به اطلاع کلیه دوستان عزیز مراجعه کننده به وبلاگ می رسانم که منابع اکثر رشته های کشاورزی و منابع طبیعی در حال بروز رسانی می باشد، امور مربوط به بروز رسانی جزوات، در بیشتر  رشته ها تا تاریخ اول تیر ماه به پایان خواهند رسید و شما می توانید منابع را  با جدیدترین تغییرات و بالاترین کیفیت علمی تهیه نمایید.