تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - Effect of high temperature on seed germination

مرجع جامع گیاهان زراعی

Collector scholar search: morteza mollazadeh

Role of high temperature pretreatments on seed germination of desert species ofSida (Malvaceae)

DD Chawan - Oecologia, 1971 - Springer
Introduction Seed dormancy is biologically significant in spreading or delaying germination until
the environment is favourable for development of seedlings. Seeds of most wild plants universally
have special germination blocks as a result of natural selection. These blocks are ...
Cited by 12 - Related articles - All 3 versions

[PDF] from irri.orgM Farooq, SMA Basra, K Hafeez… - IRRN BEST ARTICLE …, 2004 - beta.irri.org
... In gen- eral, the high temperature in this treatment reduces seed viability and seedling vigor,
but the optimum temperature for breaking dormancy pro- motes seed germination and seedling
emergence in cereal crops (Lee et al 2002) and cot- ton (Basra et al 2003). ...
Cited by 18 - Related articles - View as HTML - All 8 versions

AMR Holm - Australian Journal of Experimental Agriculture and …, 1973 - CSIRO
Summary-Townsville stylo cv. Gordon dehulled seed and intact pods were exposed to temperatures
ranging from 40" to 11 5°C for between 12 and 48 hours in the expectation that a method of reducing
hard- seededness could be devised. Dry heat temperatures of 75" and 95°C markedly ...
Cited by 16 - Related articles - All 2 versions

J Scheibe… - Photochemistry and photobiology, 1969 - Wiley Online Library
Abstract- At 37°C the active form of phytochrome in lettuce seed cannot function to promote subsequent
germination. This effect of high temperature is distinct from thermal acceleration of dark reversion
from the active form of phytochrome to the inactive form, and may be due to reversible ...
Cited by 12 - Related articles - All 3 versions

[PDF] from fshs.orgDJ Cantliffe… - Proc. Ha. State Hort. Soc, 1994 - fshs.org
Abstract. Three seed lots of carrot (Daucus carota L. cv. Orlan do Gold) produced in the same
year at three separate locations were used to study the effects of seed lot variability on seed
priming and the effects of addition of growth regulators to the osmotic priming solution. ...
Cited by 16 - Related articles - BL Direct - All 3 versions

DCE Wurr, JR FELLOWS - Annals of Applied Biology, 1984 - Wiley Online Library
Ann. appl. Biol. (1984). 105, 345-352 Printed in Great Britain ... The effects Saladin, on of grading
and 'priming' seeds of crisp lettuce cv. germination at high temperature, seed 'vigour' and crop
uniformity ... BY DCE WURR AND JANE R. FELLOWS National Vegetable Research ...
Cited by 16 - Related articles

AR Rees - Annals of Botany, 1962 - Annals Botany Co
ABSTRACT Germination experiments have shown that oil palm seeds require heat- treatment
before they germinate. The heat-treatment is in some ways analogous to low-temperature stratification
of temperate seed, as it may be applied as a pre- treatment, even at a moisture content ...
Cited by 14 - Related articles - All 2 versions

RLK Drew… - Journal of experimental botany, 1984 - Soc Experiment Biol
ABSTRACT Investigations into the effects of treatment with sodium hypochlorite solution on
high-temperature germination of lettuce seed are described. A 2 h treatment in a solution with
10% available chlorine enabled up to c. 70% of seeds to germinate at 35 °C, without ...
Cited by 11 - Related articles - All 3 versions

WM Nascimento, DJ Cantliffe… - … Horticultural Congress, Part …, 1998 - actahort.org
Smith, PT, Cobb, BG 1992. Physiological and Enzymatic Characteristics of Primed, Re-dried,
and Germinated Pepper Seeds (Capsicum annuum L.). Seed Science and Technology, 20:
503-513 Still, DW, Dahal, P., Bradford, KJ 1997. A Single-Seed Assay for Endo-ß- ...
Cited by 7 - Related articles - BL Direct - All 5 versions

[HTML] from scielo.brWM Nascimento, DJ Cantliffe… - Scientia Agricola, 2004 - SciELO Brasil
ABSTRACT: High temperatures during lettuce seed imbibition can delay or completely inhibit
germination and the endosperm layer appears to restrict the radicle protrusion. The role of
endo-β-mannanase during lettuce seed germination at 35°C and the influence of ...
Cited by 8 - Related articles - BL Direct - All 4 versions

A Korkmaz - Seed Science and technology, 2006 - ingentaconnect.com
... Seed germination at high temperature Priming was accomplished by imbibing 5 g of seed
for 20 hours at 15°C in darkness in -1.5 MPa KH2PO4 (Korkmaz and Pill, 2003) containing
one of the following: 0.5, 1, 3 or 5 mM Put (Sigma Aldrich, St. ...
Cited by 7 - Related articles - BL Direct

WM Nascimento - 1998 - orton.catie.ac.cr
The objetive of this research was to investigate the involvement of ethylene and the enzyme
endo-B-mannanase in lettuce seed germination under high temperature conditions. In an attempt
to elucidate the relationship between these factors, several approaches were taken. ...
Cited by 6 - Related articles - Cached

[PDF] from tropicalgrasslands.asn.auJJ Mott, SJ Cook… - Tropical Grasslands, 1982 - tropicalgrasslands.asn.au
Tropical Grasslands Vol. 16, No. 2, June 1982 51 wightii cv. Malawi, Leucaena leucocephala
cv. Cunningham, Lupinus cosentini, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Medicago saltellata
cv. Robinson, M. truncatula cv. Jemalong, M. polymorpha SA2059, Ornithopus ...
Cited by 8 - Related articles - All 2 versions

DJ Cantliffe, WM Nascimento, Y Sung… - Seed biology: …, 2000 - books.google.com
278 DI Cantliffeeta\. Introduction Lettuce seed germination is strongly temperature
dependent. The optimum temperature for germination is around 20 C. and most lettuce genotypes
fail to germinate at temperatures above 30 C. When high temperature conditions occur ...
Cited by 5 - Related articles - All 3 versions

WM Nascimento, DJ Cantliffe… - 1999 - orton.catie.ac.cr
Lettuce seed germination at high temperature: endo-beta-mannanase activity and ethylene production
in response to seed vigor.. ... In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON SEED BIOLOGY, 6., Merida
Yucatan, Mexico. Program and abstracts presentations... Merida Yucatan, 1999.. p.103.
Cited by 5 - Related articles - Cached

AR Rees - 1961 - nature.com
IT has been known for more than forty years thata high temperature is essential for the germination
of oil palm seed 1 , and on a commercial scale seed is germinated in sand beds exposed to the
Sun, in fermentation pits or in artificially heated germinators. The optimum temperature for ...
Cited by 7 - Related articles - All 3 versions

WM Nascimento, DJ Cantliffe… - Seed Science and …, 2005 - ingentaconnect.com
Nascimento, WM, Cantliffe, DJ and Huber, DJ (2005), Seed Sci. & Technol., 33, 11-17 ... Seed
aging affects ethylene production and endo-β-mannanase activity during lettuce seed germination
at high temperature ... WM NASCIMENTO1, DJ CANTLIFFE2 AND DJ HUBER2
Cited by 4 - Related articles

WM NASCIMENTO, DJ CANTLIFFE… - 1998 - orton.catie.ac.cr
In: [CONFERENCE ON] BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY OF THE PLANT HORMONE ETHYLENE
II, Island of Santorini, Greece. Scientific programme & book of abstracts... Island of Santorini:
European Union, 1998.. p.78.. ... Alface%Semente%Germinacao%Vigor%Temperatura% ...
Cited by 4 - Related articles - Cached

NX Thuy, MA Choudhary… - Seed science and technology, 1999 - cat.inist.fr
... The objective of this study was to determine the effect of high temperature drying for short ... The
percentage of cracked seeds and germination immediately after drying and after accelerated
ageing (AA) did ... vertical cracks in up to 50% of the seeds, gave a seed germination of over ...
Cited by 4 - Related articles - BL Direct

[PDF] from affrc.go.jpM Masuda, K Konishi - JOURNAL- …, 1993 - rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp
J. Japan. Soc. Hort. Sci. 62(2) : 419-424. 1993. Improvement of High-temperature Germination
of Spinach Seed with Acid Scarification and Priming with Polyethylene Glycol 6000 Masaharu
Masuda and Kuniyoshi Konishi Faculty of Agriculture, Okayama University .Tsushima, ...
Cited by 4 - Related articles - BL Direct

MY Mortlock… - Field Crops Research, 1989 - Elsevier
Larger and/or denser pearl millet [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.] and sorghum [Sorghum bicolor
(L.) Moench] seed have improved field establishment under temperate conditions. Because soil
temperatures are higher in the semi-arid tropics and often are a constraint to successful ...
Cited by 5 - Related articles - All 2 versions

MK Elson, RD Morse, DD Wolf… - HortTechnology, 1992 - library.wur.nl
Record number, 820191. Article title, High - temperature inhibition of seed germination and
seedling emergence of broccoli. Author(s), Elson, MK. Journal title, HortTechnology.
Part(Year)Number, 2(1992)3. Pages, 417 - 419. Notes, Ill.; 11 refs.; Summary (en). ...
Cited by 3 - Related articles - Cached - All 2 versions

WM Nascimento, DJ Cantliffe… - … and biotechnology of the …, 1999 - books.google.com
ENDO-P-MANNANASE ACTIVITY DURING LETTUCE SEED GERMINATION AT HIGH TEMPERATURE
IN RESPONSE TO ETHYLENE WM NASCIMENTO, DJ CANTLIFFE AND DJ HUBER Department
of Horticultural Sciences, IFAS, University of Florida, Gainesville, FL 32611-0690, USA 1. ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions

JM Nelson, A Jenkins… - Journal of seed technology ( …, 1984 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Journal of seed technology (1984). Soaking and other seed pretreatment
effects on germination and emergence of sugarbeets at high temperature. ...
Cited by 3 - Related articles - Cached

TS Aamlid… - Acta Agriculturae Scandinavica B—Plant …, 1998 - Taylor & Francis
... A likely explanation for the character- istic temperature-response curves in Lavang and Leikra,
with two germination maxima after 14 days at daily light/dark cycles, is that one fraction of the
seed expressed high-temperature dormancy and thus germinated more successfully ...
Cited by 3 - Related articles - BL Direct - All 4 versions

WJ Carpenter… - HortScience, 1991 - cat.inist.fr
The optimum conditions for priming pansy (Viola x wittrockiana) seeds were in aerated osmotic
solutions of polyethylene glycol 8000 (PEG 8000) at -1.0 MPa for 7 days at 15C. Priming at -0.8
MPa and 15C caused 8% to 26% of seeds to germinate during 4 to 13 days of priming. ...
Cited by 21 - Related articles - All 2 versions

FMM Ahmed, ASM Azab… - Assiut Journal of …, 1993 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, EG9401036. Titles, Effect of pre-sowing high temperature stress
on germination, growth and yield of seed cotton. Personal Authors, Ahmed, FMM,Azab,
ASM,El-Halawany, SHM (Ministry of Agriculture, Cairo (Egypt). Cotton Research Inst.). ...
Cited by 3 - Related articles - Cached

M Hayashi - Japanese Journal of Tropical Agriculture (Japan), 1977 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, JP7707615. Titles, Studies on dormancy and germination of rice
seed, 5: The effects of the high temperature treatment on breaking the dormancy of the high
moisture seeds in rice. Personal Authors, Hayashi, M. (Kagoshima Univ. (Japan). ...
Cited by 3 - Related articles - Cached

CA Parera… - HortScience, 1992 - cat.inist.fr
Verina' leek (Allium porrum L.) seed germination is normally reduced at temperatures >25C.
Leeks seeds were primed in aerated solutions (-1.5 MPa, 10 days at 15C) of D-mannitol
(mannitol), polyethylene glycol-8000 (PEG a ), KNO 3 , and a non-aerated solution of ...
Cited by 8 - Related articles - BL Direct - All 2 versions

RC Thompson - Science, 1944 - sciencemag.org
... 100 no. 2589 p. 131 DOI: 10.1126/science.100.2589.131. GERMINATION OF LETTUCE SEED
AT HIGH TEMPERATURE STIMULATED BY THIOUREA: ROSS C. THOMPSON. Science 11
August 1944: 131. Citation Only; References; Full Text (PDF). Article Views. ...
Cited by 1 - Related articles - All 4 versions

NW Marcos, CD James… - Scientia Agricola - doaj.org
High temperatures during lettuce seed imbibition can delay or completely inhibit germination
and the endosperm layer appears to restrict the radicle protrusion. The role of endo-beta-mannanase
during lettuce seed germination at 35°C and the influence of ethylene in endo-beta- ...
Cached - All 2 versions

Y RAEI, K GHASSEMI GOLEZENI, M SHIRI… - JOURNAL OF …, 2008 - sid.ir
SALINITY AND HIGH TEMPERATURE EFFECTS ON SEED GERMINATION OF MILK THISTLE
(SILYBUM MARIANUM) RAEI Y.,GHASSEMI GOLEZENI K.,GHASSEMI GOLEZENI K.,SHIRI
M.,HOKMALIPOUR S. This investigation was carried out to study salinity and high ...
Cached

Z Jifang, L Xinliang… - en.cnki.com.cn
OBJECTIVE The research aimed to study the effect of three kinds of silk fibroin solution (large
molecular weight silk fibroin solution,small molecular weight silk fibroin solution,sericin
solution) on lettuce seed germination under high temperature stress.METHOD Taking ...
Related articles - Cached - All 2 versions

Y Mori - Horticultural Research, 2006 - sciencelinks.jp
Abstract;Effects of cultivation temperature and high temperature treatment on seed-germination
of rocket larkspur were investigated. The optimal temperature for seed-germination was
15-20.DEG.C., and high germination rates were also observed at alternating temperature ...
Cached - All 3 versions

J GUO, W ZENG, B ZHOU, H LU… - Journal of South …, 2010 - en.cnki.com.cn
Effect of high temperature on pollen germination and seed setting of five rice cultivars during
heading period was investigated.The results showed that the pollen germination rate of Huanghuazhan
under high temperature for 4 d was above 70%,and its seed setting rate under high ...
Related articles - Cached

S Hong, Z Zhongshan… - JOURNAL OF NORTHEAST …, 1996 - en.cnki.com.cn
... THE INFLUENCE OF HIGH TEMPERATURE TREATMENT ON SEED GERMINATION. ...
【Key Words】: High temperature treatment Seed Seed germination 【CateGory Index】:
S722.14 【DOI】: cnki:ISSN:10005382.0.1996-06-015. ...
Cached - All 2 versions

K Gornik, M Grzesik… - order - psjc.icm.edu.pl
Abstract: The effects of supraoptimal temperatures (35 and 45C) during China aster seed imbibition
on percentage and mean germination time at 5, 20 and 35C, as well as height of obtained
plants, date of flowering and number of stems were investigated. The studies showed that ...
Cached - BL Direct

E Narbona, M Arista… - Botanica Helvetica, 2007 - Springer
1 Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica, Universidad Pablo de
Olavide, Ctra. Utrera Km 1, 41013 Sevilla, Spain; e-mail: enarfer@upo.es 2 Departamento de
Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Sevilla, Apdo. 1095, 41080 Sevilla, Spain
Related articles - BL Direct

A Perez, MN Reyes… - … of Agriculture of the University of …, 1980 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, US8018274. Titles, Germination of two papaya varieties: effect
of seed aeration, K [potassium]-treatment, removing of the sarcotesta, high temperature, soaking
in distilled water, and age of seeds. Personal Authors, Perez, A.,Reyes, MN,Cuevas, J. ...
Cached

 

A Dell'Aquila - Plant varieties & seeds, 1999 - cat.inist.fr
... Titre du document / Document title. INTERACTION EFFECT BETWEEN SALT AND HIGH
TEMPERATURE ON GERMINATION OF FRESH AND AGED LENTIL (LENS CULINARIS MEDIK.)
SEED LOTS. Auteur(s) / Author(s). DELL'AQUILA A. ; Revue / Journal Title. ...
Cited by 2 - Related articles - BL Direct

WM Nascimento, JV Vieira, GO Silva, KR Reitsma… - HortScience, 2008 - cat.inist.fr
Carrot (Daucus carota L.) seed germination may be erratic or reduced under high temperatures
(above 35 °C). Even in tropical genotypes (tolerant to high temperatures during crop
development), the negative effects of high temperatures on carrot stand establishment ...

K KABAR, Ö ATICI, İ KOCAÇALIŞKAN… - Turkish Journal of …, 1997 - mistug.tubitak.gov.tr
Abstract: The ability of the polyphenoloxidase (PPO) enzyme in the embryos and food tissues
of the seeds of bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Magnum) and corn (Zea mays L. cv. Merit) to
oxidize the substrates of dopa and catechol was studied in order to record how it is ...
Cached - All 2 versions

张鹤山, 陈明新, 田宏, 刘洋, 蔡化… - 种子, 2010 - scholar.ilib.cn
... Trifolium repens L.under High Temperature Stress. 添加收藏. 高温胁迫下白三叶
种子萌发特性及耐热性研究Studies on Seed Germination Characteristics and Heat
Tolerance of Trifolium repens L.under High Temperature Stress. ...

[HTML] from scielo.brWM Nascimento… - Horticultura Brasileira, 2002 - SciELO Brasil
Altas temperaturas durante a embebição das sementes de alface podem inibir a
germinação. Vários métodos para reduzir o problema da termoinibição e, ou termodormência
têm sido propostos, incluindo a utilização de germoplasmas tolerantes, o ajuste do ...
Related articles - Cached - All 2 versions

[HTML] from scielo.brRS Pereira, WM Nascimento… - Horticultura Brasileira, 2007 - SciELO Brasil
Em decorrência do desenvolvimento de cultivares tolerantes ao calor e com resistência às principais
doenças de folhagem, o cultivo de cenoura vem expandindo-se também para outras
regiões, como Norte e Nordeste. Altas temperaturas por ocasião da semeadura podem ...
Related articles - Cached - All 2 versions

刘彦文, 李明… - 种子, 2010 - scholar.ilib.cn
... 蛭石引发对高温下茎用莴苣种子萌发和幼苗生长的影响Effects of priming treatment with vermiculite
on seed germination and seedling growth of lettuce under high temperature stress
作者:刘彦文,李明,姚东伟,朱月林学术期刊上海农业学报ACTA AGRICULTURAE SHANGHAI 2010 ...

郭晶心, 曾文智, 周宝津, 卢浩荣, 陈庚平… - 华南农业大学 …, 2010 - scholar.ilib.cn
... Germination and Seed Setting of Rice During Heading Period. 添加收藏.
开花期高温胁迫对不同水稻品种花粉萌发和结实的影响Effect of High Temperature
on Pollen Germination and Seed Setting of Rice During Heading Period. ...

RS Pereira - 2005 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Carrot (Daucus carota L.) seed germination under high temperature.
Pereira, RS. Record number, BR2005003702. Alternative Title, Germinacao de sementes
de cenoura (Daucus carota L.) sob condicoes de altas temperaturas. ...
Cached - All 2 versions

刘彦文, 李明, 姚东伟… - 上海农业学报, 2010 - scholar.ilib.cn
... lettuce under high temperature stress. 添加收藏. 蛭石引发对高温下茎用莴苣种子
萌发和幼苗生长的影响Effects of priming treatment with vermiculite on seed germination
and seedling growth of lettuce under high temperature stress. ...

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها