1- جزوه اکولوژی عمومی دکتر یاوری دانشگاه تهران
2-جزوه بیوم خشک دکتر یاوری
3- جزوه خلاصه کتاب مبانی محیط زیست دکتر وهاب زاده
4-جزوه روش ها و تکنیک های برنامه ریزی دکتر صالحی
5- جزوه مبانی برنامه ریزی ( مباحث کاربردی) دکتر شهرزاد فریادی
6- جزوه برنامه ریزی شهری و روستایی دکتر فریادی
7-جزوه GIS دکتر درویش صفت دانشگاه تهران
8- سوالات ارشد  5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه رشته مدیریت محیط زیست

قیمت کلیه جزوات برای خرید حضوری35000 تومان

خرید همراه با پست سفارشی  40000تومان تحویل 7تا 10 روز 


برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87