مرجع جامع گیاهان زراعی

[PDF] from pnas.orgT Shinomura, A Nagatani… - Proceedings of the …, 1996 - National Acad Sciences
TOMOKO SHINOMURA*, AKiRA NAGATANIt, HIROKo HANZAWA*, MAMORU KUBOTAt, MASAKATSU
WATANABEt, AND MAsAKI FURUYA*§ *Advanced Research Laboratory, Hitachi Ltd.,
Hatoyama, Saitama 350-03, Japan; tMolecular Genetics Research Laboratory, University ...
Cited by 286 - Related articles - BL Direct - All 11 versions
[PDF] from plantphysiol.orgJF Botto, RA Sanchez, GC Whitelam… - Plant Physiology, 1996 - Am Soc Plant Biol
Seeds of the wild type (WT) and of the phyA and phyB mutants of Arabidopsis thaliana were
exposed to single red light (R)/far-red light (FR) pulses predicted to establish a series of calculated
phyto- chrome photoequilibria (Pfr/P). WT and phyB seeds showed bipha- sic responses ...
Cited by 134 - Related articles - BL Direct - All 13 versions
[PDF] from plantphysiol.orgT Shinomura, A Nagatani, J Chory… - Plant physiology, 1994 - Am Soc Plant Biol
The lnduction of Seed Germination in Arabidopsis tbaliana 1s ... Regulated Principally by Phytochrome
B and Secondarily by ... Tomoko Shinomura, Akira Nagatani, Joanne Chory, and Masaki
Furuya* Advanced Research Laboratory, Hitachi Ltd., Hatoyama, Saitama, Japan 350-03 ( ...
Cited by 148 - Related articles - BL Direct - All 14 versions
[PDF] from uv.mxC Vazquez-Yanes… - New Phytologist, 1982 - JSTOR
SUMMARY The tropical forest pioneer trees Cecropia obtusifolia and Piper auritum germinate
and become established in large light gaps of the forest canopy in the rain forest of south-eastern
Mexico. Germination of the seeds of both species is under photocontrol and is triggered ...
Cited by 111 - Related articles - All 5 versions
[HTML] from nih.govE Oh, J Kim, E Park, JI Kim, C Kang… - The Plant Cell …, 2004 - Am Soc Plant Biol
The first decision made by an angiosperm seed, whether to germinate or not, is based on integration
of various environmental signals such as water and light. The phytochromes (Phys) act as red
and far-red light (Pfr) photoreceptors to mediate light signaling through yet ...
Cited by 126 - Related articles - BL Direct - All 19 versions
[PDF] from pnas.orgJ Chory, M Chatterjee, RK Cook… - Proceedings of the …, 1996 - National Acad Sciences
This paper was presented at a symposium entitled "Frontiers in Plant Biology: How Plants
Communicate" organized by Hans Kende and held at the 133rd Annual Meeting of the National
Academy of Sciences on April 30, 1996. ... From seed germination to flowering, light ...
Cited by 130 - Related articles - BL Direct - All 16 versions
[PDF] from nih.gov
Free from Publisher
J Scheibe… - Plant Physiology, 1965 - ncbi.nlm.nih.gov
Photoblastic germiinlationi in lettuce has been very extensively sttudiedl (7, 17). The process
is phyto- chromiie-miiedliated, that is, brief irradiances with red lighlt (RZ) promote subsequent
germiniation, and the red effect is repeatedly reversible by immlliediate reirradliation witlh ...
Cited by 90 - Related articles - All 5 versions
MR Bartley… - 1982 - nature.com
Light can both promote and inhibit germination, even of seeds of the same species 1−3 . Many
seeds considered to be positively photoblastic are inhibited by prolonged irradiation with light
of a wide variety of spectral qualities, including those, such as sunlight, that promote ...
Cited by 58 - Related articles - All 2 versions
WJ VanDerWoude - Photochemistry and Photobiology, 1985 - Wiley Online Library
Abstract— Sensitization of the phytochrome-mediated germination at 20°C of lettuce seeds
(Lactuca sativa L. cv. Grand Rapids) by pretreatment at 4°C, 28°C, or on 1% ethanol, was
studied. The 660 nm fiuence-response characteristics were similarly biphasic for all ...
Cited by 56 - Related articles
[PDF] from plantphysiol.orgWJ VanDer Woude… - Plant Physiology, 1980 - Am Soc Plant Biol
Temperature and kinetic studies were performed to examine the mech- anism by which prechilling
stimulates phytochrome-dependent seed ger- mination in lettuce, Lactuca sativa, L. cv. Grand
Rapids. Imbibed seeds were given a short far red irradiation and one day of dark ...
Cited by 50 - Related articles - All 7 versions
T Shinomura - Journal of Plant Research, 1997 - Springer
Seed germination of many plant species is influenced by light. Of the various photoreceptor
systems, phyto- chrome plays an especially important role in seed germi- nation. The existence
of at least five phytochrome genes has led to the proposal that different members of the ...
Cited by 50 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
YY Yang, A Nagatani, YJ Zhao… - Plant and cell …, 1995 - Jpn Soc Plant Physiol
Experiments were carried out to explore the involvement of gibberellins (GAs) in the light-induced
germination of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, using wild type (WT) and phytochrome-deficient
mutants (phyA, phyB and phyAphyB deficient in phytochrome A, B and A plus B, ...
Cited by 44 - Related articles - BL Direct - All 10 versions
[PDF] from plantphysiol.orgC Poppe… - Plant physiology, 1997 - Am Soc Plant Biol
We examined the photocontrol of seed germination in the phyA/ phyB double mutants of Arabidopsis
thaliana seeds. Dormant phyA/ phyB seeds showed a red/far-red light (R/FR)-reversible induction
of seed germination. This suggests the involvement of at least one other phytochrome, ...
Cited by 40 - Related articles - BL Direct - All 8 versions
AL Mancinelli, HA Borthwick… - Botanical Gazette, 1966 - JSTOR
ABSTRACT Dark-germinating seeds of Ace and Porte tomato varieties can be inhibited by
far-red radiation. Ger- mination of inhibited seed is promoted by red radiation and in turn is reversed
by far-red radiation, in- dicative of control by phytochrome. In the Ace variety initial ...
Cited by 37 - Related articles - All 2 versions
JJ Casal, RA Sánchez… - Photochemistry and …, 1991 - Wiley Online Library
Abstract— The duration of the far-red light-absorbing form of phytochrome (Pfr) of the photoreceptor
pool involved in the control of seed germination was investigated for Datura ferox seeds. These
seeds require both Pfr and alternating temperatures (20/30°C) to germinate. After 24 h ...
Cited by 31 - Related articles - All 2 versions

[PDF] from plantphysiol.orgHS Saini, ED Consolacion, PK Bassi… - Plant …, 1989 - Am Soc Plant Biol
ABSTRACT Germination of lettuce seeds (Lactuca sativa L. cv Grand Rap- ids) in the dark was
nearly 100% at 200C but was inhibited at 270C and highertemperatures (thermoinhibition). A
single 5- minute exposure to red light completely overcame the inhibition at temperatures ...
Cited by 34 - Related articles - All 8 versions
[PDF] from plantphysiol.orgAL Mancinelli, Z Yaniv… - Plant Physiology, 1967 - Am Soc Plant Biol
Summtiitary. Germination of the dark-germinating seeds of 3 varieties of tomato is controlled
by the phytochrome system. Germination is inhibited by far red radiation and repromoted by red
applied after far red. At low temperatures, 17 to 200, a single, low energy far red ...
Cited by 29 - Related articles - All 4 versions
[HTML] from nih.govE Oh, H Kang, S Yamaguchi, J Park… - The Plant Cell …, 2009 - Am Soc Plant Biol
PHYTOCHROME INTERACTING FACTOR 3-LIKE5 (PIL5) is a basic helix-loop-helix transcription
factor that inhibits seed germination by regulating the expression of gibberellin (GA)- and abscisic
acid (ABA)-related genes either directly or indirectly. It is not yet known, however, whether ...
Cited by 39 - Related articles - All 10 versions

[CITATION] Phytochrome control of Paulownia seed germination

HA Borthwick, EH Toole… - Israel J. Bot, 1964
Cited by 34 - Related articles
JR Hilton - Planta, 1982 - Springer
Abstract. Seeds of Bromus sterilis L. germinated between 80-100% in darkness at 15 C but were
inhibited by exposure to white or red light for 8 h per day. Exposure to far-red light resulted in
ger- mination similar to, or less than, that of seeds maintained in darkness. Germination is ...
Cited by 26 - Related articles
[PDF] from nih.gov
Free from Publisher
R Rethy, A Dedonder, E De Petter… - Plant …, 1987 - ncbi.nlm.nih.gov
ABSTRACT The fluence-response curves for the effect of two red pulses separated by 24 hours
on the germination of Kalanchoe blossfeldiana Poelln. cv Vesuv seeds, incubated on gibberellic
acid (GA3) are biphasic for sub- optimal concentrations. The response in the low fluence ...
Cited by 21 - Related articles - All 9 versions
[PDF] from plantphysiol.orgAL Mancinelli… - Plant Physiology, 1968 - Am Soc Plant Biol
Abstract. Cucumber seeds are light-sensitive, dark-germinating seeds. Inhibition of germination
can be induced by prolonged exposure to continuous or intermittent FR. The dark germination
process and the response to FR are phytochrome controlled. Phytochrome can be ...
Cited by 19 - Related articles - All 4 versions
[PDF] from uni-freiburg.deT Shinomura, H Hanzawa, E Schäfer… - The Plant …, 1998 - Wiley Online Library
Arabidopsis thaliana seeds imbibed for a short duration show phytochrome B (PhyB)-specific
photo-induction of germination. Using this system, the relationship was determined between
the amount of PhyB in seeds and photon energy required for PhyB-specific germination in ...
Cited by 21 - Related articles - BL Direct - All 6 versions
[PDF] from nih.govZ Yaniv, AL Mancinelli… - Plant Physiology, 1967 - ncbi.nlm.nih.gov
Evidence has beeni presented in previou-s reports tllat the active form (PFR) of phytochronie
(P) is one of the factors controlling the dark germination of lettuce (3) and tomato (4) seeds. It
lhas been dem- onstrated that the germination response to prolonged far red (FR) ...
Cited by 19 - Related articles - All 4 versions
[PDF] from plantphysiol.orgFA Eisenstadt… - Plant Physiology, 1974 - Am Soc Plant Biol
Phytochrome control of cucumber seed germination is tem- perature-dependent. A prolonged
exposure to radiation from broad spectrum far red sources (Pfr/P = 0.05 to 0.07) pre- vents germination
at temperatures below 20 C. Above 20 C there is no inhibition and it appearsas ifthere is ...
Cited by 19 - Related articles - All 4 versions
[PDF] from ohio-state.eduRS Gallagher… - Weed science, 1998 - JSTOR
This research was conducted to evaluate the light requirement for redroot and smooth pigweed
germination in soil, and how this requirement is affected by ger- mination temperature and seasonal
periodicity in seed dormancy. Seed enclosed in nylon mesh bags was buried in the field ...
Cited by 36 - Related articles - BL Direct - All 5 versions
AIH Hsiao… - Canadian Journal of Botany, 1971 - NRC Research Press
HSIAO, A. I., and W. VIDAVER. 1971. Seed water content in relation to phytochrome-mediated
germi- nation of lettuce seeds (Lactuca sativa L. var. Grand Rapids). Can. J. Bot. 49:
111-115. It is possible to distinguish two stages in the influence of light on the germination ...
Cited by 28 - Related articles

[CITATION] Phytochrome control of seed germination in relation to natural shading

B Frankland… - Photoreceptors and plant development (J. De Greef, ed …, 1980
Cited by 18 - Related articles
BT Bormann - Forest science, 1983 - ingentaconnect.com
McLEoD, BR,andD. N. MARCH. 1970. Measuring moisture in living foliage using a radio frequency
open wire transmission line. Mont State Univ Electr Res Lab Proj 750, Final Rep, 122 p.
OTTO, DV, and DA WALDRON. 1974. Some initial research results on the electrical ...
Cited by 13 - Related articles - All 2 versions
E Petter, L Wiemeersch, R Rethy… - Photochemistry and …, 1985 - Wiley Online Library
... PROBIT ANALYSIS OF LOW AND VERY-LOW FLUENCE-RESPONSES OF PHYTOCHROME-
CONTROLLED Kalanchoe blossfeldiana SEED GERMINATION* E. DE PElTERt, L. VAN
WIEMEERSCH, R. RETHY, A. DEDONDER, H. FREDERICQ, J. DE ...
Cited by 15 - Related articles
[PDF] from uu.nlC Shichijo, K Katada, O Tanaka… - Planta, 2001 - Springer
Abstract Far-red light (FR) inhibition of seed germi- nation of tomato (Solanum lycopersicum
L.) was studied with the phytochrome (phy)-hypersensitive mutants, hp-1w, hp-1w,fri1, a
phyA-deficient double mutant, and hp-1w,tri1, a phyB1-deficient double mutant. Seeds of ...
Cited by 13 - Related articles - BL Direct - All 10 versions
J Scheibe… - Photochemistry and photobiology, 1969 - Wiley Online Library
Abstract- At 37°C the active form of phytochrome in lettuce seed cannot function to promote subsequent
germination. This effect of high temperature is distinct from thermal acceleration of dark reversion
from the active form of phytochrome to the inactive form, and may be due to reversible ...
Cited by 12 - Related articles - All 3 versions
G Gardner - Journal of Plant Growth Regulation, 1983 - Springer
Abstract. Experiments were carried out to explore the involvement of the plant hormone gibberellin
(GA) in the light-induced germination of lettuce seeds. Three growth retardants known to be inhibitors
of GA biosynthesis were tested for their effect on red-light-induced germination. ...
Cited by 11 - Related articles - All 2 versions
AC McCormac, H Smith… - Planta, 1993 - Springer
Abstract. Photoinduction and photoinhibition of germi- nation in seed from a homozygous tobacco
(Nicotiana tabacum L.) line containing an introduced oat phyA eDNA (encoding phytochrome
A) is compared with that of isogenic wild-type (WT) tobacco. Under continuous irradiation ...
Cited by 22 - Related articles - BL Direct - All 4 versions
[PDF] from plantphysiol.orgZ Yaniv… - Plant Physiology, 1968 - Am Soc Plant Biol
Dark germination of tomato seeds is phyto- chrome controlled (7, 8, 15). It has been calcu- liated
that the relative level -o,f PER present in the dark-germinating seeds of tomatoi,s about 40 %
of the tot-al phytochrom-e (8, 15). In the response to short, single irradiations, a dose of ...
Cited by 9 - Related articles - All 5 versions
RJ Probert… - Physiologia Plantarum, 1986 - Wiley Online Library
The promoting effect of light and alternating temperatures on the germirsation of seeds of three
contrasting populations of Dactylis glomerata L. was studied. Irradi- ation treatments using broad
band low irradiance light sources resulted in red/far-red Teversible effects, demonstrating ...
Cited by 9 - Related articles - All 3 versions
[PDF] from nih.govPK Bassi, EB Tregunna… - Plant Physiology, 1975 - ncbi.nlm.nih.gov
ABSTRACT The effect of interrupting darkness with red light in the presence or absence of
0.03%G CO2 was studied in relation to flowering of Xanthium pennsylvanicum and germination
of light-sensitive lettuce seeds. The results indicate that C02 is essential for red light to be ...
Cited by 7 - Related articles - All 4 versions
[PDF] from duke.eduK Donohue, MS Heschel, CM Butler… - New …, 2008 - Wiley Online Library
Arabidopsis thaliana wild-type seeds that were matured under cool temperatures were intensely
dormant compared with seeds matured at warmer temperature, and this dormancy was broken
only after warm seed-stratification followed by cold seed-stratification. The warm–cold ...
Cited by 17 - Related articles - BL Direct - All 4 versions
JF Botto, RA Sánchez… - Journal of Plant Physiology, 1995 - cat.inist.fr
The role played by phytochrome B in seed germination responses to light pulses was investigated
by comparing wild-type (WT) and pbyB-1-mutant seeds of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Similar
dark germination rates were observed in WT and phyB-1 seeds stored dry for at least one ...
Cited by 39 - Related articles - BL Direct
R Chadoeuf‐Hannel… - Physiologia Plantarum, 1985 - Wiley Online Library
Exposure to solutions of acetaldehyde, ethanol and n-propanol ranging from 0.06 to 0.6 M for
about 5 h induced photosensitivity in imbibed Amaranthus albus L. seeds which normally would
be insensitive. When the seeds were made dormant by pre- treatment with continuous ...
Cited by 7 - Related articles - All 3 versions
[PDF] from pnas.orgJD Bewley… - … of the National Academy of Sciences, 1980 - National Acad Sciences
ABSTRACT cis4-Cyclohexene-1,2dicarboximide (CHDC) inhibits the germination of light-requiring
seeds in both light and darkness but has no effect upon the germination of non- light-requiring
seeds. In lettuce seeds, CHDC inhibits the action of far-red-absorbing form of ...
Cited by 7 - Related articles - All 8 versions
S Benvenuti… - WEED RESEARCH-OXFORD-, 1998 - Wiley Online Library
A series of experiments investigated the light sensitivity of buried weed seeds both within and
outside the soil gas microenvironment. Light sensitivity of Datura stramonium L. seeds was found
to be increased markedly by a period of soil burial; seeds showed a pronounced ...
Cited by 11 - Related articles - BL Direct - All 3 versions
[PDF] from plantphysiol.orgY Suzuki, Y Soejima… - Plant Physiology, 1980 - Am Soc Plant Biol
... R-FR 0 0 0 0 2 ± I 0 0 R-FR-R 0 0 2± 1 9± 1 65±2 68± 1 83± 1 active form to inactive form of
phytochrome (5, 11). Ikuma and Thimann (6) reported that low temperature stimulated lettuce
seed germination at a point other than that controlledby phytochrome. ...
Cited by 6 - Related articles - All 8 versions
[PDF] from ruu.nlKJ APPENROTH, G Lenk, L Goldau… - Plant, Cell & …, 2006 - Wiley Online Library
Lycopersicon esculentum seeds germinate after rehydration in complete darkness. This response
was inhibited by a far-red light (FR) pulse, and the inhibition was reversed by a red light (R)
pulse. Comparison of germination in phytochrome-deficient mutants (phyA, phyB1, ...
Cited by 7 - Related articles - BL Direct - All 6 versions
[PDF] from nih.gov
Free from Publisher
Z Yaniv… - Plant Physiology, 1967 - ncbi.nlm.nih.gov
The dark germination of some varieties of tomato seeds is phytochrome controlled (3,4). At temperatures
below 250 germination can be inhibited by a single short exposure to low energy far red
(FR) radiation, and repromoted by red (R) ap- plied immediately after FR (3,4). The ...
Cited by 6 - Related articles - All 4 versions
[HTML] from scielo.brITA Leite… - Brazilian Archives of Biology and Technology, 2001 - SciELO Brasil
The temperature range of germination of seeds of Muntingia calabura L. was 15-35° C and the
optimum temperature at 35° C where more seeds germinated at short period. The fluence response
curves demonstrated the involvement of phytochrome in the control of germination ...
Cited by 6 - Related articles - Cached - BL Direct - All 6 versions
[PDF] from nih.govN Roth-Bejerano, D Koller… - Plant Physiology, 1966 - ncbi.nlm.nih.gov
Sunimiary. The induction of dark germination in light-requtiiring lettuce (Lactluc(a sativa) seed
at supraoptimal temperatures by cold treatment (inldarkness) was partly reversed by a brief
far-red irradiation made at time of transfer, anld even more so when the irradiation was ...
Cited by 15 - Related articles - All 4 versions


Pre-germination seedphytochrome signals control stem extension in dark-grown< i> Arabidopsis</i> seedlings

TA Magliano… - Photochem. Photobiol. Sci., 2004 - xlink.rsc.org
The developmental pattern of dark-grown Arabidopsis thaliana is dramatically shifted by exposure
of the seedlings to light: inhibition of hypocotyl (stem) growth is one of the typical responses.
Here, we show that the hypocotyl growth of dark-grown seedlings is reduced by exposure ...
Cited by 9 - Related articles - BL Direct - All 6 versions

… MOISTURE STATUS ON THE PHOTOINHIBITION OF SEED GERMINATION IN BROMUS STERILIS L. BY THE FAR‐RED ABSORBING FORM OF PHYTOCHROME

JR Hilton - New phytologist, 1984 - Wiley Online Library
New Pkytot. (1984) 97, 369-374 3 5q THE INFLUENCE OF TEMPERATURE AND MOISTURE
STATUS ON THE PHOTOINHIBITION OF SEED GERMINATION IN BMOMUS STERILIS L, BY
THE FAR-RED ABSORBING FORM OF PHYTOCHROME By JANET R. HILTON ...
Cited by 6 - Related articles - All 3 versions
JQ Hou… - Canadian Journal of Botany, 1990 - NRC Research Press
Hou, JQ, and SIMPSON, G. M. 1990. Phytochrome action and water status in seed germination
of wild oats (Avena fatua). Can. J. Bot. 68: 1722-1727. Freshly harvested seeds of the genetic
line CS40 of wild oats (Avena fatua L.) germinated in the dark. Brief (15 min) exposure to ...
Cited by 5 - Related articles - All 3 versions

JB Loy… - … American Society for Horticultural Science (USA …, 1979 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, US7921125. Titles, Phytochrome regulation of seed germination
in a dwarf strain of watermelon. Personal Authors, Loy, JB,Evensen, KB. Publication Date, (Jul
1979). AGRIS Subj. Cat. Plant physiology and biochemistry. Language, En. Notes, ill. 21 ...
Cited by 5 - Related articles - Cached
PI Payne… - Nature: New biology, 1972 - ncbi.nlm.nih.gov
1. Nat New Biol. 1972 Feb 2;235(57):145-7. Phytochrome and temperature relations in
Lactuca sativa L. Grand Rapids seed germination after thermo-dormancy. Payne PI, Dyer
TA. PMID: 4621828 [PubMed - indexed for MEDLINE]. MeSH Terms. ...
Cited by 5 - Related articles
Y Yambe, K Takeno… - American Society for Horticultural …, 1995 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. American Society for Horticultural Science (Nov 1995). Light and
phytochrome involvement in Rosa multiflora seed germination. ...
Cited by 4 - Related articles - Cached - BL Direct
Y Gutterman, M Evenari… - Nature, 1972 - nature.com
THE phytochrome reaction involved in the response of seeds of the lettuce cultivar Grand Rapids
to light is such that exposure to short periods of illumination with red light (660 nm) promotes
its germination, but far red light (730 nm) inhibits it at all temperatures from 5° to 25° ...
Cited by 4 - Related articles
RS Gallagher… - Aspects of Applied Biology (United …, 1998 - agris.fao.org
Record number, GB1997046285. Titles, Ecophysiological aspects of phytochrome-mediated
germination in soil seed banks. Personal Authors, Gallagher, RS,Cardina, J. (Department of Soil,
Crop, and Atmospheric Science, Cornell University, Ithaca, NY 14853 (USA)). ...
Cited by 6 - Related articles - Cached - BL Direct
J Scheibe… - Planta, 1967 - Springer
Summary. The rate of straight growth in mannitol of the axial portion of 2 differ- ent samples of
photosensitive lettuce seeds was followed after red and far-red irra- diation, If the growing
half-seeds were classified into proportions of the sample that had undergone a growth ...
Cited by 3 - Related articles
Y Bai, JT Romo… - Weed science, 1996 - JSTOR
Abstract. Seeds (achenes) of fringed sage were collected in central Saskatchewan in 1987,
1990, and 1991, and studies were conducted to determine the effects of imbibition time before
brief or prolonged exposure to red (R) and far-red (FR) light on germination. A majority of ...
Cited by 3 - Related articles - BL Direct - All 3 versions

M Holdsworth - New Phytologist, 1972 - JSTOR
INTRODUCTION The existence of phytochrorme, proposed 25 years ago to account for the contrary
photo- periodic effects of different hues of red light, was soon used to explain practically all
light- growth effects (Borthwick, Hendricks and Parker, I952). The prediction has recently ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions

Phytochrome control of seed germination in relation to the natural light environment

W Poo - 1980 - opensigle.inist.fr
... Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10068/585391. Title:
Phytochrome control of seed germination in relation to the natural light environment. Authors:
Poo, W London Univ. (United Kingdom). Issue Date: 1980. ...
Cited by 2 - Related articles - Cached

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic