تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - Influence of gibberellic acid on seed production

مرجع جامع گیاهان زراعی

H Baydar, OY Gökmen… - Plant breeding, 2003 - Wiley Online Library
Abstract The objective of the present research was to develop an effective and practical method
for hybrid seed production in safflower, by inducing male sterility with gibberellic acid (GA3).
Seeds of the spiny line Ô5–154Õ and the non-spiny variety ÔDinc¸er 5–118Õ were sown ...
Cited by 7 - Related articles - BL Direct - All 3 versions
H Timm, L Rappaport, P Primer… - American Journal of Potato …, 1960 - Springer
Summary The effect of gibberellic acid on sprouting of potato seed pieces is conditioned by
the stage of rest period, concentration, temperature, and time after seed treatment. Sprouting
response to gibberellin treatment decreases with time after harvest. Gibberellic acid ...
Cited by 9 - Related articles - All 2 versions
MN Prasad, SS Virmani… - International Rice Research …, 1988 - agris.fao.org
Field experiment in 1987-88 at IRRI [International Rice Research Inst., Los Banos, Laguna,
Philippines] involved various concentration and times of application of urea, boric acid
KNO3, and GA3 on CMS line IR54752A and its maintainer IR54752B planted at a female: ...
Cited by 3 - Related articles - Cached

… , plant growth, and tuber production as affected by chemical treatment of white potato seed pieces. III. Compatibility of gibberellic acid with chemicals used for seed

H Timm… - American Journal of Potato Research, 1960 - Springer
Gibbcreltic acid (GA) has been reported to shorten the rest period of freslfiy harvested
potatoes, to hasten sprouting and elnergence (6, 7), and, under certain conditions, to increase
tuber yields (9). Seed treatment with gibberellic acid, however, failed to hasten ...
Cited by 3 - Related articles - All 2 versions
[PDF] from auburn.eduPK Bollich… - Proceeding of the 22 nd Annual Southern …, 1999 - ag.auburn.edu
Abstract. Uniform emergence and adequate stand establishment are often difficult to obtainin
drill-seeded rice (Oryzagativa L.)cultural systems, especially with semidwarf varieties. Gibberellic
acid (GA) is a plant growth regulator that has been shown to be effective as a seed ...
Cited by 3 - Related articles - View as HTML - All 2 versions
K Gulewicz, M Rataj-Guranowska… - Acta Microbiologica …, 1994 - ncbi.nlm.nih.gov
Fusarium moniliforme grown on extract obtained from lupin (Lupinus angustifolius L.) seeds
effectively produced gibberellic acid (GA3). The extract used at the concentration of 8.3-0.41%
dw inhibited the fungal growth. As much as 0.35-0.40 g of GA3 per liter was produced on ...
Cited by 2 - Related articles - BL Direct - All 2 versions
MN Prasad… - Philippine Journal of Crop Science ( …, 1989 - agris.fao.org
The growth regulator gibberellic acid (GA3) is used in hybrid rice seed production to increase
panicle exsertion, stigma exsertion, and plant height to synchronize flowering between primary
and secondary tillers. GA3 also increase plant height, which includes lodging. The extra ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
Y PI, F HE, Z XU… - Acta Agriculturae Jiangxi, 2007 - en.cnki.com.cn
The effect of GA3 on hybrid rice seed production was studied through field experiments.The result
indicated that GA3 had marked effects in reducing enclosed panicles of CMS line,adjustment
of plant height,improvement of out-crossing construction,increasing the percentage of ...
Cited by 1 - Related articles - Cached
HC Passam, AC Koutri… - Scientia Horticulturae, 2008 - Elsevier
Lettuce plants were sprayed with gibberellin (GA3) or water at the rosette (8-leaf) stage and
subsequently with water or CCC (500 or 1500ppm) at the onset of bolting. GA3 induced
rapid bolting and increased seed yield, but seed stalks were longer and thinner than those ...
Cited by 1 - Related articles - All 2 versions
C Carraher, H Stewart, S Carraher… - Functional …, 2002 - Springer
Increased plant and food production has been an aim since humankind began raising their own
food (for instance 1-3). These have been accomplished in many ways through history. Plant antagonists
are also a problem. Recent research has focused on the genetic modification of plant ...
Cited by 1 - Related articles
A Phakdeetula - 2005 - agris.fao.org
The study was conducted at the experimental area of The Sukhothai Plant Materials and Technical
Service Center, Department of Agriculture, Sukhothai province, Thailand from October, 2004
to January, 2005. The different treatments were; Factor A- Tassel management ...
Cached
M Bennett… - 1993 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Effect of gibberellic acid and the diameter of mother bulbs on seed
production of onions (Allium cepa L.). Bennett M, Luz Maria. Corporate author, Chile
Univ., Santiago. Date of publication, 1993. AGRIS Categories, ...
Cached
RR Suralta… - Philippine Journal of Crop Science ( …, 2003 - agris.fao.org
... population. AGRIS 2011 - FAO of the United Nations. Related AGRIS Results: -, Effect
of gibberellic acid (GA3) as a pre-flowering treatment in hybrid rice seed production
by Suralta, RR (Aug 2002) in English. -, Development of ...
Cached
RR Suralta, TS Velasquez… - Philippine Journal of Crop …, 1999 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Philippine Journal of Crop Science (May 1999). Use of flagleaf clipping
and optimum gibberellic acid (GA3) in hybrid rice seed production. ...
Cached
[PDF] from sdu.edu.trH Baydar… - Plant Breeding, 2003 - w3.sdu.edu.tr
Abstract The objective of the present research was to develop an effective and practical method
for hybrid seed production in safflower, by inducing male sterility with gibberellic acid (GA3).
Seeds of the spiny line Ô5–154Õ and the non-spiny variety ÔDinc¸er 5–118Õ were sown ...
Related articles - View as HTML
GM Loper… - HortScience, 1982 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. HortScience (Dec 1982). GA3 [gibberellic acid]-increased
bolting and seed production in late-planted onions. ...
Cached
RR Suralta - 2002 - agris.fao.org
... AGROVOC Terms, ORYZA SATIVA, HYBRIDS, SEED, CYTOPLASMIC MALE STERILITY,
GIBBERELLIC ACID, SEED PRODUCTION, INDUCED FLOWERING, ORYZA SATIVA, HYBRIDE,
SEMENCE, STERILITE MALE CYTOPLASMIQUE, ACIDE GIBBERELLIQUE ...
Cached

[CITATION] Effect of gibberellic acid, vernalization and root weight on sugarbeet seed production and its viability.

HE Olfat, AA Gaber… - … of the Eighth …, 2000 - Faculty of Agriculture, Ain Shams …
SK Malhotra… - Agricultural Science Digest, 2001 - indianjournals.com
The present investigation was undertaken to study the effect of gibberellic add (GA 3 ) doses
sprayed on different stages of radish cv. Pusa Himani, seed crop. It was concluded that GA 3
, sprayed at 100 ppm cone, twice, at 30 days after stedding planting resulted in ...
MS Ghale - 1985 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, PH8611490. Titles, Flower and seed production of
vernalized onion bulbs stimulated by gibberellic acid and nitrogen fertilizer (Philippines).
Personal Authors, Madhu Sudan Ghale. Corporate Authors, ...
Cached
A Misiha - Bulletin of Faculty of Agriculture, Cairo Univ.(Egypt), 1992 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, EG1998000586. Titles, Induction of flowering and seed
production in four aglaonema, Aclaonema commutatuom, schot cultivars by gibberellic acid,
GA3. Personal Authors, Misiha, A. (Ministry of Agriculture, Cairo (Egypt). ...
Cached
JB Ayban… - Philippine Journal of Plant Industry ( …, 1993 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, PH9410300. Titles, Efficiency of vernalization,
daylength and gibberellic acid and potassium nitrate on the seed production of carrot
(Daucus carota L.) cv. new kuroda. Personal Authors, Ayban, JB ...
Cached - All 3 versions
MI Galinato - VICARP [Visayas Coordinated Agricultural Research …, 1983 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, XB8411221. Titles, Boron and gibberellic acid for increased seed
production in cassava and sweet potato. Personal Authors, Galinato, MI. Publication Date, (Dec
1983). AGRIS Subj. Cat. Soil fertility; fertilizers;Plant physiology and biochemistry. ...
Cached
M Alphonse… - Annals of Agricultural Science, Moshtohor ( …, 1990 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, EG9600395. Titles, The influence of seeding size and Gibberellic
acid (GA3) on growth, yield, flowering and seed production of leek, Allium porrum L. Personal
Authors, Alphonse, M.,Bekhit, RS (Cairo Univ. (Egypt). Faculty of Agriculture). ...
Cached
LR Gonzal - 1980 - agris.fao.org
Go to AGRIS search. Effect of boron and gibberellic acid on flowering, pollen viability
and seed production in cassava and sweet potato [study conducted in the Philippines].
Gonzal, LR. Date of publication, 1980. AGRIS Categories, ...
Cached
[PDF] from ijat-aatsea.comRB Gavino, Y Pi… - ijat-aatsea.com
Gavino, BR, Pi, Y. and Abon Jr., CC (2008). Application of gibberellic acid (GA3) in dosage for
three hybrid rice seed production in the Philippines. Journal of Agricultural Technology 4(1):
183-192. ... GA3 application was very effective in increasing seed set rate and seed yield ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions

AJ Haverkort… - Potato research, 1995 - Springer
Summary Potato plants of cvs Eersteling and Bintje were grown from stem cuttings and
induced to form aerial tubers for use as seed. Spraying the plants with gibberellic acid in
concentrations of 10, 25 and 50 mg/l to induce stolon formation in the leaf axils led to a ...
Related articles - BL Direct - All 5 versions
LF Vargas Melo - 1976 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, XL7710269. Titles, [The use of the gibberellic acid in the
production of cabbagelike cultivars of seed and lettuce (Lactuca sativa L.)]. Personal Authors,
Vargas Melo, LF. Corporate Authors, Universidad de Concepcion, Chillan (Chile). ...
Cached
MRM El-Shami - 1983 - agris.fao.org
Record number, EG8400460. Titles, Flowering and some factors [Effect of bulb size, storge
temperature, gibberellic acid, temperature on onion seed development] governing seed quality
and production in some Allium Spp. plants [shallot, great-headed, garlic; Egypt]. ...
Cached
IM Sanchez-Calle… - Anales de Edafologia y Agrobiologia ( …, 1987 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, ES8900614. Titles, [Germination of Phaseolus vulgaris, L. cv.
Eagle seed, 1: Role of gibberellic acid on ethylene production]. Personal Authors, Sanchez-Calle,
IM,Matilla, AJ (Granada Univ. (Spain)). Publication Date, (Nov-Dec 1987). AGRIS Subj ...
Cached
AM El-Gamal - Alexandria Journal of Agricultural Research (Egypt), 1991 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, EG9300399. Titles, Effect of gibberellic acid and thiourea on
the production of seed potatoes. Personal Authors, El-Gamal, AM (Alexandria Univ., Saba Basha
(Egypt). Faculty of Agriculture). Publication Date, (Dec 1991). AGRIS Subj. Cat. ...
Cached
LF Vargas Melo - 1976 - orton.catie.ac.cr
... Título: Uso del ácido giberelico en la producción de semillas de lechugas en cultivares
arrepollados (Lactuca sativa L.).. [The use of the gibberellic acid in the production of cabbagelike
cultivars of seed and lettuce (Lactuca sativa L.)]. Grado acad.: Tesis (Ing Agr). ...
Cached
PAA Aguiar - Revista Brasileira de Sementes (Brazil), 1982 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, BR8301166. Titles, Influence of gibberellic acid on lettuce seed
production [Lactuca sativa]. Personal Authors, Aguiar, PAA. Conference, 2. Congresso Brasileiro
de Sementes, Recife, PE (Brazil), 21 Sep 1981. Publication Date, (1982). AGRIS Subj ..

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها