تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند


-هیدرولوژی ضریب 2

کتاب هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد 1 و2و  کتاب هیدرولوژی امین علیزاده

1- جزوه هیدرولوژی دكتر خلیلی دانشگاه تهران* ( آپدیت جدید )

2- جزوه مهندسی سازه های  هیدرولوزیكی و حافظ آب و خاك   دانشگاه تهران*

  حفاظت خاك :

3- جزوه حفاظت خاک دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*

4- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه دانشگاه تهران* ( آپدیت جدید 1389 )

5- جزوه حفاظت خاک  دانشگاه رازی كرمانشاه*

6-جزوه آبخیز داری دکتر سلاجقه دانشگاه تهران* ( آپدیت جدید 1389 )

7-جزوه آبخیز داری  دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*

8- جزوه دکتر دستورانی دانشگاه صنعتی اصفهان *

3-  ژئومورفولوژی

9-جزوه ژیومورفولوژی 1 دکتر اختصاصی دانشگاه یزد*

10- جزوه ژئومورفولوژی 2 دکتر اختصاصی دانشگاه یزد*

11- جزوه ژئومورفولوژی  دكتر اونق1 دانشگاه گرگان*-

12- جزوه  ژئومورفولوژی بادی  دكتر اختصاصی دانشگاه یزد* -

 13- جزوه ژئومورفولوژی  دكتر نظری دانشگاه تهران

4- مرتعداری ضریب 2

کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم

 -کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی

- کتاب پایش برای  اکولوزی و حفاظت

14- جزوه دکتر ارزانی  قدیم دانشگاه تهران*-

15- جزوه دكتر ارزانی جدید دانشگاه تهران *

كتاب كیفیت علوفه دكتر ارزانی

5- خاک های مناطق خشک ضریب 2

16- جزوه دکتر محمد جعفری* ذانشگاه تهران-

 کتاب مبانی خاک شناسی دکتر جعفری و سرمدیان-

17- جزوه خاک شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان*

18- دفترچه سوالت 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه**


در صورت نیاز به جزوات فوق با شماره تلفن 09363422859 و یا  شماره تلفن  09139380282آدرس پست الکترونیکm_molla968@yaho.com

ویا به آدرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

قیمت جزوات برای دریافت حضوری  80000 تومان

قیمت جزوات برای دریافت پستی ( 7 تا 10 روز ) 90000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

برای آشنایی با نام  محل  و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1391 بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/152

برای  دانلود  رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1391 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/115

برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته  بیابان زدایی   بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56