تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از ;کتابفروشی ها  تهیه شوند

-تراکتور و ماشین های کشاورزی(به ترتیب اهمیت) تراکتور و ماشین های کشاورزی جلد 1و2 منصوری راد-اصول ماشین های کشاورزی دکترشفیعی جلد اول-مدیریت ماشین های کشاورزی بهروز لاری-شناخت و کاربرد کمباین های غلات- جزوه ماشین های کشاورزی عمومی دکتر جعفری دانشگاه تهران*- ماشین های خاکورزی دکتر همت دانشگاه صنعتی اصفهان*-تراکتور دکتر همت دانشگاه صنعتی اصفهان*

2-مکانیزاسیون کشاورزی:مبانی مکانیزاسیون کشاورزی دکتر الماسی-تست مکانیزاسیون دکترآخوندنژاد

3-زراعت عمومی:زراعت عمومی دکترخواجه پور-زراعت عموی دکتر مظاهری- جزوه خلاصه زراعت غلات- صنعتی و علوفه*- جزوه دیمکاری دانشگاه تهران*( در سال های اخیر هر سال چند سوال از مباحث دیمکاری در آزمون می آید- تست دیباگران حسن حیدری ذوله- جزوه زراعت عمومی دکتر علوی دانشگاه باهنر کرمان ( خلاصه خواجه پور )*

4-آمار:آمار و احتمالات عبدالمجیدضایی- جزوه آمارو احتمالات دکتر فرج الله پور* - تست دبیاگران

5- اقتصاد کشاورزی:اصول اقتصاد کشاورزی کوپاهی- جزوه اقتصاد کشاورزی عمومی دکتر یزدانی دانشگاه تهران*-جزوه اقتصاد خرد دکتر سلامی دانشگاه تهران*- جزوه اقتصاد خرد  دکتر محسن نظری دانشگاه علامه طباطبایی تهران همراه با نکات تستی*

6-موتورتراکتور:توان موتور تراکتور رنجبر- جزوه سیستم های انتقال در تراکتور دکتر منصوری لار*- جزوه موتور دکتر رضوی دانشگاه صنعتی اصفهان*- تست موتور  تراکتور دیباگران

 دفترچه سوالات 5 سال اخیر **رشته مکانیزاسیون 85-86-87-88-89

ر صورت نیاز به جزوات با شماره تلفن 09363422859  ویا شماره تلفن 09139380282 نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

قیمت جزوات+ دفترچه سوالات 5 سال اخیر  وهزینه پست فقط 70000 تومان