به زودی کتابی تحت عنوان مرجع جامع گیاهان زراعی،  شامل بخش های  غلات ، گیاهان صنعتی ، گیاهان علوفه ای ، زراعت حبوبات منتشر خواهد شد .
کتاب مذکور براساس آخرین دستاوردهای دانش کشاورزی در زمینه تولید گیاهان زراعی  مورد نگارش قرار گرفته است و د آن اشتباهات رایج موجود در کتاب ها و منابع  حال حاضر  کشور اصلاح شده است.
کتاب مذکور منبعی قدرتمند برای دانشجویان داوطلب شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ، پژوهشگران و متخصصان گیاهان زراعی و همین طور کتابی بسیار مناسب برای باز آموزی اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه ها است