تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - flax seed production

مرجع جامع گیاهان زراعی

C Sultana - Bulletin de la Federation Nationale des Agriculteurs …, 1986 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, FR8701179. Titles, [Flax seed production]. Personal Authors,
Sultana, C. (Institut Technique Agricole du Lin, Paris (France)). Publication Date, (Apr 1986).
AGRIS Subj. Cat. Production economics;Seed production. ...
Cached

DM Yermanos, BJ Burge - Agronomy Journal, 1964 - soils.org
Eight iron chelate formulations applied on field plots of flax and safflower did not increase seed
yields. Seed oil content and iodine value of oil were not affected except in one case when an
increase in iodine value was associated with a decrease in seed yield. Nitrogen ...
Cited by 6 - Related articles - Cached - All 3 versions

[PDF] from usda.govJ Alessi… - 1970 - ddr.nal.usda.gov
... a27rade name is inclnded for the benefit of the reader and does not imply any
endorsement or preferential treatment of the product listed by the USDA. Table 1.
Effect of row spacing, weeds, and moisture on flax- seed production. ...
Cited by 10 - Related articles - All 7 versions

MN Barakat… - Plant Cell Reports, 1983 - Springer
... oil and significant amounts of protein (Harapiak 1974). The leading countries in Flax
seed production in order of importance are India, Argentina, USSR, Canada and the
United States. Several of the wild species of Linum possess ...
Cited by 21 - Related articles - All 2 versions

RD Gruenhagen, JD Nalewaja - Weed Science, 1969 - JSTOR
... developed boll stage (July 9) of flax, respectively. Flax- seed production in this study
was reduced 6.02 bu/A or 21% below the weed-free plots by all-season compe-
tition. Tlhus, competition from wild buckwheat until the late ...
Cited by 14 - Related articles

AE Muskett - Transactions of the British Mycological Society, 1948 - Elsevier
... This fact in itself explains why it is that the climate in the north and west is unsuitable for
flax seed production in so far as it encourages a build- up of seed-borne parasites which
may constitute a limiting factor in successful seed production. ...
Cited by 12 - Related articles

[CITATION] The value of pollinating insects to flax seed production in Egypt

MH Hassanein - Annals of the Agricultural Science University Ein …, 1955
Cited by 2 - Related articles

JF Alex - Canadian Journal of Plant Science, 1968 - pubs.aic.ca
Page 1. COMPETITION BETWEEN LINSEED FLAX AND SAPO]\ARIA YACCARIA
c a tt a d a A gr ic u ttur e or, r!r;! i !:;:;r.,r, R e gin a, s as k st c lt e zu a, Reccived August
21, 1967 ABSTRACT Yields of flix (l,inum usitatissintutn ...
Cited by 5 - Related articles

BT Steer… - Journal of the Science of Food and …, 1990 - Wiley Online Library
Page 1. J Sci Food Agric 1990, 51, 11-26 Changes in Fatty Acid Composition of
Sunflower (Helianthus annuus) Seeds in Response to Time of Nitrogen Application,
Supply Rates and Defoliation* Barrie T Steer Tropical Crops ...
Cited by 23 - Related articles - All 4 versions

IH Williams, JR Simpkins… - The Journal of …, 1991 - Cambridge Univ Press
... Cross-pollination of fibre flax. Bee World 26, 30-31. HASSANEIN, MH (1955). The value of
pollinating insects to flax seed production in Egypt. Annals of the Agricultural Science University
Ein Shams 773-784. KOZIN, RB (1954). [Effects of bees on the seed crop of flax]. ...
Cited by 2 - Related articles - All 3 versions

Y Xue - China's Fiber Crops, 2001 - en.cnki.com.cn
... The Agronomical Measures for the improvement of Flax Seed Production. Yang
Xue (Institute of Industrail Crops, Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences
Hulan 150518). The paper summarized out the main measures ...
Cited by 1 - Related articles - Cached

ME Kislev, O Simchoni, Y Melamed… - Vegetation History and … - Springer
Abstract For thousands of years, flax was a winter crop of major importance in the ancient
Levant, second only to wheat and barley. It was cultivated from the beginning of the early Neolithic
period through to Roman times and it is still grown there today. Flax seeds (linseed) ...
Cited by 1 - Related articles

XU Li-zhen - Plant Fiber Sciences in China, 2008 - en.cnki.com.cn
... 2007-01. 4, Yang Xue (Institute of Industrail Crops, Heilongjiang Academy of
Agricultural Sciences Hulan 150518);The Agronomical Measures for the improvement
of Flax Seed Production[J];China's Fiber Crops;2001-02. 5, FU ...
Cited by 3 - Related articles - Cached

GD Jolliff, M Seddigh… - Field Crops Research, 1993 - Elsevier
... Effect of iron chelates and nitrogen on saf flower and flax seed production and oil content and
quality. Agron. ... Yermanos et al., 1964. DM Yermanos, BJ Hall and W. Burge, Effect of iron chelates
and nitrogen on safflower and flax seed production and oil content and quality. ...
Cited by 4 - Related articles - All 2 versions

XU Li-zhen - Plant Fiber Sciences in China, 2007 - en.cnki.com.cn
... 2000-04. 5, Yang Xue (Institute of Industrail Crops, Heilongjiang Academy of
Agricultural Sciences Hulan 150518);The Agronomical Measures for the improvement
of Flax Seed Production[J];China's Fiber Crops;2001-02. 6, FU ...
Cited by 3 - Related articles - Cached

DJ Holden - Botanical Gazette, 1956 - JSTOR
... Thus it seems probable that in excessive- ly wet years the Middle West may suffer a loss in
flax-seed production because semidehiscent, rather than indehiscent, varieties are grown, even
though both varieties can now be handled by the same harvesting machinery. ...
Cited by 6 - Related articles - All 2 versions

H De Haan - Euphytica, 1952 - Springer
... In 1950 15,400 ha were grown, of which 11,658 ha were approved for sowing seed
pro- duction, and 9,547,895 kg were sealed. These figures clearly show the great
importance of flax seed production in the Netherlands. Considerably ...
Cited by 3 - Related articles

[PDF] from usda.govJA Foulk, DE Akin, RB Dodd… - Journal of the Science of …, 2004 - Wiley Online Library
... straw by either spreading chopped flax straw directly on their land, bunching and burning flax
straw, using flax straw as ruminant livestock feed, or baling the flax straw for fibre flax
processing.5 In Canada, about 15–20% of the straw from commercial flax seed production is ...
Cited by 2 - Related articles - All 6 versions

[HTML] from wssajournals.orgAJ Jhala, LL Raatz, JE Dexter… - 2010 - wssajournals.org
... 8% and AP to 0.2%. A combination of preplant (glyphosate) and POST (glufosinate)
at recommended rates reduced volunteer flax seed production, yield, and AP to near
zero in GR canola. Glyphosate applied preplant was equally ...
Cited by 2 - Related articles - All 6 versions

[CITATION] Crop production in western Canada

J Bracken - 1920 - The Grain Growers' Guide, Ltd.
Cited by 6 - Related articles - All 2 versions

SI Warwick… - Canadian Journal of Plant Science, 1998 - pubs.aic.ca
... fallow. In flax, seed production averaged 426 and 233 seeds per plant under nor-
mal and dry growing conditions, respectively, while in more competitive wheat crops,
seed production was 92 and 17 seeds per plant, respectively. ...
Cited by 3 - Related articles - BL Direct - All 4 versions

[CITATION] Studies on a fusarium disease of corn and sorghum,(preliminary)

LH Pammel, JL Seal… - 1916 - Agricultural Experiment Station, Iowa …
Cited by 2 - Related articles

Y Xue - Heilongjiang Agricultural Science, 2002 - en.cnki.com.cn
... Chinese Journal Full-text Database, 1 Hits. 1, Yang Xue (Institute of Industrail Crops, Heilongjiang
Academy of Agricultural Sciences Hulan 150518);The Agronomical Measures for the improvement
of Flax Seed Production[J];China's Fiber Crops;2001-02. 【Co-citations】, ...
Cited by 1 - Related articles - Cached

G YANG… - China's Fiber and Products, 2003 - en.cnki.com.cn
... 【Co-citations】, Chinese Journal Full-text Database, 6 Hits. 1, Yang Xue (Institute of Industrail
Crops, Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences Hulan 150518);The Agronomical Measures
for the improvement of Flax Seed Production[J];China's Fiber Crops;2001-02. ...
Cited by 1 - Related articles - Cached

[HTML] from wssajournals.orgJE Dexter, AJ Jhala, MJ Hills, RC Yang… - 2010 - wssajournals.org
... When left uncontrolled, volunteer flax reduced wheat yields 57% and resulted in volunteer flax
seed production of 4,755 seeds m −2 . A single PRE treatment of glyphosate or glyphosate plus
tribenuron reduced volunteer flax density from 39 to 4 and 6 plants m −2 , respectively ...
Cited by 1 - Related articles - All 8 versions

GP Lafond, B Irvine, AM Johnston… - Canadian Journal of …, 2008 - pubs.aic.ca
Page 1. Impact of agronomic factors on seed yield formation and quality in flax GP
Lafond1, B. Irvine2, AM Johnston3, WE May1, DW McAndrew4, SJ Shirtliffe5, and
FC Stevenson6 1Agriculture and Agri-Food Canada, Box 760 ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions

AJ Kupzow - TAG Theoretical and Applied Genetics, 1976 - Springer
... Later, such natural selection was supplemented by ar- tificial selection and plant-breeding.
Thus in northern Europe the locus of abundance of fiber-flax (withabout 1/10 world flax
seed production) arose without consi- derable polymorphism. ...
Cited by 2 - Related articles - All 2 versions

ES Bassil, SR Kaffka… - The Journal of …, 2002 - Cambridge Univ Press
Page 1. Journal of Agricultural Science (2002), 138, 395–402. # 2002 Cambridge University
Press DOI: 10.1017\S0021859602002204 Printed in the United Kingdom 395 Response of
safflower (Carthamus tinctorius L.) to residual soil N following cotton (Gossypium spp.) ...
Cited by 8 - Related articles - BL Direct - All 5 versions

GF Polishchuk… - Len i Konoplya (USSR), 1980 - agris.fao.org
AGRIS record. Record number, SU8000899. Titles, [The present situation of flax seed production
in the Ukrainian SSR]. Personal Authors, Polishchuk, GF,Didrovskij, LL (Ukrainskij
Nauchno-Issledovatel'skij Inst. Zemledeliya, Kiev). Publication Date, (Jan 1980). AGRIS Subj. ...
Cached

W Zhen-hua, B Ti-ya, Z Zheng… - China's Fiber and …, 2004 - en.cnki.com.cn
... 2009-01. 8, Yang Xue (Institute of Industrail Crops, Heilongjiang Academy of
Agricultural Sciences Hulan 150518);The Agronomical Measures for the improvement
of Flax Seed Production[J];China's Fiber Crops;2001-02. 9, Fan ...
Cached

[CITATION] Mixtures of spring cereals and flax in Ohio

LE Thatcher - 1928 - Ohio Agricultural Experiment Station

[CITATION] Report on the Workshop on Evaluation of Productivity, Economic and Agricultural Values of Fiber and Oil Flax Cultivars Grown in Europe

M Mackiewicz-Tasekretar… - Journal of Natural Fibers, 2004 - Taylor & Francis

[PDF] from nodak.eduTE Thompson, JJ Hammond… - 2010 - v1storm.lib.ndsu.nodak.edu
... Culbert is also moderately resistant to pasmo and anthracnose. These diseases currently tend
to be of less importance in flax seed production. Seed of Culbert was distributed in 1975 to contract
growers in some counties in North Dakota, and in South Dakota and Minnesota. ...
All 3 versions

XIA Zun-min - Plant Fiber Sciences in China, 2008 - en.cnki.com.cn
... 1996-02. 5, Yang Xue (Institute of Industrail Crops, Heilongjiang Academy of
Agricultural Sciences Hulan 150518);The Agronomical Measures for the improvement
of Flax Seed Production[J];China's Fiber Crops;2001-02. 6, Fan ...
Cached

LU Ying - Plant Fiber Sciences in China, 2009 - en.cnki.com.cn
... 2006-01. 4, Yang Xue (Institute of Industrail Crops, Heilongjiang Academy of Agricultural
Sciences Hulan 150518);The Agronomical Measures for the improvement of Flax Seed
Production[J];China's Fiber Crops;2001-02. 5, LuYing ...
Related articles - Cached

[CITATION] 224 INSECT POLLINATION OF CULTIVATED CROP PLANTS

B HONEY… - Insect …, 1976 - … Service, US Dept. of Agriculture: for …
Related articles

D Yong-gui - Heilongjiang Agricultural Sciences, 2006 - en.cnki.com.cn
... 2001-01. 6, Yang Xue (Institute of Industrail Crops, Heilongjiang Academy of
Agricultural Sciences Hulan 150518);The Agronomical Measures for the improvement
of Flax Seed Production[J];China's Fiber Crops;2001-02. 7, Wang ...
Cached

[PDF] from ualberta.caA Jhala - 2009 - repository.library.ualberta.ca
... 160 Crop response……………161 Volunteer flax seed production, viability, yield and
AP………….162 ... Page 14. Table 5-4 Volunteer flax seed production, seed viability and adventitious ...
Related articles - View as HTML - All 2 versions

PJ Rijn - Australian Journal of Experimental Agriculture and … - CSIRO
... United States Depart- ment of Agriculture, Farmers Bulletin No. 2122. Knowles, P. F., Isom,
W. H., and Worker, G. F. (1959)-Flax- seed production in the Imperial Valley by the Division
of Agricultural Sciences. University of California, Circular No, 480. ...
Related articles - All 2 versions

JG Rodger, K Balkwill… - International Journal of …, 2004 - Cambridge Univ Press
Page 1. REVIEW ARTICLE African pollination studies: where are the gaps? James
Gordon Rodger 1 , Kevin Balkwill 1 and Barbara Gemmill 2, * 1CE Moss Herbarium,
University of Witwatersrand, Private Bag 3, Wits 2050, South ...
Cited by 14 - Related articles - All 2 versions

R Casa, F Rossini… - Sementi Elette, 1997 - agris.fao.org
... effect on seed yield. As a whole, the high seed number per unit area and excellent
germinability seem to indicate a good potential of the environment considered for
fibre flax seed production. Abstract (Italian), [Due varieta' di ...
Cached

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها