تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند
 
 
مبانی زراعت  و باغبانی :
 كتاب اصول مبانی زراعت خواجه پور-
اصول و مبانی زراعت مظاهری فقط تا صفحه 200-
1- جزوه زراعت عمومی دكتر
2-جزوات خلاصه مباحث غلات-علوفه-صنعتی*
3- جزوه باغبانی عمومی دكتر نادری دانشگاه تهران *
كتاب تست اصول باغبانی  انتشارات دیباگران
 
 
ترویج کشاورزی:
- کتاب  اصول ترویج  دکتر فمی دانشگاه پیام نور-
مباحث نوین در ترویج دکتر فمی و کلانتری- رهیافت ها و فنون مشارکت
4- جزوه ترویج کشاورزی دکتر ملک مدنی *
 
اقتصاد کشاورزی :اصول اقتصاد کشاورزی کوپاهی دانشگاه تهران-
5-  جزوه اقتصاد عمومی دکتر یزدانی دانشگاه تهران*
6- جزوه اقتصاد خرد دکتر سلامی دانشگاه تهران*
7- جزوه اقتصاد خرد دکتر محسن نظری دانشگاه علامه طباطبایی تهران همراه با نکات کنکوری*
 
آمارو احتمالات :
کتاب آمار و احتمالات عبدالمجید رضایی-
8-جزوه آمار و احتمالات دکتر فرج الله پور*-
تست آمار و احتمالات دیباگران*
 
-مدیریت واحد های كشاورزی:
رونالد دی كی،
9- جزوه دانشگاه  دكتر دهقانیان فردوسی مشهد*
10- جزوه مدیریت مزرعه  دكتر اشراقی  دانشگاه تهران*
 
 
11- دفترچه سوالات 5 سال اخیر* همراه با پاسخ نامه  سال های 1385-1386-1387-1388-1389

قیمت جزوات +دفترچه سوالات 5 سال اخیر و  هزینه پست 90000 تومان

در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های  09139380282و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

برای آشنایی با نام  محل  و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1390 بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/154

برای  دانلود  رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1390 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/115

برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته كشاورزی  زراعت  بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56