پژوهشگران با انجام تحقیقات دریافتند که گیاهان با هدف اطمینان از در اختیار داشتن میزان آب و مواد غذایی  مورد نیاز در طول شب، محاسبات ریاضی دشواری را انجام می دهند !

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، براساس پژوهشی که نتایج آن در مجله علمی "ای لایف" منتشر شد، محققان پژوهشکده "جان اینز" انگلیس با انجام تحقیق بر روی گیاه "آرابیدوپسیس تالیانا" دریافته اند که گیاهان با هدف جلوگیری از گرسنگی در طول شب به علت عدم دریافت غذای مورد نیاز از خورشید، میزان مصرف غذای خود را تنظیم می کنند.

پژوهشگران همچنین دریافتند که گیاهان قادرند میزان غذای مورد نیاز خود را که به طور کامل در طول روز دریافت نکرده اند، در ابتدای شب دریافت نمایند.

به گفته آنها دقت مورد نیاز برای کاهش میزان مصرف ذخیره غذایی توسط گیاهان، نیازمند انجام عملیات تقسیم پیچیده ای است و این اولین نمونه ملموس در زیست شناسی در زمینه انجام عملیات ریاضی پیچیده مشابه است.

"الیسون اسمیت" استاد اصلی این تحقیق، علت انتخاب گیاه "آرابیدوپسیس تالیانا" برای انجام آزمایش را عملیات حساب ساده و شیمیایی آن دانست و خاطرنشان کرد که این امر باعث شگفتی پژوهشگران شده است.