لیست جزوات در سطح کارشناسی :
آمار و طرح و آزمایشات :
1- جزوه طرح و آزمایشات دکتر پیغمبری دانشگاه تهران
2- جزوه طرح و آزمایشات دکتر صمدی یزدی دانشگاه تهران
3- جزوه آمار دکتر فرج الله پور

فیزیولوژی گیاهان زراعی :
4- جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتر کاظم پوستینی دانشگاه تهران
5- جزوه دکتر کرمزاده

اصول و مبانی زراعت :
 کتاب زراعت عمومی دکتر مظاهری دانشگاه تهران

لیست دروس دوره کارشناسی ارشد:
مدیریت علف های هرز :
6- جزوه  مدیریت علف های هرز  دکتر علیزاده دانشگاه تهران
7- جزوه مدیریت علف های هرز دکتر قربانی  دانشگاه فردوسی مشهد

فیزیولوژی علف کش ها :
8-جزوه فیزیولوژی علف کش ها دکتر علیزاده  دانشگاه تهران
9- جزوه  علف کش ها و روش های کاربرد دکتر راشد محصل دانشگاه فردوسی مشهد

اکوفیزیولوژی علف های هرز :
10-  جزوه  اکوفیزیولوژی علف های هرز دکتر رحیمیان دانشگاه تهران
11- جزوه اکوفیزیولوژی علف های هرز باقری  دانشگاه فردوسی مشهد

سایر جزوات که مطالعه آن برای آزمون دکتری توصیه می شوند:
12- جزوه بیولوژی علف های هرز دکتر راشد محصل دانشگاه فردوسی مشهد
13- جزوه فیزیولوژی رقابت دکتر رحیمیان دانشگاه تهران
14- جزوه  علف های هرز مقطع کارشناسی دکتر راشد محصل دانشگاه فردوسی مشهد
15- جزوه علف های هرز مقطع کارشناسی دکتر علیزاده دانشگاه تهران


قیمت جزوات + هزینه پست 150000 تومان
در صورت نیاز به جزوات فوق با شماره تلفن 09363422859 و09139380282  یا آدرس پست الکترونیکm_molla968@yaho.com

ویا به آدرس ایمیل  mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای در آشنایی با نحوه تهیه جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید