تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند

بسته شماره 1

ریاضیات :

  ریاضیات برای صنایع غذایی فرهمند  و یا  کتاب خالد احمد الی قابل توصیه است 

شیمی موادغذایی:

1- جزوه دکتر حامدی دانشگاه تهران*- کتاب پارسه-

2- جزوه شیمی موادغذایی 1 دکتر فرهوش دانشگاه فردوسی مشهد*

3- جزوه شیمی موادغذایی 2 دکتر فرهوش دانشگاه فردوسی مشهد *

4- جزوه شیمی مواد غذایی دکتر احمدی دانشگاه تبریز*

تکنولوژی:قند:

کتاب  شکر مصباحی -

5- جزوه تکنولوژی قند دانشگاه فردوسی مشهد   *

6-  جزوه قند دکتر لبافی دانشگاه تهران*

لنیات:

کتاب پارسه-

7- جزوه خسروشاهی دانشگاه ارومیه*

8- جزوه صنایع لبنیات دکتر مرتضوی دانشگاه فردوسی مشهد*

9- جزوه لبنیات دکتر حصاری دانشگاه تبریز*

 اصول نگهداری موادغذایی :

کتاب پارسه-

10- جزوه  دکتر کبیری دانشگاه صنعتی اصفهان*

11- جزوه نگهداری  مواد غذایی دکتر بهادری قدوسی دانشگاه فردوسی مشهد*

12- اصول نگهداری دکتر سهراب معینی دانشگاه تهران*

کنسرو:کتاب پارسه- 

13- جزوه کنسرو دکتر فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد*-

14- جزوه كنسرو دكتر سهراب معینی دانشگاه تهران*

روغن:

کتاب پارسه-

15- جزوه تکنولوژی روغن دکتر حداد خداپرست دانشگاه فردوسی مشهد ( بخش دوم )*

16- جزوه جایگزین های روغن دکتر حداد خداپرست دانشگاه فروسی مشهد*

18 و 17- جزوه روغن دانشگاه صنعتی اصفهان + جزوه روغن  کتر حصاری دانشگاه تبریز*

غلات:

کتاب پارسه-

19- جزوه کدیور دانشگاه صنعتی اصفهان *

طراحی کارخانه:

20-جزوه شاهدی دانشگاه صنعتی اصفهان*-

21- جزوه دکتر اسماعیلی  دانشگاه گرگان*

22- جزوه   دانشگاه فردوسی مشهد*

23- جزوه دکتر کلباسی دانشگاه تهران*

 اصول مهندسی :

کتاب پارسه-

24-جزوه شاهدی دانشگاه صنعتی اصفهان*

25- جزوه اصول مهندسی مواد غذایی دکتر رضوی دانشگاه فردوسی مشهد*

میکروبیوبوژی مواد غذایی:

کتاب پارسه-

26- جزوه دکتر فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد*

27- جزوه دکتر نیک پور دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات*

 28- سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه*

29- زبان تخصصی رشته صنایع غذایی*

در صورت نیاز به جزوات با شماره تلفن 09363422859  و09139380282یا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید


قیمت جزوات برای دریافت حضوری 150000 تومان

قیمت جزوات برای  دریافت با پست سفارشی ( تحویل 7 تا 10 روز ) 160000 تومانبرای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

برای آشنایی با نام  محل  و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1391 بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/176

برای  دانلود  رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1391 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/115

برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته صنایع غذایی بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56

در صورت نیاز  به اساتید مجرب برای تدریس خصوصی دروس برای آزمون ارشد صنایع غذایی بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/17 

 

 جزوات ارشد صنایع غذایی - جزوات کارشناسی ارشد صنایع غذایی- جزوات کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی

- منابع ارشدصنایع غذایی- ارشد صنایع غذایی – آزمون ارشد صنایع غذایی- آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- کنکور ارشد صنایع غذایی – کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی – منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور ارشد صنایع غذایی- - منابع ارشدصنایع غذایی- ارشد صنایع غذایی – آزمون ارشد صنایع غذایی- آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- کنکور ارشد صنایع غذایی – کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی – منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور ارشد صنایع غذایی-- منابع ارشدصنایع غذایی- ارشد صنایع غذایی – آزمون ارشد صنایع غذایی- آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- کنکور ارشد صنایع غذایی – کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی – منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور ارشد صنایع غذایی- - منابع ارشدصنایع غذایی- ارشد صنایع غذایی – آزمون ارشد صنایع غذایی- آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- کنکور ارشد صنایع غذایی – کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی – منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور ارشد صنایع غذایی- - منابع ارشدصنایع غذایی- ارشد صنایع غذایی – آزمون ارشد صنایع غذایی- آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- کنکور ارشد صنایع غذایی – کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی – منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور ارشد صنایع غذایی- - منابع ارشدصنایع غذایی- ارشد صنایع غذایی – آزمون ارشد صنایع غذایی- آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- کنکور ارشد صنایع غذایی – کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی – منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور ارشد صنایع غذایی-- منابع ارشدصنایع غذایی- ارشد صنایع غذایی – آزمون ارشد صنایع غذایی- آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- کنکور ارشد صنایع غذایی – کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی – منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور ارشد صنایع غذایی- - منابع ارشدصنایع غذایی- ارشد صنایع غذایی – آزمون ارشد صنایع غذایی- آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- کنکور ارشد صنایع غذایی – کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی – منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی- منابع کنکور ارشد صنایع غذایی-