نها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند
منابع معرفی شده نتیجه 6 ساله اینجانب در زمینه مشاوره در زمینه آزمون کارشناسی ارشد رشته زراعت می باشد. شاید جای سوال باشد چرا جای کتاب های مرجعی مانند  فیزیولوژی گیاهان زراعی آقای عوض کوچکی و زراعت گیاهان صنعتی دکتر خواجه پور و ....
خالی است؟ دلیل این موضوع به کتاب های تست و خلاصه درس های قدرتمند و جامع موجود در بازار بر می گردد ، که با حجم کمتر و در نتیجه زمان گیر بودن کمتر کارایی مناسبی دارند .

منابع ارشد زراعت

زراعت ضریب 4

1- كتاب مبانی زراعت عمومی خواجه پور انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

2- جلد 1،2 و 3(غلات ، صنعتی، علوفه)  مرجع جامع گیاهان زراعی ملازاده انتشارات آموزش و ترویج كشاورزی**

3- تست زراعت حسن حیدری ذوله انتشارات دیباگران

۲-فیزیولوژی گیاهان زراعی  

كتاب فیزیولوژی گیاهی افراسیاب رهنما انتشارات پوران پژوهش
كتاب فیریولوژی گیاهان زراعی محمدی و حسن حیدری انتشارات دیباگران
جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر کرمزاده**

۳- اکولوژی

كتاب اكولوژی  اردكانی انتشارات دیباگران

اگرو اکولوژی – نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی و رضوانی

تست اكولوژی انتشارات دیباگران-
 تست اکولوژی عمومی احمد نوشکام و سمیرا هدایت پور انتشارات دکتر خلیلی**

۴-طرح وازمایشات

كتاب طرح و آزمایشات علیرضا اطمینان انتشارات پوران پژوهش

كتاب طرح و آزمایشات فواد فاتحی انتشارات دیباگران

جزوه طرح و آزمایشات دکتر پیغمبری دانشگاه تهران**

۵- خاکشناسی

جزوه خاکشناسی ترابی دانشگاه شاهد تهران**

تست خاك شناسی دیباگران

قیمت جزوات برای خرید حضوری 90000 تومان

قیمت كلیه جزوات با هزینه پست سفارشی 100000 تومان دریافت 7- 8 روزه

در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های  09139380282و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87