بنا به نیاز به بروز رسانی جزوات موجود در بانک جزوات در سال جاری، جزوات رشته های محیط زیست، باغبانی  و خاکشناسی با تغییرات اساسی نسبت به سال های گذشته و با کیفیتی عالی تر  تهیه شده اند.
برای دیدن لیست جدید جزوات می توانید به لینک های زیر کلیک نمایید.