تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند
1-شیمی خاکی
جزوه ارشد توفیقی تهران*
جزوه لیسانس توفیقی*
جزوه لیسانس اوستان تبریز*
جزوه ارشد اوستان*
جزوه لسانس کلباسی اصفهان*

2-حاصلخیزی
جزوه  اردلان ثواقبی*
 کتاب اردلان ثواقبی
جزوه میرحسینی*
کتاب میرحسینی
 3-رده بندی خاک:
درسنامه  رمضانپور گیلان*
 ارزیابی جزوه دکتر عاکف*

4-فیزیک خاک
کتاب علیزاده مشهد
جزوه شرفا تهران*
جزوه رفسنجان*
فرسایش خاک جزوه اسدی گیلان*

5-رابطه آب و خاک
جزوه نیشابوری تبریز*
جزوه ارشد محمدی زنجان*
جزوه اصفهان*
قیمت بسته دکتری خاکشناسی گرایش شیمی خاک ( فقط جزوات)   + هزینه پست پیشتاز 
150000 تومان 

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir