دروس عمومی در سطح کارشناسی  گرایشات  تکنولوژی مواد غذایی ، میکروبیولوژی مواد غذایی ، شیمی مواد غذایی و مهندسی صنایع غذایی
میکروبیولوژی مواد غذایی :
1- جزوه دکتر فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد*
 شیمی مواد غذایی :
2- جزوه دکتر حامدی دانشگاه تهران*-

3- جزوه شیمی موادغذایی 1 دکتر فرهوش دانشگاه فردوسی مشهد*

4- جزوه شیمی موادغذایی 2 دکتر فرهوش دانشگاه فردوسی مشهد *

اصول مهندسی  صنایع غذایی :

5-جزوه شاهدی دانشگاه صنعتی اصفهان*

6- جزوه اصول مهندسی مواد غذایی دکتر رضوی دانشگاه فردوسی مشهد*

تکنولوژی مواد غذایی :

تکنولوژی:قند:

7- جزوه تکنولوژی قند دانشگاه فردوسی مشهد   *

8-  جزوه قند دکتر لبافی دانشگاه تهران*

لنیات:

کتاب پارسه-

9- جزوه خسروشاهی دانشگاه ارومیه*

10- جزوه صنایع لبنیات دکتر مرتضوی دانشگاه فردوسی مشهد*

11- جزوه لبنیات دکتر حصاری دانشگاه تبریز*

 اصول نگهداری موادغذایی :

10- جزوه  دکتر کبیری دانشگاه صنعتی اصفهان*

11- جزوه نگهداری  مواد غذایی دکتر بهادری قدوسی دانشگاه فردوسی مشهد*

12- اصول نگهداری دکتر سهراب معینی دانشگاه تهران*

کنسرو:

13- جزوه کنسرو دکتر فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد*-

14- جزوه كنسرو دكتر سهراب معینی دانشگاه تهران*

روغن:

15- جزوه تکنولوژی روغن دکتر حداد خداپرست دانشگاه فردوسی مشهد ( بخش دوم )*

16- جزوه جایگزین های روغن دکتر حداد خداپرست دانشگاه فروسی مشهد*

18 و 17- جزوه روغن دانشگاه صنعتی اصفهان + جزوه روغن  کتر حصاری دانشگاه تبریز*

غلات:

19- جزوه کدیور دانشگاه صنعتی اصفهان *

 قیمت کلیه جزوات + هزینه پست پیشتاز 90000 تومان تحویل 72 ساعت

قیمت کلیه جزوات+ هرینه پست سفارشی 80000 تومان  تحویل 7 تا 10 روز

صورت نیاز به جزوات فوق با شماره تلفن 09363422859 و09139380282  یا آدرس پست الکترونیکm_molla968@yaho.com

ویا به آدرس ایمیل  mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای در آشنایی با نحوه تهیه جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87