حشره شناسی کشاورزی :

1- جزوه حشره شناسی سیستماتیك دكتر عبادی دانشگاه صنعتی اصفهان* ( تایپی كیفیت خوب )

2- جزوه سیستماتیك دكتر حسینی نوه دانشگاه تهران *( دست نویس كیفیت خوب )

3- جزوه حشره شناسی فیزیولوژی و مورفولوژی دكتر عبادی دانشگاه صنعتی اصفهان *( تایپی كیفیت خوب )

4- جزوه حشره شناسی فیزیولوژی و مورفولوژی دكتر حسینی نوه دانشگاه تهران* ( تایپی كیفیت عالی )

 اصول مبارزه :

5- جزوه اصول مبارزه با آفات دكتر رسولیان دانشگاه تهران *( تایپی با كیفیت عالی )

6-  جزوه اصول مبارزه با آفات دكتر سراج دانشگاه چمران اهواز * ( تایپی با كیفیت عالی )

سم شناسی :

7- جزوه  سم شناسی دكتر طالبی دانشگاه تهران* ( تایپی كیفیت عالی )

8-- جزوه سم شناسی دكتر مصدقی دانشگاه چمران اهواز* ( دست نویس كیفیت بسیار خوب )

9- جزوه سم شناسی دكتر حجازی دانشگاه تبریز *( دست نویس كیفیت متوسط )


قیمت جزوات + هزینه پست پیشتاز 45000 تومان تحویل 72 ساعت
قیمت جزوات + هزینه پست سفارشی 38000 تومان تحویل 7 تا 10 روز

ر صورت نیاز به جزوات فوق با شماره تلفن 09363422859 و09139380282  یا آدرس پست الکترونیکm_molla968@yaho.com

ویا به آدرس ایمیل  mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای در آشنایی با نحوه تهیه جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87