تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند
1 پیدایش و رده بندی
جزوه پیدایش دکتر حیدری تهران*
جزوه پیدایش دکتر خادمی اصفهان*
جزوه تشکیل و طبقه بندی خاک حیدری تهران*
جزوه مینرالوژی حیدری تهران*
کتاب مینرالوژی دکتر خرمالی

2ارزیابی خاکها و اراضی
ارزیابی کارشناسی سرمدیان تهران*
ارزیابی کارشناسی دلاور زنجان*
ارزیابی دکتر عاکف*

3 رابطه آب و خاک وگیاه
جزوه نیشابوری تبریز*
جزوه اصفهان*

4 فیزیک خاک
جزوه شرفا تهران*
جزوه رفسنجان*

5 فرسایش خاک
جزوه گرجی تهران*
جزوه جلالیان اصفهان*

6 شیمی خاک
جزوه توفیقی تهران*
جزوه اوستان تبریز*

حاصلخیزی7
 کتاب ثواقبی
جزوه اردلان ثواقبی*
جزوه میرحسینی*
جزوه ریحانی تبار*
قیمت بسته دکتری خاکشناسی گرایش پیدایش و رده بندی ( فقط جزوات)   + هزینه پست پیشتاز 
150000 تومان 

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir