مرجع جامع گیاهان زراعی

[PDF] from nb.rsS Vojin - Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, 2007 - scindeks.nb.rs
... S obzirom na to, da Republika Srpska ima zna~ajan dio zemlji{ta sa ni`im pH
vrijednostima na kojima se crvena djetelina pokazala boljom od lucerke, ova vrsta ima
perspek - tivu, pa je potrebno zna~ajno pove}anje proizvodnje sjemena. ...
Related articles - All 3 versions
[PDF] from nb.rsD Lopandić, J Stojčić, S Radanović… - Selekcija i …, 2007 - scindeks.nb.rs
... godine. Na osnovu dobijenih prinosa mo`e se zaklju~iti da je najve}i nivo proizvodnje sjemena
ZP hibrida kukuruza u Republici Srpskoj, u analiziranom periodu, ostvaren 2005. ... Cilj ovog rada
je sagledavanje nivoa proizvodnje sjemena ZP hibrida kukuruza u ...
Related articles - All 3 versions
[PDF] from pfos.hrB Šimić, R Popović, S Volenik, L Andrić, H Plavšić… - Poljoprivreda - pfos.hr
... REFERENCES 1. Bauer, Ž. (1987.): Pregled proizvodnje sjemena poljoprivrednog bilja u SRH. ...
Deklarirane količine sjemena u sezoni 1999./2000., 2000./20001. STANJE I MOGUĆNOSTI
PROIZVODNJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA S OSVRTOM NA IZVOZ SAŽETAK ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from srce.hrZBRK VRSTA… - Dubrovnik, 2008 - hrcak.srce.hr
... Razvojem tehnologija proizvodnje, uvođenjem hibridnog sjemena introduciranih stranih sorti
u proizvodnju te postupnim gašenjem organizirane domaće proizvodnje sjemena povrća značajan
dio hrvatskog genfonda povrća je trajno izgubljen, a velikom dijelu to prijeti. ...
Related articles - View as HTML
[PDF] from agr.hrJ Martinčić, V Guberac… - Agriculturae Conspectus Scientificus, 1997 - acs.agr.hr
... Sjetva kod proizvodnje sjemena sva tri hibrida obavljena je na me'uredni razmak 70 cm,
u omjeru redova majka:otac 6:2. Pravac pruåanja redova bio je sjeverozapad - jugoistok.
Kod hibrida OSSK 247 sjetva majžinske komponente obavljena je 24. ...
Related articles - All 6 versions
B Konstantinović, M Meseldžija… - Acta agriculturae …, 2004 - scindeks.nb.rs
... Popović, S., Stjepanović, M. (1995) Vilina kosica (Cuscuta spp), ograničavajući čimbenik
proizvodnje sjemena lucerne. Sjemenarstvo, Zagreb, br. 2-3, 135-149. 1. Rohse, ED (1998) Clover
growers warned about weed dodder. Capital Press news paper article. 2. ...
Related articles - Cached - All 3 versions
[PDF] from srce.hrV Kozumplik… - Agriculturae Conspectus …, 2000 - hrcak.srce.hr
... Strane sorte koje su se u međuvremenu proširile u proizvodnji ponovo su gotovo potpuno
potisnute. U to vrijeme u sjemenarstvu dolazi do zamjene dvogodišnjeg ciklusa sa jednogodišnjim
načinom proizvodnje sjemena. Poliploidne sorte bile su istovremeno i višeklične. ...
Cited by 2 - Related articles - View as HTML - All 14 versions
[PDF] from srce.hrA Islam, M Sultana, S Yeasmin… - POLJOPRIVREDA, 2011 - hrcak.srce.hr
... Sci. Hort. 6: 125–128. PRIKAZ DOMA]IH I STRANIH KULTIVARA LUKA (Allium cepa L.) ZA
POTENCIJAL PROIZVODNJE SJEMENA SA@ETAK Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja
potencijala sjemenske proizvodnje 19 domaćih i stranih kultivara luka. ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions
[PDF] from srce.hrA Špoljar, M Stojnović, D Kamenjak… - Agriculturae …, 2001 - hrcak.srce.hr
... REZULTATI Na pokusnoj površini zasijana je 5.11.1997. grahorica za potrebe
proizvodnje sjemena sorte Poppelsdorf, a kao nosač zasijana je raž. Budući da nije
bila obavljena osnovna gnojidba, prihranom je u travnju 1998. ...
View as HTML - All 10 versions
[PDF] from nb.rsB Konstantinović, M Meseldžija… - Zbornik radova Instituta …, 2007 - scindeks.nb.rs
... Miti},N. (2004): Pesticidi u poljoprivredi i {umarstvu u Srbiji i Crnoj Gori. Dru{tvo za za{titu bilja
Srbije, Beograd. Popovi},S., Stjepanovi}, M. (1995): Vilina kosica (Cuscuta spp.),
ograni~avaju}i ~imbenik proizvodnje sjemena lu cerne. Sjemenarstvo, br.2-3, Zagreb, 135-149. ...
Related articles - All 3 versions
[PDF] from ikbks.comĐ Karagić, G Jevtić… - IN ANIMAL HUSBANDRY - symposium.ikbks.com
... STATISTIČKI GODIŠNJAK REPUBLIKE SRBIJE (2002-2008). STJEPANOVIĆ, M., BOŠNJAK,
D., POPOVIĆ, S.(1990): Stanje i perspective proizvodnje sjemena krmnih leguminoza i
trava. Poljoprivredne aktuelnosti. Svezak-vol., 37, 3-4, 499-505. ...
Cited by 3 - Related articles - View as HTML

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو