تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - The effect of chlormequat chloride application on seed

مرجع جامع گیاهان زراعی

AP Appleby, WE Rohde - Agronomy Journal, 1966 - soils.org
A method of applying CCC as a dust treatment to wheat seed was developed and used in field
experiments. Considerable differences in varietal response for a number of agronomic characteristics
were found in replicated field experiments over a 2-year period. The stand of 'Gaines,' a ...

Cited by 19 - Related articles - Cached - All 3 versions

P Barry, TS Storey… - Irish Journal of Agricultural Research, 1990 - JSTOR
Trials were carried out in 1985-1987 to investigate the effects of sprouting and the
application of a growth regulator containing chlorocholine chloride and 1, 3, diphenylurea
on the yield of the potato variety Cara grown for seed. Sprouted seed gave higher total ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions
G Singh, P Kaur, M Kaur… - Indian Journal of Plant …, 1985 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Indian Journal of Plant Physiology (Dec 1985). Effect of CCC and kinetin
on seed germination and early seedling growth in wheat under saline conditions. ...
Cited by 2 - Related articles - Cached

A Ugur… - III Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes …, 2004 - actahort.org
Abstract One of the major problems of commercial transplant production is excessive stem
elongation. Many methods are used to control transplant height such as temperature control,
withholding water, clipping the shoots and plant growth regulators. Among them, plant ...
Cited by 1 - Related articles - BL Direct
Z Xianguin… - ACTA BOTANICA BOREALI-OCCIDENTALIA …, 1995 - en.cnki.com.cn
There is a significant correlation between the effects of seed soaking in the CCC solution andits
concentration. The CCC solution has no influence upon the emergence rate of seedling while
itsconcentration is below 5%,but it makes the emergence rate become lower when the ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
HC Passam, AC Koutri… - Scientia Horticulturae, 2008 - Elsevier
Lettuce plants were sprayed with gibberellin (GA3) or water at the rosette (8-leaf) stage and
subsequently with water or CCC (500 or 1500ppm) at the onset of bolting. GA3 induced
rapid bolting and increased seed yield, but seed stalks were longer and thinner than those ...
Cited by 1 - Related articles - All 2 versions

KAE Rabie, MA Bondok… - Annals of Agricultural …, 1991 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, EG9603523. Titles, The effect of CCC seed treatments on the role
of some endogenous hormones regulating shedding in Vicia faba plants. Personal Authors, Rabie,
KAE,Bondok, MA,El-Antably, HM (Ain-Shams Univ., Cairo (Egypt). ...
Cached
J Dyduch, M Kossowski… - … Akademii Rolniczej w …, 1989 - agris.fao.org
... Ogrodnictwo (1989). Influence of the variety and chlorocholin chloride (CCC) on seed yield
and the quality of field-cultivated sowing material. ... It was shown that CCC as a retardant in
cultivations of seed tomatoes may be applied only to certain varieties. ...
Cached
E Jedrzejczak - Fragmenta Agronomica (Poland), 1994 - agris.fao.org
... Titles, Effect of daminozide (SADH) and chlormequat (CCC) on winter hardiness and seed
yield of chickory and pasture carrot cultivated by the plantingless method. Personal Authors,
Jedrzejczak, E. (Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz (Poland). ...
Cached
ML Fernandez, E Costa… - Cultivos Tropicales (Cuba), 1991 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, CU9300485. Titles, Growth regulators as a way to
increase yields of potato in the technology of tuber and potato seed production. The
response to CCC and ethrel. Short communication. Personal ...
Cached
HGM Geweifel - Zagazig Journal of Agricultural Research (Egypt), 1991 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Zagazig Journal of Agricultural Research (Sep 1991). Agronomic studies
on forage and seed production of Italian ryegrass, Lolium multiflorum Lam. 2.- effect of chlorcholine
chloride, CCC. Geweifel, HGM (Zagazig Univ. (Egypt). Faculty of Agriculture). ...
Cached
Y Emam… - IRANIAN JOURNAL OF CROP SCIENCES, 2002 - sid.ir
Increasing plant density is often associated with lodging, hence decreasing photosynthesis efficiency
and grain yield. A field experiment was conducted to evaluate the effect of three plant densities
30, 50 and 70 p/m 2 and three different chlormequat chloride concentrations:0, 1.4 and ...
Cached - All 2 versions

[PDF] from scialert.netI Kabuguyufka - International Journal of Agricultural Research, 2007 - scialert.net
Intl. J. Agri. Res., 2 (2): 145-151, 2007 The effect of GA3 on fruit set varied with
concentration, stage of development and whether the cv. was seeded, stenospermocarpic or
parthenocarpic. With the seeded cvs GA3 reduced the number of seeded berries but ...
Related articles - All 4 versions
T Pyzik, B Dabrowska… - Roczniki Akademii Rolniczej w …, 1989 - agris.fao.org
... Inst. foer Traedgaardsvetenskap) (1997) in English. -, Influence of the variety and chlorocholin
chloride (CCC) on seed yield and the quality of field-cultivated sowing material by Dyduch, J.;
Kossowski, M.; Przepiorkowska, E. (Akademia Rolnicza, Lublin (Poland). Inst. ...
Cached
N Kosturski… - Rasteniev" dni Nauki (Bulgaria); Plant …, 1975 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, BG7600049. Titles, Effect of irrigation, fertilization and
CCC treatment on the 1000 grain weight and seed germination of wheat. Personal Authors,
Kosturski, N.,Jovcheva, S. Corporate Authors, Selskostopanska ...
Cached
M El-Sherbini, AM Hammoda, SA Mohamedien… - 1984 - agris.fao.org
Record number, EG8401717. Titles, A study on the effect of some plant growth regulators [CCC,
Ethrel] on vegetative growth and seed yield of cowpea. Personal Authors, El-Sherbini,
M.,Hammoda, AM,Mohamedien, SA,Abdel-Gaber, H. (Ministry of Agriculture, Cairo (Egypt). ...
Cached
SSA Amer - Alexandria Science Exchange (Egypt), 1998 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, EG1999000167. Titles, Growth and seed yield of bean, Phaseolus
vulgaris L., as affected by phosphorus, Chlormequat (ccc) and their interaction. Personal Authors,
Amer, SSA (Ministry of Agriculture, Cairo (Egypt). Horticulture Research Inst.). ...
Cached - BL Direct - All 2 versions
Z Xiangui… - Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica (China), 1995 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, CN9680796. Titles, Effects of seed soaking in CCC (chlormequat)
solution on growth characters of winter wheat in drylands. Personal Authors, Zhao Xiangui,Xiao
Ling (Northwestern Coll. of Forestry, Yangling, Shaanxi (China)). ...
Cached
V Radeva… - Plant Science, 1977 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Rasteniev"dni Nauki (1977). Chlorcholine chloride (CCC) effect on the water
regime of lucerne grown for seed at optimal soil moisture and at soil dryness. ...
Cached
ME Zaki, MR Gabal… - Annals of Agricultural Science, …, 1990 - agris.fao.org
... Titles, Effect of GA3 [Gibberellic acid], NAAC and CCC foliar application on fresh herb, dry seed
yield, volatile oils content and quality of coriander plants (Coriandrum sativum var Dulce, L.).
Personal Authors, Zaki, ME,Gabal, MR (Zagazig Univ., Moshtohor (Egypt). ...
Cached
PA Hedin, JC McCarty… - Journal of the Mississippi …, 1988 - agris.fao.org
Record number, US9005759. Titles, Effects of CCC and PIX related bioregulators on gossypol,
protein, yields, and seed properties of cotton. Personal Authors, Hedin, PA (Crop Science
Research Laboratory, USDA, ARS, Mississippi State, MS),McCarty, JC,Jenkins, JN. ...
Cited by 6 - Related articles - Cached
TS Aamlid, R Skuterud, OM Heide… - Norwegian Journal of …, 1995 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, NO9600116. Titles, Autumn application of chlormequat chloride
(CCC) in seed production of Bromus inermis. Personal Authors, Aamlid, TS (Planteforsk - Norsk
Inst. for Planteforskning, Apelsvoll Forskingssenter, Grimstad (Norway). Avd. ...
Cited by 1 - Related articles - Cached - BL Direct
SR Chowdhury… - … of the International Seed Testing …, 1994 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, CH9500193. Titles, Effects of seed pretreatment with
CCC, cinnamic acid and Na-dikegulac on germination and early seedling growth
performance from ageing jute seeds under water deficit stress. ...
Cached - BL Direct - All 2 versions
M GUPTA - Geobios, 1989 - cat.inist.fr
... Titre du document / Document title. Seed germination and seedling growth in response to MH,
COU and CCC treatments in Medicago sativa L. cv. T-9. Auteur(s) / Author(s). MADHULIKA GUPTA
(1) ; Affiliation(s) du ou des auteurs / Author(s) Affiliation(s). (1) Meerut univ., inst. ...
LT Havstad, TS Aamlid, A Susort… - … (Norway); Report-The …, 1999 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, NO2000000519. Titles, Seed production potential
of Nordic cultivars and breeding lines of cooksfoot (Dactylis glomerata L.) with and
without CCC-application [chlormequat chloride]. Original title, ...
Cached

Effect of nitrogen, seed rate and plant growth regulator (chlormequat chloride) on the grain quality of oats (Avena sativa)

RA Browne, EM White… - The Journal of …, 2003 - Cambridge Univ Press
The physical parameters of oats of prime importance in determining milling quality are kernel
content, the content of free kernels, hullability and screenings. In addition to screenings, hectolitre
weight is used in the commercial trading of grain as an indicator of quality due to the ...
Cited by 7 - Related articles - BL Direct - All 4 versions

LMMMX Xiaoliang, ZHCJS Guozhong… - Journal of Hebei …, 2000 - en.cnki.com.cn
The effect of full-nutrient and chlormequat chloride on wheat growth and development were studied
by using them alone or together to soak seeds. The results showed that the mixture of full nutrient
and Chlormequat chloride could improve seed germination rate and seedling quality. ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
HC Passam, AC Koutri… - Scientia Horticulturae, 2008 - Elsevier
Lettuce plants were sprayed with gibberellin (GA3) or water at the rosette (8-leaf) stage and
subsequently with water or CCC (500 or 1500ppm) at the onset of bolting. GA3 induced
rapid bolting and increased seed yield, but seed stalks were longer and thinner than those ...
Cited by 1 - Related articles - All 2 versions
S Prasad… - Plant growth regulation, 1991 - Springer
The growth of mustard was increased significantly when treated with up to 80 kg N ha-1
(N80). Spraying with (2-chloroethyl) trimethylammoniumchloride (chlormequat chloride)
increased seed yield and seed protein content. Spraying nitrogen fertilized plots with ...
Related articles - All 2 versions
Y Emam… - IRANIAN JOURNAL OF CROP SCIENCES, 2002 - sid.ir
Increasing plant density is often associated with lodging, hence decreasing photosynthesis efficiency
and grain yield. A field experiment was conducted to evaluate the effect of three plant densities
30, 50 and 70 p/m 2 and three different chlormequat chloride concentrations:0, 1.4 and ...
Cached - All 2 versions
RA BROWNE, EM WHITE… - Cambridge Univ Press
SUMMARY The physical parameters of oats of prime importance in determining milling quality
are kernel con- tent, the content of free kernels, hullability and screenings. In addition to
screenings, hectolitre weight is used in the commercial trading of grain as an indicator of ...
Related articles
TS Aamlid, R Skuterud, OM Heide… - Norwegian Journal of …, 1995 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, NO9600116. Titles, Autumn application of chlormequat chloride
(CCC) in seed production of Bromus inermis. Personal Authors, Aamlid, TS (Planteforsk - Norsk
Inst. for Planteforskning, Apelsvoll Forskingssenter, Grimstad (Norway). Avd. ...
Cited by 1 - Related articles - Cached - BL Direct
LT Havstad, TS Aamlid, A Susort… - … (Norway); Report-The …, 1999 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, NO2000000519. Titles, Seed production potential
of Nordic cultivars and breeding lines of cooksfoot (Dactylis glomerata L.) with and
without CCC-application [chlormequat chloride]. Original title, ...
Cached

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها