آزمون دکترای  این رشته   در سال جاری  نیز مانند سال گذشته  به صورت متمرکز ، و با تغییرات زیاد نسبت به سال گذشته  برگزار خواهد شد ، منابع دروس امسال شامل 4 درس  نیمه تخصصی در سطح دوره کارشناسی  و 3 درس از مجموعه دروس دوره کارشناسی ارشد خواهد بود. منابع دقیق این آزمون تا چند هفته آینده از سوی سازمان سنجش مشخص خواهد شد ، پس تا آن زمان شکیبا باشید!!!