcitrant seeds.
The germination Percentage and germination index of seedsfell to zero when the moisture
contentdecreased to 22. 4% from the originalaverage of 51 % (Fig. 1 ). When theseeds were ...
Cited by 6 - Related articles - Cached
MI Daws, S Bolton, DFRP Burslem… - Seed Science …, 2007 - Cambridge Univ Press
... UK in polystyrene containers. In the UK, seeds were stored at room temperature
in the dark prior to the commencement of germination experiments. Seed desiccation
tolerance following imbibition Seeds of the study species ...
Cited by 4 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
PJ Michael, KJ Steadman… - Australian Journal of …, 2007 - CSIRO
... To determine seed desiccation tolerance, 100 seeds from each stage were dried to 10%
moisture content by placing seeds in an atmosphere of 45% RH, created using 86% glycerol
in an air-tight container (Forney and Brandl 1992) for 3 days. ...
Cited by 4 - Related articles - BL Direct - All 6 versions
Y PENG, J FU - Seed, 1994 - en.cnki.com.cn
... China Institute of Botany,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510650,China;2 Zhongshan
University,Guangzhou,510275,China;3 Xishuangbanna Tropical Botanical Garden,Chinese
Academy of Sciences,Mengla,Yunnan 666303,China);Seed desiccation-tolerance and ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
MM Khan, MA Alam, M Abbas… - Pakistan Journal of …, 2003 - agris.fao.org
The effect of desiccation on germination and viability of Citrus seeds at different levels of moisture
content was explored. Seeds of four Citrus species investigated showed little sensitivity to desiccation
tolerance and exhibited recalcitrant to intermediate storage behavior. The experiments on ...
Cited by 1 - Related articles - Cached - All 2 versions
SE Ashmore, RA Drew, C O'Brien… - I International Symposium …, 2008 - actahort.org
Abstract Protocols for efficient storage and germination of fresh and desiccated seeds of Carica
papaya are needed for improved management of seed stocks by the industry. Two genotypes
of papaya of importance to Australia were investigated: the tropical cultivar 'Solo' and a ...
Cited by 1 - Related articles - All 7 versions
C Zhu, LP Li… - Russian Journal of Plant Physiology, 2006 - Springer
Desiccation tolerance is the capability acquired dur- ing seed development and lost during
germination, often referring to the ability to survive below the mois- ture content of 5–7%. The
capacity of tolerating ultradrying, ie, of preventing a number of detrimental effects, differs ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct - All 5 versions
C Domoney, T Welham - Journal of plant physiology, 1998 - cat.inist.fr
A number of isoforms of trypsin/chymotrypsin enzyme inhibitor proteins (TI) accumulate during
seed development in Pisum (pea). The appearance of TI isoforms is not synchronous, with two
appearing at earlier stages of development than other isoforms. The later isoforms ...
Cited by 5 - Related articles - BL Direct
NH Samarah, MM Al-Mahasneh… - Seed Science and …, 2010 - ingentaconnect.com
Samarah, NH, Al-Mahasneh, MM, Ghosheh, HZ, Alqudah, AM and Turk, M. (2010), Seed Sci.
& Technol., 38, 193-208 ... The influence of drying methods on the acquisition of seed desiccation
tolerance and the maintenance of vigour in wheat (Triticum durum)
Cited by 1 - Related articles
R Chaudhury… - Seed Science and Technology, 2004 - ingentaconnect.com
... Chen, Y. and Burris, JS (1990). Role of carbohydrates in desiccation tolerance and membrane
behaviour in maturing maize seed. ... Dumet, D. and Berjak, P. (1997). Desiccation tolerance
and cryopreservation of embryonic axes of recalcitrant species. ...
Cited by 3 - Related articles - All 2 versions
PJ Franks… - New phytologist, 2003 - Wiley Online Library
... Over geological time, the evolution of seed desiccation tolerance is likely to have
influenced the structure and composition of forests, yet little is known about the origins
or physiological basis of this important adaptive trait. Although ...
Cited by 2 - Related articles - BL Direct - All 6 versions
Z Mei - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2005 - en.cnki.com.cn
... Effective Factors of Browningand Relationship between Browningand Desiccation
Toleranceduring the Development of Chestnut Seed. ZONG Mei et al ( College of
Life Sciences, Anhui Agriculture University, Hefei, Anhui 230036 ...
Cited by 2 - Related articles - Cached - BL Direct
C Zhu, C Cheng, X Liu… - Seed Science and …, 2007 - ingentaconnect.com
... Bot., 52, 1015–1027. Horbowica, M. and Obendorf, RL (1994). Seed desiccation tolerance and
storability: Dependence on flatulence- producing oligosaccharides and cyclitois-review and survey.
Seed Sci Res., 4, 385-405. ISTA (International Seed Testing Association) (1993). ...
Cited by 2 - Related articles - BL Direct
S Songquan… - Seed, 1995 - en.cnki.com.cn
... 7, CHEN Jun Song, CHEN Run Zheng and FU Jia Rui (College of Life Science,Zhongshan
University, Guangzhou 510275);Desiccation sensitivity and Membrane Lipid Peroxidation of
Loquat (Eriobotrya japonica L.) Seed[J];ACTA PHOTOPHYSIOLOGICA SINICA;1999-04. ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
Y Xiaoquan - Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 1998 - en.cnki.com.cn
... Membrane Behavior, Water Status and Acquisition of Desiccation Tolerance in Peanut
(Arachis hypogaea) Seed. Yang Xiaoquan(School of Life Sciences, Zhongshan
University,Guangzhou 510275 Jiang Xiaochen Fu Jiarui ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
RC Thapliyal, SS Phartyal… - Seed Science and …, 2004 - ingentaconnect.com
... Rapid seed desiccation by sun drying led to complete loss of viability at 38% mc. Seed desiccated
over silica-gel exhibited more or less a stable equilibrium moisture content after 4th drying
schedule and were hard to desiccate further even after quick replacement of silica gel. ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct
F Coste, Y Crozat, F Ladonne… - Seed science and …, 2002 - cat.inist.fr
... Results of previous research has indicated that at harvest, the quality of a bean seed lot is the
result of the interactions between three factors: differences in the time of the end of seed filling
throughout the seed population, seed desiccation rate and decrease rate in seed vigour ...
Cited by 3 - Related articles - BL Direct
A Sripichitt - Kasetsart Journal: Natural Sciences (Thailand); …, 1990 - agris.fao.org
Soybean (Glycine max (L.) Merr. cv. Tamahomare) seeds were subjected to five different ratios
of seed to silica gel, ranging from 5:1 to 50:1 weight basis, until moisture content of 6 % was
obtained. The ratios of 20:1 and 30:1 seemed to be optimum as no significantly ...
Cached
[PDF] from knust.edu.ghJM Asomaning - 2011 - dspace.knust.edu.gh
... KUMASI- GHANA SEED DESICCATION TOLERANCE AND GERMINATION OF SEVEN
IMPORTANT FOREST TREE SPECIES IN GHANA By ... xii Page 8. Page 9. ABSTRACT Seed
desiccation and germination studies were conducted on seven important tree ...
I Boubriak, S McCready… - Plant desiccation …, 2007 - Wiley Online Library
Desiccation tolerance, which is a relatively rare event in whole plants, is of obvious importance
in seeds. The majority of plant species produce seeds that are “orthodox” with regard to their
ability to withstand storage at low mois- ture content. For these species, desiccation is ...
Related articles - All 3 versions
AJ Martyn, LU Seed… - Seed Science and …, 2008 - ingentaconnect.com
... Research Note Seed desiccation tolerance of threatened Australian species Myrsine
richmondensis ... Pritchard, HW, Daws, MI, Fletcher, BJ, Gamene, CS, Msanga, HP & Omondi, W.
(2004b) Ecological correlates of seed desiccation tolerance in tropical African dryland trees. ...
Related articles
[PDF] from kyushu-u.ac.jpID Jin, SJ Yun, Y Matsuishi… - Journal of the Faculty of …, 2005 - qir.kyushu-u.ac.jp
Wild rice (Zizania palustris) is a newly cultivated crop that is known for its quality com- pounds
of human health benefits. Zizania seeds are extremely sensitive to drought during the maturing
and storage period. This study was conducted to examine the effect of seed water content ...
Related articles - BL Direct - All 5 versions
L Andersson, A Yahya… - Seed Science and …, 2007 - ingentaconnect.com
Andersson, L., Yahya, A., Johansson, S. and Liew, J. (2007), Seed Sci. & Technol., 35, 660-673
... Seed desiccation tolerance and storage behaviour in Cordeauxia ... L. ANDERSSON, A.
YAHYA, S. JOHANSSON AND J. LIEW ... Department of Crop Production Ecology, ...
Related articles - BL Direct
MH Tian… - Seed Science and Technology, 2010 - ingentaconnect.com
Tian, MH and Tang, AJ (2010), Seed Sci. & Technol., 38, 225-230 ... Seed desiccation sensitivity
of Quercus fabri and Castanopsis fissa (Fagaceae) ... 1 Life of Sciences, Chongqing Normal
University, Chongqing 400047, China (E-mail: tianmeihua@mail.kib.ac.cn) 2 Institute of ...
Related articles
GG Franchi, B Piotto, M Nepi… - Journal of …, 2011 - Soc Experiment Biol
In most species, arrest of growth and a decrease in water content occur in seeds and pollen before
they are dispersed. However, in a few cases, pollen and seeds may continue to develop
(germinate). Examples are cleistogamy and vivipary. In all other cases, seeds and pollen ...
P Moreau‐Valancogne, F Coste… - Annals of applied …, 2007 - Wiley Online Library
Bean seed storage ability is of major interest for seed firms and depends, at least partially, on
the effect of desiccation microclimate and desiccation rate on the mother plant; however, their
effects are contradictory and not quantified. Therefore, our aims were (a) to predict seed ...
Related articles - All 3 versions
P Servigne… - Arthropod-Plant Interactions, 2009 - Springer
Abstract Ants collect and disperse seeds that bear an attractive nutritive body called the
elaiosome. In mesic hab- itats, many myrmecochorous plant species have elaiosomes that are
usually soft and desiccation-sensitive. The aim of this study was to link the desiccation ...
Cited by 1 - Related articles - All 3 versions
R Schwallier, V Bhoopalan… - Scientia Horticulturae, 2011 - Elsevier
... Seed water content 4.3. Seed germinability 4.4. Seed desiccation tolerance References. 1.
Introduction. ... In fact, germinability may have increased during maturation drying and is reliably
high (between 85 and 100%) after 165 DAP. 4.4. Seed desiccation tolerance. ...
All 2 versions
TD Hong, RH Ellis, B Ngoc Tam… - Seed Science and …, 2005 - ingentaconnect.com
... However, the programme discovered a problem in this wild species which had previously been
associated principally with crop species, namely seed cracking. Accordingly, we report here the
associations between seed desiccation, cracking, viability, and ability to germinate. ...
Related articles - BL Direct - All 2 versions
KX Lu, LN Shang-Guan, C Zhu… - Seed Science and …, 2009 - ingentaconnect.com
... When all these results are taken together, we can conclude that a close relationship exists
between desiccation tolerance and glassy cytoplasm in rice seed. Acknowledgements ...
Desiccation tolerance in the resurrection plant Craterostigma plantagineum. ...
Related articles - All 2 versions
BD Mckersie - Somatic embryogenesis and synthetic seed, 1995 - books.google.com
... 3.6 Desiccation and Water Binding Seed desiccation is a natural event in the life cycle
of many plant species. Seeds that are tolerant to desiccation are known as orthodox,
while those that cannot withstand desiccation are recalcitrant. ...
Related articles
SHIK SHEN, YUEHUA WANG… - Plant Species Biology, 2010 - Wiley Online Library
... Different letters indicate significant differences between photoperiods (P < 0.05). image. Seed
desiccation tolerance. The moisture content of the A. oblata seeds decreased dramatically
during the first 12 h of drying, and after 48 h it was only 3.36% (Fig. ...
Related articles - All 2 versions
RH Ellis - Seed Science Research, 2005 - Cambridge Univ Press
... Experiment 1: Seed desiccation, storage and survival ... Results Experiment 1: Seed desiccation,
storage and survival The majority of seeds tolerated desiccation to moisture contents as low as
2.6–3.8% when tested immediately after desiccation (Fig. 1), but a small reduction in ...
Related articles

[CITATION] Water thermodynamic analysis on seed desiccation tolerance and its ultradrying storage effects

程红焱, 郑光华, 秦红, 陶嘉龄… - Sci Agr Sin (中国农业科学), 1996
Cited by 2 - Related articles
[PDF] from scielo.brED Cruz… - Sci. Agric.(Piracicaba, Braz.), 2008 - SciELO Brasil
Page 1. Seed desiccation in T. grandiflorum 557 Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), v.65, n.5,
p.557-560, September/October 2008 ... The ob- jective of this study was to determine the effect of
seed desiccation on the physiological quality of cupuassu seeds. MATERIAL AND METHODS ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 6 versions
宋健… - scholar.ilib.cn
... Components and Fatty Acid Content on the Seed Desiccation Tolerance. 添加收藏.
膜类脂组成和脂肪酸含量对种子耐干性的影响Effects of Membrane Lipid Components
and Fatty Acid Content on the Seed Desiccation Tolerance. ...
[PDF] from bioline.org.brML De Viani, MJ Mosiaro… - Revista Científica UDO Agrícola - bioline.org.br
Seed desiccation tolerance in two native tree species from the Chaco region of Salta
(Argentina): Erithryna falcata Benth. and Tecoma garrocha Hieron ... Marta Leronor DE VIANA
, María Jesús MOSIARO y Marcelo Nahuel MORANDINI ... Banco de Germoplasma de ...
Related articles - All 4 versions

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها