1-   جزوه مدیریت بیماریهای گیاهی شیراز

2-   جزوه نماتد شناسی دکتر کارگر شیراز

3-   جزوه باکتری شناسی دکتر معرفت تهران

4-   جزوه قارچ شناسی دکتر نیکخواه

5-   جزوه ویروس شناسی ارشد دکتر ایزد پناه شیراز

6-   جزوه باکتری شناسی دکتر رحیمیان ساری

7-   جزوه باکتری شناسی دکتر تقوی شیراز

8-   جزوه ویروس شناسی تربیت مدرس

9-   جزوه نماتد شناسی تربیت مدرس

10-           جزوه مدیریت بیماریهای گیاهی تربیت مدرس

11-           جزوات بیماریهای سبزی، جالیزی و زینتی+ بیماریهای گیاهان زراعی + بیماریهای درختان میوه (در سطح مقدماتی)


یمت بسته دکتری  بیماری شناسی گیاهی هزینه پست پیشتاز
150000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید


http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com