به یاری خداوند متعال کتاب مرجع جامع گیاهان زراعی در سه جلد شامل جلد اول غلات، جلد دوم گیاهان صنعتی و جلد سوم گیاهان علوفه ای توسط انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی به چاپ رسید.  اینجانب در نگارش مجموع 3 جلدی این کتاب از بیش از 2000 منبع معتبر استفاده نموده ام و بدینرو کتاب به لحاظ منبع نویسی و استفاده از منابع جدید و معتبر در بالاترین سطح کتب تالیفی در زمینه گیاهان زراعی کشورمان قرار دارد. ضمن اینکه در منابع تالیفی پیش از این ، به دلیل پدیده شوم رایج (کپی برداری بدون تحقیق ) برخی از اشتباهات رایج در کتب پیشین  سال ها تکرار شده است ونهایت تلاش اینجانب بر این بوده است که این اشتباهات مورد تصحیح قرار گیرند تا از فراگیری مطالب نادرست توسط خواننده کتاب اجتناب شود. همین طور نهایت تلاش بر این بوده است که با توجه به تجربیات محققین سایر کشورها راه حل علمی و عملی مناسبی برای بسیاری از مشکلات موجود در زمینه زراعت کشورمان که سال ها لاینحل مانده ارائه شود. امید است تالیف این کتاب گام مثبت هر چند کوچکی در زمینه زراعت این مرز و بوم باشد.مرجع جامع گیاهان زراعی جلد سوم(گیاهان علوفه ای)


مرجع جامع گیاهان زراعی جلد دوم(گیاهان صنعتی)

مرجع جامع گیاهان زراعی جلد اول (غلات)