نها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند

۱-ژنتیک:

ژنتیک استانفیلد - اصول و مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی-ژنتیک از دیدگاه مولکولی بهمن صمدی یزدی  تا صفحه *202-جزوه ژنتیک میبدی و میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان * -تست دیباگران و پوران پژوهش

۲- اصلاح نباتات:

اصول اصلاح نباتات باقری و فارسی-اصلاح گیاهان زراعی ارزانی- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر ولی الله محمذی دانشگاه تهران* -جزوه اصلاح نباتات عمومی دکتر مقدم ذانشگاه تبریز*- جزوه اصلاح نباتات خصوصی دکتر مقدم دانشگاه تبریز *- جزوه دکتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان* - تست دیباگران و پوران پژوهش-

۳-طرح وازمایشات اماری:

طرح های اماری ولیزاده ومقدم - جزوه طرح دكتر بهمن صمدی یزدی *-جزوه طرح دکتر سید علی پیغمبری دانشگاه تهران*- تست دیباگران و پوران پژوهش

۴- امار و احتمالات:

امار واحتمالات عبدالمجیدرضایی چاپ جدید -جزوه آمارو احتمالات دکتر فرج الله پور* -تست دیباگران

۵-زراعت :

1- كتاب مبانی زراعت عمومی خواجه پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

2- جلد 1،2 و 3(غلات ، صنعتی، علوفه)  مرجع جامع گیاهان زراعی ملازاده انتشارات آموزش و ترویج كشاورزی*

3- تست زراعت حسن حیدری ذوله انتشارات دیباگران

قیمت جزوات برای دریافت حضوری 100000تومان

ارسال با پست سفارشی 110000 تومان تحویل 7 تا 10 روزه

در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های  09139380282و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87


ارشد اصلاح نباتات- منابع ارشد اصلاح نباتات- منابع آزمون ارشد اصلاح نباتات- منابع کنکور اصلاح نباتات- منابع کنکور ارشد اصلاح نباتات – منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات- ارشد اصلاح نباتات- منابع ارشد اصلاح نباتات- منابع آزمون ارشد اصلاح نباتات- منابع کنکور اصلاح نباتات- منابع کنکور ارشد اصلاح نباتات – منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات -ارشد اصلاح نباتات- منابع ارشد اصلاح نباتات- منابع آزمون ارشد اصلاح نباتات- منابع کنکور اصلاح نباتات- منابع کنکور ارشد اصلاح نباتات – منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات- ارشد اصلاح نباتات- منابع ارشد اصلاح نباتات- منابع آزمون ارشد اصلاح نباتات- منابع کنکور اصلاح نباتات- منابع کنکور ارشد اصلاح نباتات – منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات-

ارشد اصلاح نباتات- منابع ارشد اصلاح نباتات- منابع آزمون ارشد اصلاح نباتات- منابع کنکور اصلاح نباتات- منابع کنکور ارشد اصلاح نباتات – منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات- ارشد اصلاح نباتات- منابع ارشد اصلاح نباتات- منابع آزمون ارشد اصلاح نباتات- منابع کنکور اصلاح نباتات- منابع کنکور ارشد اصلاح نباتات – منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات -ارشد اصلاح نباتات- منابع ارشد اصلاح نباتات- منابع آزمون ارشد اصلاح نباتات- منابع کنکور اصلاح نباتات- منابع کنکور ارشد اصلاح نباتات – منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات- ارشد اصلاح نباتات- منابع ارشد اصلاح نباتات- منابع آزمون ارشد اصلاح نباتات- منابع کنکور اصلاح نباتات- منابع کنکور ارشد اصلاح نباتات – منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات-