تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - The Effect of pH on Seed Germination

مرجع جامع گیاهان زراعی

[PDF] from plantphysiol.org
Full-Text @ UT
MA Cohn, LA Chiles, JA Hughes… - Plant physiology, 1987 - Am Soc Plant Biol
ABSTRACT The weak acid character of many previously identified, but otherwise chemically
dissimilar, dormancy-breaking compounds may contribute to their physiological activity. To test
this idea, short chain monocarboxylic acids of one to six carbons, for which no previous ...
Cited by 28 - Related articles - All 8 versions
Full-Text @ UTKN Ganeshaiah… - Oecologia, 1988 - Springer
Leucaena leucocephala generally produces pods with more than 7–9 seeds. This is
regulated by the stigmatic inhibition of pollen grain germination when the pollen grains are
less than a critical number in the stigma. This number-dependent inhibition of pollen grain ...
Cited by 25 - Related articles - All 4 versions
GL Pierce, SL Warren, RL Mikkelsen… - Weed technology, 1999 - JSTOR
Large crabgrass is a problem weed in horticultural crops, particularly in turfgrass in the
southeastern United States. If growth of large crabgrass could be suppressed via soil pH or
calcium levels, control of this weed in turfgrass might be improved while minimizing ...
Cited by 8 - Related articles - Resources @ UT - BL Direct - All 2 versions
ST Peske… - Seed Science and Technology (Netherlands), 1986 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, NL8601107. Titles, Prediction of the germination of soybean seeds
by measurement of the pH of seed exudates. Personal Authors, Peske, ST (Universidade Federal
de Pelotas, Pelotas, RS (Brazil). CETREISEM),Amaral, A. dos S. ...
Cited by 7 - Related articles - Cached - All 2 versions
L Qingfang - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2003 - en.cnki.com.cn
In this paper, the effect of pH value on seed germinat ion and seedlings grow th and metabolism
of wheat was studied. The results showed that pH value of 6.5 was optimum for wheat seed germination
and seedling growth. If higher than pH=7 or l ower than pH=6, the activities of diastase, ...
Cited by 3 - Related articles - Cached - BL Direct
[PDF] from jeb.co.inMA Pérez-Fernández, E Calvo-Magro… - JOURNAL OF …, 2006 - jeb.co.in
Free paper downloaded from: www.jeb.co.in ... Commercial distribution of this copy is illegal
... Seed germination in response to chemicals: Effect of nitrogen and pH in the media ... MA
Pérez-Fernández1, E. Calvo-Magro1, J. Montanero-Fernández2 and JA Oyola-Velasco2 ...
Cited by 3 - Related articles - View as HTML - BL Direct - All 6 versions
S Feifei, Z Yankun, Z Wensheng… - CHINESE …, 2007 - en.cnki.com.cn
Increasing areas in saline and alkali soil dramatically affect crop yield.Recent research in salt
signal transduction pathway using Arabidopsis have made great process in understanding the
genetic basis of plant tolerance to salinity.However,the study on plant response and the ...
Cited by 2 - Related articles - Cached
OU Hong-mei - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2009 - en.cnki.com.cn
[Objective] The aim was to study the influences of La3+ and pH on the seed germination and
taproot growth of Arabidopsis thaliana and optimize the screening condition of its mutants with
resistance to La3+.[Method] The influences of low pH and La3+ on the seed germination ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
Z ZHAO, J LI, S LINAG, L LIANG… - Journal of Zhaoqing …, 2009 - en.cnki.com.cn
We investigated influences of different pH values on the germination,seedling growth and
physiological-biochemical indexes of Pharbitis nil.The results showed that pH values of 3 and
4 cut down germination days and promoted germination ratio.Alone reduced pH ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
TE Marler - I International Symposium on Papaya 740, 2005 - actahort.org
Abstract Two growth chamber studies were conducted to determine the influence of pH on papaya
seed germination and seedling emergence. The germination test was conducted with
'Waimanalo' and 'Tainung 1' seeds using traditional filter paper methods with three ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct
JK Lee, KY Park… - Journal of the Korean Society of …, 1982 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, XB8235264. Titles, Studies on the nonsymbiotic
germination of seeds of Laelia briegeri: morphological characters of germinating seeds
and effects of pH, sucrose and growth regulators on seed germination. ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
[PDF] from nehu.ac.inAN Verma… - 2010 - dspace.nehu.ac.in
Proc. Indian natn. Sci. Acad. B50 No 3 pp 326-331 (1984) Seed Germination and Seedling Growth
in Pinus kesiya Royle ex Gord. I. Influence of Imbibition, Substrate pH and Moisture Level i AN
VERM A and P TANDON Botany Department, School of Life Sciences, North-Eastern Hill ...
Cited by 1 - Related articles - All 3 versions
MH Soliman - TAG Theoretical and Applied Genetics, 1980 - Springer
Seeds from 27 wild strains (18 tetraploids and 9 diploids) of Glycine weightii were
germinated at a pH range of 5 to 8. The differences in germination (%) between all the
strains were highly significant but between pH levels they were only nearly significant (P= ...
Cited by 1 - Related articles - Resources @ UT - All 2 versions
S LI… - Seed, 2009 - en.cnki.com.cn
In the process of soybean seed germination,external environment greatly influences internal
protein change of seeds,pH is a very important factor.This study under the condition of different
pH during soybean seed germinating,studied the relative water quantity,soluble protein ...
Related articles - Cached
J Hui - Heilongjiang Agricultural Sciences, 2009 - en.cnki.com.cn
The effect of different pH of the lye soaked rice seed on germination of rice was studied.The results
showed that different pH conditions on the impact of changes on rice seed germination indicated
the same trend in the tested rice varieties,its germination potential and the germination ...
Related articles - Cached
植物生理科学 - casb.org.cn
Increasing areas in saline and alkali soil dramatically affect crop yield. Recent research in salt
signal transduction pathway using Arabidopsis have made great process in understanding the
genetic basis of plant tolerance to salinity. However, the study on plant response and the ...
Cached
L Yonghai - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2008 - en.cnki.com.cn
[Objective] The purpose of the study was to supply basis for slowing the influences of acid-Al
on the growth and yield of rice through regulating the pH value of soil.[Method] Under different
pH values,the acid-Al solutions at different concn.were used in seed soaking and the ...
Related articles - Cached - BL Direct
CA Pytlewski - Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Seria B- …, 1989 - agris.fao.org
... Seria B - Rosliny Ozdobne (1989). Propagation of several species of bromeliads (Bromeliaceae).
Pt. 2. Influence of pH on seed germination and seedling number. Pytlewski, CA (Instytut
Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice (Poland)). Date of publication, 1989. ...
Cached
ATT Yingbing - JOURNAL OF HUBEI AGRICULTURAL COLLEGE, 1999 - en.cnki.com.cn
The experiment of seed soaking in urea solutions with different pH was conducted.The results
showed that pH of the solutions affected seed germination and seedling vigor of rice greatly,and
the optimum pH was 5~6.Meanwhile, the factor of urea also weighed heavily in the ...
Cached
G Bukvić, M Ravlić, S Grljušić, V Rozman… - Sjemenarstvo, 2009 - hrcak.srce.hr
Sažetak The investigations were carried out in a climate chamber at two temperatures (10 and
20°C) and four pH values of water solution (4, 5, 6 and 7) with the seeds of three white clover
cultivars of the same age and different in origin (Regal, Jura and Rivendel). We studied ...
Cached
C LI, M YIN, W XU, J XU… - en.cnki.com.cn
Phaseolus radiatus L.was used as the material,the effect of different level of medium salts,inositol
concentration and pH value on Phaseolus radiatus L.seeds germination in the test tube were
studied respectively.The results showed that: the high level of inorganic salt in MS ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
WU Chun-lei - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2011 - en.cnki.com.cn
[Object] To investigate the optimum pH for the seed germination and seedling growth of Glycyrrhiza
uralensis,and optimize its industrialized cultivation technology.[Methods] The seeds of Glycyrrhiza
uralensis were soaked in solutions with different pH for 7 d(pH 3,5,6,7,8,9,10,11),and the ...
Cached
N Yasmin, MY Shakir… - Journal of Agricultural Research ( …, 1994 - agris.fao.org
It is generally held that DAP fertilizers increase soil pH and affect seed germination. A study was
carried out to assess the effect of various fertilizers (urea, A/S, DAP, NP and SSP) on soil pH
and germination of cotton, wheat and maize seeds. For pH study rates of N and/or P2O5 ...
Cached - All 2 versions
H Jishan, L Youzhi, X Yonghong… - Journal of Northeast …, 2008 - en.cnki.com.cn
An experiment was conducted to study the effects of different germination temperatures(20,25
degree C),pH values(from 3 to 11),storage temperatures(-22,2,20 degrees C) and storage
periods(10,30,90,210 days) on seed germination of Deyeuxia angustifolia.Results ...
Related articles - Cached - BL Direct
[PDF] from irb.hrG Bukvic, S Grljusic, V Rozman, D Lukic… - Not. Bot. Hort. Agrobot. …, 2007 - bib.irb.hr
Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj, 2007 Volume 35, Issue 1 Print ISSN 0255-965X; Electronic ISSN
1842-4309 ... SEED AGE AND pH OF WATER SOLUTION EFFECTS ON FIELD PEA (PISUM
SATIVUM L.) GERMINATION ... Bukvic, Gordana1), Sonja Grljusic2), Vlatka Rozman1), ...
Related articles - View as HTML - All 7 versions
DY Shin… - Journal of Agricultural Science Research-Sunchon …, 1987 - agris.fao.org
Record number, KR9400472. Titles, Studies on the effects of water, pH, soil texture and growth
regulator on the seed germination of bell flower plant (Platycodon grandiflorum DC.). Personal
Authors, Shin, DY,Kim, HJ (Sunchon National University, Sunchon (Korea Republic). ...
Cached
BC Bønsager - 2007 - epc.bio.dtu.dk
Cereal grains are vital components of our diet, and therefore understanding of the biology of
breakage of dormancy and initiation of germination very important. These processes are far from
fully understood, despite extensive studies, and no specific markers for germination have ...
Cached - All 3 versions
SV Krylov… - 1987 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, SU8842005. Titles, [The effect of coating polymers on corn seed
pH during germination]. Personal Authors, Krylov, SV,Korneva, E.Ya. Publisher Place, Moscow
(USSR). Publication Date, 1987. AGRIS Subj. Cat. Seed production. ...
Cached
B Gordana, S GRLJUSIC, V ROZMAN… - Notulae Botanicae …, 2007 - notulaebotanicae.ro
The laboratory experiment was conducted to evaluate the effects of seed age and water solution
pH on field pea (Pisum sativum L.) germination energy, germination, seedling root length and
stem height. Seeds aged 33 and 21 months and four water solution pH levels (5, 6, 7 and ...
Cached - All 4 versions
E Gawronski - Zeszyty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych ( …, 1984 - agris.fao.org
... Synchronization of germination induced by alternating treatment of light and temperature in a
daytime depended on the concentration of HA and pH medium. HA preparations of different origin
stimulated seed germination of varieties of celery with diverse activity. Type, Summary ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
G Bukvić, S Grljušić, A Josipović, Ž Greger… - Poljoprivreda, 2009 - hrcak.srce.hr
Sažetak The influence of various water solution pH (4, 5, 6 and 7) on germination energy and
germination of red clover cultivar Viola seed stored for 3 and 5 years, and radicle, hypocotyls
and total seedling length was investigated. The highest average seedling and hypocotyls ...
Cached - All 2 versions
D KIŠ - Sjemenarstvo, 2007 - hrcak.srce.hr
Sažetak Influence of different pH values of water solution on germination energy,
germination, seedlings root length and stem height of two annual forage legumes was tested
in laboratory conditions in order to evaluate tolerance of species and cultivars to stress ...
Cached - All 2 versions
ML Ibañez… - Turrialba (IICA). Oct-Dic, 1965 - orton.catie.ac.cr
Se estudió el efecto del pH sobre la acción inhibidora del mucílago de la mazorca del
cacao. La suspensión del mucílago en agua tenía un pH de 4. En ciertos casos se ajustó a pH
7 con tapón de fosfato. Se notó que la inhibición de la germinación de las semillas de ...
Cached
S Grljušić, G Bukvić, M Vratarić, M Antunović… - Poljoprivreda, 2007 - hrcak.srce.hr
Sažetak Influence of four pH levels (5, 6, 7 and 8) of water solution on germination energy,
germination, root and hypocotyl length and total seedlings weight of three soybean cultivars
(Anica, Ika and Kuna) was investigated in laboratory conditions using filter paper. ...

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها