تولید علمی وعملی گیاهان دارویی (کاشت ،داشت ، برداشت وخواص درمانی)

 به تازگی کتاب تولید علمی و عملی گیاهان دارویی توسط انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی منتشر شده است. در نگارش این کتاب افراد ذیل مشارکت داشته اند:
 1- جناب آقای مهندس محمدرضا کدوری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان  و مسئول تحقیقات گیاهان دارویی شهید زنده روح (فصل های گل محمدی، آلوئه ورا،ترخون، نعناع فلفلی، زیره سیاه، گل همیشه بهار)
2- مهندس مرتضی ملازاده متخصص خواص دارویی گیاهان زراعی (( فصل های یولاف،ذرت، کتان روغنی، شبدر قرمز، کرچک، گلرنگ، شبدر شیرین زرد(اکلیل الملک) )
3- جناب آقای دکتر یوسف امامی پور  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان( فصل اکالیپتوس)
4- جناب آقای مهندس اسعدی کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان( فصل حنا)
5- جناب آقای مهندس احمد پورمیرزایی  پژوهشگر گیاهان دارویی و معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان (فصل انجدان رومی)
6-  جنای آقای مهندس احمد نوشکام  دانشجوی دکترای تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران(فصل های مارتیغال و مرزه)
7- جناب آقای مهندس محمد تقی عبادی دانشجوی دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر دانشگاه تربیت مدرس تهران(فصل بابونه)
8- جناب آقای مهندس هادی دهقانپور فراشاه کارشناس ارشد تکنولوژی بذر و پژوهشگر  و مدرس گیاهان دارویی(فصل مرزنگوش)