1-ریاضیات:كیوان سیفی  تستهای ارشد رشته های كشاورزی محمدجوادفولادی وتفكری-تست مدرسان شریف 1 و 2-آبیاری:طراحی سیستم های علیزاده جلد1و2-تست های دیباگران آبیاری ( علیرضا شكوهی )-تست های سمیرا اخوان

3-زهكشی: زهكشی دكتر علیزاده-تست ارشد دیباگران( شكوهی)-تست های سمیرا اخوان-

4-رابطه اب و خاك: علیزاده-تست های سمیرا اخوان-وتست های ارشد امید شیخ اسماعیلی

5- مكانیك سیالات:مكانیك سیالات و هیدرولیك مدنی-5 فصل اول استرایر-كتاب مكانیك سیالات بهزاد خدا كرمی-هیدرولیك ابریشمی -كتاب تست دیباگران مكانیك سیالات و هیدرولیك رشته عمران

منابع معرفی شده اقای همزه علیزاده رتبه اول كارشناسی ارشد ابیاری -زهكشی 1386

دفترچه سوالات 5 سال اخیر  همراه با پاسخ نامه کشاورزی - آبیاری- زهکشی + هزینه پست 7000تومان

 

با شماره تلفن های  09139380282و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید