به تازگی کتاب بسیار باکیفیتی در رابطه با گیاهان دارویی  به چاپ رسیده که وظیفه خودم میدانم این کتاب به دوستان عزیز معرفی کنم.

فرایندهای برداشت، خشک کردن و فراوری

 گیاهان دارویی و معطر

 

 

فرایندهای برداشت، خشک کردن و فراوری گیاهان دارویی و معطر

Medicinal And Aromatic Crops: Harvesting, Drying, and Processing

 

مترجمین:

دکتر فرزاد نجفی، مهندس محمّدتقی عبادی، مهندس جلال عباسیان

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران