تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند


جزوات امسال نسبت به سال گذشته 7 تغییر ایجاد شده که هدف از این تغییرات بالا بردن سطح کیفیت علمی جزوات بوده است.

منابع کارشناسی ارشد باغبانی 93

 منابع نهایی معرفی شده رشته باغبانی بعد ازمشورت با تعداد زیادی از نفرات برتر آزمون کارشناسی ارشد این رشته در سال های 86،87،88،89،90و91 و92

 

- میوه کاری ضریب 3

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری: 

1,2- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی و دکتر زمانی دانشگاه تهران* ( تایپی) 

3- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان * ( تایپی)- 

4- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر فتوحی دانشگاه گیلان* ( تایپی)  

میوه معتدله:

5- جزوه  میوه های معتدله ارشادی دانشگاه بوعلی همدان* ( تایپی) 

6- جزوه میوه معتدله راحمی دانشگاه شیراز*  خلاصه كتاب وست ود ( این كتاب توسط آقای رسولزادگان نیز ترجمه شده است )( دست نویس )

7- جزوه منتخب مطالب مهم میوه معتدله *از جزوات (میوه معتدله دکتر کورش وحدتی دانشگاه تهران واحد ابوریحان، جزوه میوه های معتدله دکتر ارزانی دانشگاه تربیت مدرس تهران- جزوه میوه های خشک دکتر فتاحی دانشگاه تهران ، جزوه میوه معتدله دکتر طلایی دانشگاه تهران) ( دست نویس )

8-جزوه میوه های دانه ریز دکتر عبادی دانشگاه تهران*( تایپی) 

9-جزوه نکات کنکوری دانه ریز دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان * ( تایپی )-

کتاب میوه  های دانه ریزجلیلی مرندی-

کتاب میوه کاری (عمومی و خصوصی): تشریح کامل میوه های معتدله، نیمه گرمسیری، گرمسیری و ریز، به همراه توضیح سوالات میوه کاری کنکور کارشنانسی ارشد باغبانی دانشگاه های دولتی و آزاد سال های 1371-1389 نگارش اقای عبدالله خدیوی است

گل کاری وسبزی کاری ضریب 3

گل کاری:

10-جزوه گل کاری صالحی دانشگاه شیراز* ( تایپی )

11-جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران*( تایپی ) 

12-جزوه مطالب مهم درس گل کاری از کتاب دکتر کافی دانشگاه تهران* ( دست نویس )

سبزی کاری :

13-(جدید) جزوه سبزی کاری  دکتر صالحی دانشگاه تهران* ( دست نویس )

 14- جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران* ( دست نویس )

15- جزوه سبزی کاری دکتر دشتی دانشگاه بوعلی همدان * ( دست نویس )

 ازدیاد نباتات ضریب 2

کتاب ازدیاد نباتات خوشخوی جلد ۱تا ۳ -

16-جزوه ازدیاد نباتات زمانی دانشگاه تهران * ( دست نویس )

17- جزوه ازدیاد نباتات دکتر صالحی شیراز* ( دست نویس )

18- جزوه ازدیاد نباتات كورش وحدتی دانشگاه تهران -واحد ابوریحان* ( دست نویس)

۴-خاک شناسی وگیاه شناسی ضریب 2

19-(جدید) جزوه خلاصه گیاهشناسی اساتید مختلف  دانشگاه تهران* ( دست نویس ) - خلاصه شده توسط رتبه های برتر 

کتاب تست   تشریح و فیزیولوژی صداقت حور انتشارات دیباگران 

20- گیاهشناسی 1 ناهید حریری دانشگاه تهران - ابوریحان* ( تایپی )

21- 'گیاهشناسی2  ( سیستماتیک ) جزوه دکتر ناظری  ( دست نویس )* -

22-  گیاهشناسی 2 ( سیستماتیک ) جزوه صانعی شریعت پناهی انشگاه تهران ( تایپی)

 كتاب تست سیستماتیک دکتر صداقت حور انتشارات دیباگران

23-- خاک شناسی جزوه دکتر میرحسینی دانشگاه تهران ( تایپی )* 

24-(جدید)  خاک شناسی دکتر ترابیان * ( دست نویس  )


تست خاک شناسی عمومی دیباگران

۵- فیزیولوژی وفیزیولوژی پس از برداشت ضریب 2

فیزیولوژی پس از برداشت:

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت راحمی

25- جزوه فیزیولوژی پس ازبرداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران* ( دست نویس )

26-(جدید)  جزوه خلاصه فیزیولوژی  پس از برداشت دکتر راحمی وسایر اساتید  * ( دست نویس ) خلاصه نویسی شده توسط رتبه های برتر

27- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان* ( تایپی )

فیزیولوژی گیاهی :

28-جزوه فیزیولوژی گیاهی مستوفی دانشگاه تهران* ( تایپی )

29 -  جزوه فیزیولوژی گیاهی  دانشگاه لرستان * ( تایپی )

30- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه شیراز* ( تایپی )

31- (جدید) جزوه زبان تخصصی باغبانی *

32- دفترچه سوالات کارشناسی ارشد**  به همراه پاسخ نامه سال های 1385-1386-1387-1388- 1389-1390-1391-1392
همین طور کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد باغبانی تالیف جلال خورشیدی که به همه شرکت کنندگان مطالعه ان را توصیه می کنم

درصورت نیاز به جزوات با شماره تلفن 09363422859 ویا ادرس پشت الکترونیک m_molla968@yahoo.com 

ویا پست الکترونیک رسمی من در دانشگاه تهران به ادرسmollazadeh@ut.ac.ir  تماس حاصل نمایید

قیمت کلیه جزوات+  دفترچه سوالات 6  سال اخیر

خرید حضوری 160000 تومان

خرید با پست سفارشی 170000 تومان ( تحویل 7 تا 10 روز )

  همین طور بسته شماره 2 نیز موجود است که تنها شامل جزوات بسیار ضروری می باشد
1- گل کاری نادری دانشگاه تهران
2- جزوه گل کاری صالحی دانشگاه شیراز
3- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی
4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی
5- جزوه ازدیاد نباتات دکتر صالحی دانشگاه شیراز
6- جزوه ازدیاد نباتات دکتر زمانی دانشگاه تهران
7- جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران
8- جزوه سبزی کاری دکتر دلشاد دانشگاه تهران
9و10- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی و زمانی دانشگاه تهران
11-جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
12- جزوه مرکبات دکتر فتوحی دانشگاه گیلان
13- جزوه میوه های دانه ریز دکتر عبادی دانشگاه تهران
14- جزوه میوه معتدله دکتر راحمی دانشگاه شیراز
15- جزوه خاکشناسی دکتر میرحسینی دانشگاه تهران
16- جزوه گیاهشناسی 2 دکتر صانعی شریعت پناهی دانشگاه  تهران
17- جزوه گیاهشناسی 1 دکتر ناهید حریری دانشگاه تهران
قیمت جزوات بسته 2 برای دریافت حضوری 90000 تومان
قیمت جزواتبسته2 + هزینه پست 100000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

برای آشنایی با نام  محل  و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1390 بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/108

برای  دانلود  رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1390 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/115

برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته  باغبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56

در صورت نیاز  به اساتید مجرب برای تدریس خصوصی دروس برای آزمون ارشد  باغبانی  بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/15

برای دانلود رایگان  جزوات کارشناسی ارشد باغبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/114

برای آشنایی با اعضای هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهرا ن بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/113

برای آشنایی با سر فصل بعضی از دروس رشته باغبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/107

سایر  جزوات موجود دربانک جزوات باغبانی  که  صورت نیاز می توانید به لیست جزوات سفارشی اضافه کنید

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر تفضلی دانشگاه شیراز

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر وحدتی دانشگاه تهران- ابوریحان

میوه های  معتدله دکتر طلایی دانشگاه تهران

میوه های معتدله دکتر کورش وحدتی دانشگاه تهران

میوه های معتدله دکتر ارزانی دانشگاه تربیت مدرس

میوه های خشک دکتر فتاحی دانشگاه تهران

گل کاری دکتر خوشخوی دانشگاه شیراز

سبزی کاری دکتر کاشی دانشگاه تهران 1 و2

سبزی کاری دکتر مبلی دانشگاه اصفهان

گیاهشناسی  دکتر وزوایی

خلاصه گیاهشناسی کتاب گیاهشناسی گیاهان آوندی شریعت پناهی

خاک شناسی دکتر کسرایی دانشگاه تبریز

خاک شناسی دکتر شهلا محمودی دانشگاه تهران

خاک شناسی دکتر واروی پور دانشگاه تهران

ازدیاد نباتات دکتر رسولزادگان دانشگاه صنعتی اصفهان

جزوه خلاصه کتاب 3 جلدی ازدیاد نیاتات دکتر خوشخوی

جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر دادپور دانشگاه تبریز

جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر عامریان دانشگاه صنعتی شاهرود

جز.ه فیزیولوژی گیاهی دکتر علی احمدی دانشگاه تهران

جزوه خلاصه کتاب زندگی گیاه سبز و فیزیو لو ژی گیاهی دکتر لسانی

جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

 جزوه چمن كاری اصلی دكتر صالحی شیراز 98 صفحه

فروش جزوات ارشد باغبانی ، فروش جزوات كنكور كارشناسی ارشد باغبانی ، جزوات رتبه های برتر كنكور ارشد باغبانی ، جزوات نفراعت برتر كنكور كارشناسی ارشد باغبانی ، فروش جزوات آزمون ارشد باغبانی ، فروش جزوات كنكور كارشناسی ارشد باغبانی ،منابع ، آزمون ، کنکور ، دکتری، دکترا، باغبانی، علوم باغبانی

منابع  دکتری باغبانی گرایش  میوه كاری و فیزیولوژی و اصلاح میوه سال 1392

منابع دکتری  باغبانی گرایش گیاهان زینتی سال 1392

منابع دکتری باغبانی گرایش  گیاهان دارویی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه یسال 1392

منابع دکتری  باغبانی گرایش سبزیكاری، فیزیولوژی و اصلاح سبزی سال 1392

و

جزوات ارشد باغبانی - جزوات کارشناسی ارشد باغبانی - جزوات کنکور کارشناسی ارشد باغبانی- منابع ارشد باغبانی - منابع کنکور ارشد باغبانی - منابع آزمون ارشد باغبانی

 باغبانی

منابع ارشد باغبانی، منابع کنکور باغبانی، منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی، منابع رشته باغبانی، جزوات باغبانی، رشته باغبانی