تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - weed seed bank research

مرجع جامع گیاهان زراعی

[PDF] from sggw.waw.plJA Kelton, AJ Price, E Van Santen… - … in Biometry and …, 2011 - agrobiol.sggw.waw.pl
... REGULAR ARTICLE Weed seed bank density and composition in a tillage and ... CITATION: Kelton,
JA, Price, AJ, van Santen, E., Balkcom, KS, Arriaga, FJ, Shaw, JN (2011). Weed seed bank
density and composition in a tillage and landscape variability study. ...
Related articles - View as HTML - All 3 versions
R Asgarpour, R Ghorbani, A Koocheki… - … on weed seed bank …, 2010 - jm.um.ac.ir
Abstract Soil solarization is a simple, safe, and effective method which controls soil born pests
and seeds of many conventional noxious weeds. An experiment was conducted to evaluate the
effect of soil solarization on weed seed bank in Mashhad, Iran during summer 2007. A ...
Cached - All 4 versions

[CITATION] Size and composition of the weed seed bank after 12 years of continuous application of different fertilization systems.

B Cauwer, K Berge… - … , France, 8-10 …, 2009 - Association Française de Protection …
All 2 versions
B De Cauwer, K Van Den Berge… - … in agricultural and …, 2010 - ncbi.nlm.nih.gov
Fertilizer amendments can impact weed populations in a variety of ways. This study evaluated
the effects of 12 year-long applications of different fertilization systems on size and composition
of the weed seed bank in a conventionally managed maize monoculture field. Fertilization ...
Resources @ UT - All 5 versions
[PDF] from orgprints.orgH Sjursen, LO Brandsæter… - 2008 - orgprints.org
Abstract In a five-course rotation with organic vegetables (white cabbage, carrot and onion) the
weed seed bank was reduced the year after two continuous years with red clover, mainly because
of mowing and no soil cultivation the second year red clover. The year after the weedy ...
Related articles - All 2 versions
Full-Text @ UTIJ Renne… - Plant Ecology, 2007 - Springer
Abstract The length of time and form in which disturbances persist in systems depends on
the intensity and frequency of disturbance and on the abilities of resident species to recover
from such events. In grazed grasslands, trampling by large mammalian herbivores can ...
Cited by 11 - Related articles - BL Direct - All 4 versions
[HTML] from wssajournals.orgRG Smith, R Jabbour, AG Hulting… - Weed …, 2009 - allenpress.com
... Understanding how organic management practices and initial weed seed-bank
densities affect weed population dynamics during the transition period may improve
weed management efficacy and adoption of organic practices. ...
Cited by 2 - Related articles - Resources @ UT - All 9 versions

[CITATION] Shifts in Vineyard Weed Seed Bank Composition in Reponse to Organic and Conventional Weed Control Practices

K Steenwerth, K Baumgartner, K Belina… - Group, 2009
Resources @ UT
B De Cauwer, T D'HOSE, M Cougnon… - Weed …, 2011 - Wiley Online Library
In addition to improving the soil quality, organic amendments of soils may affect weed seed
survival, emergence, growth and reproduction. This study eval- uated the effects of applications
of different qualities of organic amendments on size and composition of the weed seed ...
Related articles - Resources @ UT - All 6 versions
[HTML] from wssajournals.org
Full-Text @ UT
AS Davis - Weed Science, 2006 - BioOne
Abstract Weed seeds initiate most weed invasions of arable fields, yet there is relatively little
information on the value of managing weed seed banks. Matrix population models were
used to examine the relative importance of managing weed seed banks, in relation to ...
Cited by 18 - Related articles - BL Direct - All 7 versions
DB Yadav, S Suneja, OP Sagwal, A Yadav… - Environment and …, 2010 - csa.com
A long-term field experiment was initiated in khartf of 1999 to study the effect of green
manuring and continuous or rotational use of herbicides on weed dynamics, sustainability
and productivity of rice and wheat. The experiment is now running in 10 th year. Green ...
NN Angiras, P Chopra… - Agricultural Science Digest, 2010 - indianjournals.com
... AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE www.arccjournals.com /
indianjournals.com WEED SEED BANK AND DYNAMICS OF WEED FLORA AS INFLUENCED
BY TILLAGE AND WEED CONTROL METHODS IN MAIZE (ZEA MAYS L.) ...
Related articles
[HTML] from wssajournals.org
Full-Text @ UT
RG Smith… - Weed science, 2006 - JSTOR
The dynamics of soil seed banks in crop rotations of corn, soybean, and winter wheat were
investigated to determine whether weed seed inputs associated with the winter wheat
phases of the rotation were present in the readily germinable fraction of the seed bank in ...
Cited by 10 - Related articles - BL Direct - All 9 versions
Full-Text @ UTW Feng, G Pan, S Qiang, R Li… - Frontiers of Biology in China, 2008 - Springer
Abstract A long-term fertilized paddy field under rice/rape rotation in the Taihu Lake Region
was selected to investigate the dynamics of soil weed seed diversity. Four fertilizer
treatments were performed, including non-fertilizer (NF), chemical fertilizer only (CF), ...
Related articles - BL Direct - All 3 versions
Full-Text @ UTMR Carter… - Soil and Tillage Research, 2006 - Elsevier
Tillage systems can influence weed seed viability and the distribution with depth of weed
seeds in soil. To investigate this 'tillage effect', weed seed bank composition was determined
at two soil depths (0–10 and 10–20cm) in three tillage systems [mouldboard plough (MP), ...
Cited by 10 - Related articles - All 3 versions
[PDF] from agriculturejournals.czM Landová, K Hamouzová… - Plant, Soil and …, 2010 - agriculturejournals.cz
... 2006). The surviving rate is even higher and its duration longer when the seeds are buried
in the deep layers of soil as in such conditions the seeds become dormant. Dormancy is
an impor- tant feature of weed seed bank dynamics. Sester et al. ...
Related articles - View as HTML - All 5 versions
W Wojciechowski… - … -Sklodowska. Sectio E …, 2007 - agris.fao.org
... Sectio E Agricultura (2007). The effect of field management on weed seed bank in the soil. ...
Language, Pl. Notes, 20 ref. Abstract (English), The purpose of the study was the analysis of
the weed seed bank depending on different methods of field management. ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
[PDF] from alaska.edu
Full-Text @ UT
JS Conn - Soil and Tillage Research, 2006 - Elsevier
The weed seed bank of a long-term tillage study in subarctic Alaska was studied at the end
of 10 years of continuous spring barley (Hordeum vulgare L.). Tillage treatments were: no-
till, disked once (spring), disked twice (spring and fall), and chisel plow (fall). Soil cores ...
Cited by 6 - Related articles - All 7 versions
Full-Text @ UTM Sester, C Durr, H Darmency… - European journal of …, 2006 - Elsevier
... The results confirm the importance of the effects of cropping system on the evolution of the
weed seed bank, especially the effect of soil tillage, which determines the date and conditions
of seed burial, seed excavation and germination stimulation. ...
Cited by 17 - Related articles - All 3 versions
Full-Text @ UTM Sester, C Durr, H Darmency… - Ecological modelling, 2007 - Elsevier
... cropping strategies for weed beet management. In the past, many models have
been developed to understand and to predict the dynamics of weed seed-bank.
Colbach et al. (2005a) distinguished models that directly relate ...
Cited by 7 - Related articles - All 4 versions
R Asgarpoor, R Ghorbani, A Koocheki… - … on Weed Seed-Bank, 2011 - jm.um.ac.ir
Abstract To study the effects of soil solarization, barley straw mulch and hand weeding on weed
seedbank, a field experiment was conducted at Research Farm of College of Agriculture, Ferdowsi
University of Mashhad during 2007-2008 growing season. This experiment was based on ...
Cached - All 2 versions
[PDF] from rjas.roB Konstantinovic, M Meseldzija, M Korac… - Research Journal of …, 2010 - rjas.ro
Abstract: Mapping and monitoring of weed seeds on agricultural and non-agricultural areas is
long lasting praxis in many countries. A study of weed seed bank under various cultures provides
opportunities of prediction, which weed species, in what volume and in what time will ...
Related articles - All 3 versions
Full-Text @ UTA Rahman, TK James… - Weed Biology and …, 2006 - Wiley Online Library
... necessary. The weed seed bank as a reservoir of weed seeds in the soil largely
determines the potential density and species composition of weeds that subsequently
interfere with crops during the growing season (Forcella 1993). ...
Cited by 6 - Related articles - BL Direct - All 5 versions
[PDF] from ku.ac.thJD Ranjit, R Suwanketnikom, S Chinawong… - KASETSART …, 2007 - rdi.ku.ac.th
Kasetsart J.(Nat. Sci.) 41: 17-33 (2007) Weed Seed Bank Response to Soil Depth, Tillage and
Weed Management in the Mid Hill Ecology Jagat Devi Ranjit1*, Rungsit Suwanketnikom2, Sombat
Chinawong3, Sutevee Suprakarn4, Isara Sooksathan2 and Sunanta Juntakool2 ...
Cited by 1 - Related articles - View as HTML - All 6 versions
JA Ivany… - 2006 - acs.confex.com
Tillage systems can influence weed seed viability and the distribution with depth of weed seeds
in soil. Weed seed bank composition was determined at two soil depths (0 to 10 and 10 to 20
cm) in three tillage systems [mouldboard plough (MP), shallow tillage (ST), and direct ...
Cached - All 2 versions
M Ovaisi, MA Baghestani… - Pakistan Journal of Weed …, 2006 - agris.fao.org
Changes in weed seed bank due to crop production practices are an important determinant of
subsequent weed problems. To study the effect of chemical control on agricultural rotation
systems, a study was conducted at the University of Tehran research fields, Tehran, Iran ...
Cited by 2 - Related articles - Cached - Resources @ UT - All 2 versions
[PDF] from eau.eeV Boguzas, A Marcinkeviciene… - Agronomy Research, 2004 - ecosyst.eau.ee
Abstract. The influence of organic farming on weed seed bank under two different crop
rotations: with and without manure, was investigated in an organic farm of Kazliskiai over the
period of 1997–2002. Proven by qualitative index, organic farming increases the diversity ...
Cited by 6 - Related articles - All 3 versions
RS Dhawan - Indian Journal of Weed Science, 2007 - indianjournals.com
[ij] [ij] [ij]. Welcome! Google Inc. (IPs Last access 7-Oct-2010 12:40), Users online: 388, Email
id Password. Journal Home. Current Issue. Archive. TOC. Prev Article. Registration. Editorial
Board. Aims & Scope. Author Guidelines. News & Events. Subscribe TOC Alerts. FREE. ...
J WEI… - Journal of Xinyang Agricultural College, 2006 - en.cnki.com.cn
Soil weed seed bank is the primary source of future weed infestations and knowledge of seed
bank dynamics is beneficial to integrated weed management.The soil weed seed bank were
discussed.Carrying out the turf-weed integrated management strategy,based on weed ...
Cited by 1 - Related articles - Cached


ZY Ashrafi - The 18th World Congress of Soil Science, 2006 - acs.confex.com
Goals of integrated weed management (IWM) include increasing knowledge of seed bank dynamics
and exploring how this information can be used by growers to improve the consistency of their
weed control practices. The study of soil weed seed bank dynamics is a relatively new ...
Cited by 1 - Related articles - Cached - All 3 versions
N Jain, JS Mishra, ML Kewat… - Indian Journal of Weed …, 2006 - indianjournals.com
... Indian Journal of Weed Science Year : 2006, Volume : 38, Issue : 1&2 Print ISSN :
0253-8040. Effect of Tillage and Herbicides on Weed Seed Bank Dynamics in Wheat
(Triticum aestivum) under Transplanted Rice-Wheat System. ...
J LIU, X LI… - Journal of Guangzhou University (Natural …, 2005 - en.cnki.com.cn
The soil samples were collected from four different farmland soil types,including dry land
site,corn site,vegetable site and nursery site.The component and quantity of soil weed seeds
bank,and the process and regulation of seed germination were studied in the experiment. ...
Cited by 2 - Related articles - Cached
AV SHAGHAGHI… - JOURNAL OF NEW …, 2008 - sid.ir
Effect of wheat based crop rotations including wheat and corn, wheat and sunshade, wheat and
onion and wheat and sorghum rotations on weed seed bank of wheat farms was investigated
in around of research field of Islamic Azad university, Miyaneh branch. Soil samples were ...
Cached - All 2 versions
B Konstantinovic - 2009 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, RS2010000530. Titles, [Investigation of weed seed bank
in wheat crop]Ispitivanje banke semena korova u usevu psenice. Personal Authors,
Konstantinovic, B., Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad (Serbia). ...
Cached
ML ALI, ALIR KOUCHAKI… - IRANIAN JOURNAL OF …, 2006 - sid.ir
Weed seed bank dynamics in corn, sugar beet and wheat plots in rotation with wheat were studied
under conventional and ecological management systems during 2 years. The experiment was
laid out in a split- plot design in a randomized complete block, where 3 crop rotations ...
Cached - All 2 versions
[PDF] from scielo.clR Peralta Caroca, P Silva Candia… - Chilean journal of …, 2011 - SciELO Chile
We studied the abundance, species composition, and depth distribution of the weed seed bank
under no-tillage (NT) and conventional tillage (CT) at two sites, A and B. Soil samples were taken
at three soil depths (0-2, 2-5, and 5-15 cm). Germinated, dormant, and total seeds were ...
Cited by 1 - Related articles - All 6 versions
TG Jebarathnam… - Indian Journal of Weed …, 2006 - indianjournals.com
The different organic manures viz., farm yard manure, goat manure, sugarcane pressmud, neem
cake, pungam and glyricidia green leaf manure influenced the weed seed bank in the soil as
well as the weed growth and crop yield of maize. Application of farm yard manure ...
[PDF] from eau.eeV Pilipavicius - Agronomy research, 2004 - eau.ee
Abstract. Soil weedseed bank” was studied according to harvesting time at different stages
of spring barley maturity at the Research Station of the Lithuanian University of Agriculture, during
the period of 1997–1999. The aim of the experiment was to identify weed seed species in ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions
[HTML] from scielo.brLS Vismara, VA Oliveira… - Planta Daninha, 2007 - SciELO Brasil
Plant growth follows certain physiological principles that can be quantitatively described, up
to a certain extent, by mathematical equations. In agrosystems, seed bank dynamics is
strongly related to the establishment of weed species and can be described as a system of ...
Related articles - Cached - Resources @ UT - All 4 versions
AC Grundy, NE Joneos - Weed management handbook, 2002 - Wiley Online Library
The term 'seed bank' is used to describe the reservoir of viable seeds or fruits (hereafter referred
to as seeds) found in the soil or at its surface. Viable seeds are those which have the capacity
to germinate, given appropriate conditions and dormancy status. For perennial species ...
Cited by 4 - Related articles - Resources @ UT - All 2 versions
RMP OVEYSI MOSTAFA, M ROSTAMI… - IRANIAN JOURNAL OF …, 2006 - sid.ir
Rotation can be used as an approach for weed management, because density and combination
of weed seed bank may be affected by rotation. In this study effect of rotation in diversity and
density of weed seed was studied in three rotation systems (fallow-barely, maize-barely ...
Cached - All 2 versions
M OVEYSI, P REZVANI MOGHADAM… - APPLIED ENTOMOLOGY …, 2006 - sid.ir
... In the stage of corn stem elongation, number of weed seed in some points was zero. Chemical
control prevented the seed production of weeds and decreased the density of weed seed
bank. Plowing changed the density and combination of seed bank. ...
Cached - All 2 versions
[HTML] from scielo.brRB Medeiros… - Revista Brasileira de Sementes, 2002 - SciELO Brasil
... to reduce weed infestations. Information is generally lacking regarding the effects
of alternative agronomic operations and herbicide inputs on soil weed seed bank
composition during this transition. Six crop rotation systems ...
Cited by 3 - Cached - Resources @ UT
کوچکی, علیرضا, نصیری محلاتی… - پژوهشهای زراعی ایران-دانشگاه …, 2005 - um.ac.ir
... جستجوی پیشرفته. پژوهشهای زراعی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد , 2005-6. Title : Effects of different
input levels on weed seed bank in wheat fields of Mashhad ( تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک
بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد ). علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , Full Text. Abstract ...
Cached - All 3 versions
H Kummel, J Doll, J Posner, J Hedtcke, J Baldock… - 2005 - acs.confex.com
Weed management is often the most limiting factor in organic grain production. Producers in
the Upper Midwest either include a wheat/red clover phase to help suppress weeds or a multiyear
forage phase in the rotation. In this study, the weed seed bank was monitored since 1992 ...
Cached - All 4 versions
[PDF] from ku.ac.thK Zewdie, R Suwanketnikom, S Chinawong… - KASETSART …, 2005 - rdi.ku.ac.th
Kasetsart J.(Nat. Sci.) 39: 12-23 (2005) Influence of Tillage, Fertilizer, and Weed Management
on Weed Seed Bank at Various Soil Depth of Wheat Production Field In Ethiopia Kassahun
Zewdie1, Rungsit Suwanketnikom2, Sombat Chinawong3, Chairerk Suwannarat4, ...
Related articles - All 8 versions
MI Ferreira - Agriprobe, 2005 - sabinet.co.za
Abstract: Weeds, like all plants, produce seeds to ensure its survival. Only a fraction of the countless
weed seeds in the topsoil germinate under favourable conditions to ensure the establishment
of annual weeds that will eventually also produce seeds. In the winter rainfall area, like ...
Cached - Resources @ UT
ALIR KOUCHAKI… - IRANIAN JOURNAL OF FIELD …, 2005 - sid.ir
Species composition in weed seed bank was studied in low, medium and high input wheat
fields. Two fields were selected for each input level based on the intensity of external inputs,
eg chemical fertilizers, pesticides (in particular herbicides) and soil manipulation. Soil ...
Cached - All 2 versions
F Forcella, T Webster… - FAO Plant Production and …, 2003 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, XF2004414923. Titles, Protocols for weed seed bank
determination in agro-ecosystems. Personal Authors, Forcella, F.,Webster, T.,Cardina, J. Publisher,
FAO. Publisher Place, Rome (Italy). Publication Date, 2003. AGRIS Subj. Cat. ...
Cited by 8 - Related articles - Cached - BL Direct - All 2 versions
Full-Text @ UTFK Oppong, K Osei‐Bonsu… - Tropical Science, 2003 - Wiley Online Library
... Twenty-five weed species were identified in the three sites, but Chromolaena odorata, Cyperus
spp., Setaria barbata, Fluerya aestuans, Talinum triangulare and Lantana camara contributed
at least 80% of the weed seed bank of each site in Experiment 1 and 74% in ...
Cited by 1 - Related articles


[HTML] from wssp.org.pkG Hassan, H Khan, KB Marwat… - Pakistan Journal of Weed …, 2003 - wssp.org.pk
... Hence, Kremer (1995) has the opinion that successful weed management in agro-ecosystem
centers around the manipulation of weed seed bank in the soil. Wesson and Wareing (1969)
reported that burying induced the seeds of several species to need light. ...
Related articles - Cached - Resources @ UT - All 3 versions
علیمرادی, لیلا, کوچکی, علیرضا… - پژوهشهای زراعی ایران- …, 2006 - profdoc.um.ac.ir
... Title : Weed seed bank dynamics under various rotations and ( ارزیابی پویایی بانک بذر
علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف ). لیلا علیمرادی , علیرضا
کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , احمد زارع فیض آبادی , Full Text. ...
Cached - All 3 versions
رضوانی مقدم… - 2005 - profdoc.um.ac.ir
... Title : Study weed seed bank dynamics of corn field ( بررسی پویایی بانک بذر و جمعیت علف های
هرز در مزارع ذرت ). پرویز رضوانی مقدم , مصطفی اویسی , مصطفی اویسی , Full Text Free Preview.
بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل ممکن نیست. Abstract. ...
Cached - All 2 versions

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها