تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از بازار تهیه شوند
 
 
-گیاه شناسی ضریب 2

1- گیاهشناسی 1 جزوه دکتر  ناظری دانشگاه تهران*

2-  گیاهشناسی 1  جزوه دکتر ناهید حریری دانشگاه تهران- ابوریحان *

- کتاب تست  آناتومی و مورفولوژی صداقت حور انتشارات دیباگران 

3- 'گیاهشناسی2 جزوه دکتر ناظری دانشگاه تهران *

4- گیاهشناسی 2  جزوه دکتر صانعی شریعت پناهی دانشگاه تهران*

- گتاب تست سیستماتیک دکتر صداقت حور انتشارات دیباگران-

۲-علف های هرز ضریب 2

5-جزوه علف های هرز دکتر علیزاده دانشگاه تهران*

6-جزوه علف های هرز دکتر باغستانی و اسکندر زند دانشگاه تهران -ابوریحان*

7-جزوه علف های هرز دکتر محمد حسن راشد محصل دانشگاه فردوسی مشهد*

8-جزوه علف های هرز رسولزاده دانشگاه تهران*

- كتاب علف های هرز دكتر غدیریان

۳- اصول مبارزه با آفات و بیماری ها ضریب 2

9 -جزوه اصول مبارزه با آفات دکتر رسولی دانشگاه تهران*

10- جزوه اصول مبارزه با آفات سراج دانشگاه چمران   اهواز*

11-  جزوه مبارزه مقدماتی با آفات دکتر عبادی صنعتی اصفهان*

12-جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی دکتر احمد زاده دانشگاه تهران*

13- جزوه اصول مبارزه با بیماری های دکتر شریفی دانشگاه تهران*

14- اصول مبارزه با بیماری های علیزاده*-( خلاصه روستایی و آهو منش )

تست اصول مبارزه با آفات و بیماری ها انتشارات پوران پژوهش

۴-اصول باغبانی ضریب 3

کتاب اصول باغبانی خوشخوی

15- جزوه گل کاری دکتر نادری دانشگاه تهران*

16- جزوه سبزی کاری دکتر دلشاد دانشگاه تهران*

17- جزوه میوه کاری ارشادی دانشگاه بوعلی همدان*

18- جزوه باغبانی عمومی دكتر نادری*

۵-اصول زراعت ضریب 3

کتاب اصول و مبانی زراعت مظاهری و مجنون حسینیکتاب مبانی زراعت خواجه پور۳

19- جزوه زراعت ( غلات- صنعتی- علوفه) *-

20  جزوه اصول زراعت دكتر  ناصر علوی دانشگاه باهنر كرمان ( خلاصه خواجه پور )

*تست زراعت دیباگران حسن حیدری

21- دفترچه سوالات 5 سال اخیر همراه با پاسخ نامه*

در صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و۰۹۳۶۳۴۲۲۸۵۹ ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir

قیمت جزوات برای دریافت حضوری 120000 تومان

قیمت برای دریافت با پست سفارشی 130000 تومان ( تحویل 7 تا 10 روز )

 

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

برای آشنایی با نام  محل  و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1390 بر روی لینک زیر کلیک کنید

برای  دانلود  رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی1390 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/115

برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته كشاورزی  علف های هرز  بر روی لینک زیر کلیک کنید


http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56

 برای آشنایی با لیست دروس دوره کارشناسی ارشد علف های هرز بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/128


برای دریافت منابع  دکتری  علف های هرز  به لینک زیر مراجعه کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/172