جزوات موجود در سطح کارشناسی :
اقتصاد خرد:
1-جزوه اقتصاد خرد دکتر سلامی دانشگاه تهران
2- جزوه اقتصاد خرد همراه با نکات کنکوری دکتر تیمور محمدی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
اقتصاد سنجی :
3- جزوه اقتصاد سنجی دکتر یزدانی دانشگاه تهران
4- جزوه اقتصاد سنجی دکتر زیبایی دانشگاه شیراز
5- جزوه اقتصاد سنجی دکتر  دانشگاه فردوسی مشهد

 اقتصاد توسعه کشاورزی :

6- جزوه خلاصه تودارو+ جزوه دانشگاه شیراز

7-  اقتصاد توسعه و سیاست دكتر كرباسی دانشگاه زابل

8- جزوه اقتصاد و توسعه سیاست كشاورزی دكتر دانشور  دانشگاه فردوسی مشهد


9-  اقتصاد خرد تکمیلی دکتر یزدانی دانشگاه تهران
10- اقتصاد  سنجی تکمیلی دکتر سلامی دانشگاه تهران
11- جزوه اقتصاد منابع طبیعی دكتر كهنسال دانشگاه فردوسی مشهد
12-جزوه اقتصاد منابع طبیعی دکتر اسماعیلی دانشگاه شیراز
13-جزوه اقتصاد منابع طبیعی دكتر كهنسال دانشگاه فردوسی مشهد
14- جزوه اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه تهران
15-جزوه اقتصاد کلان تکمیلی دانشگاه تهران

قیمت جزوات + هزینه پست پیشتاز 150000 تومان


در صورت نیاز به جزوات فوق با شماره تلفن 09363422859 و09139380282 
یا آدرس پست الکترونیکm_molla968@yaho.com

ویا به آدرس ایمیل  mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای در آشنایی با نحوه تهیه جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87