1

- بیوشیمی:

جزوه بیوشیمی باقری دانشگاه شیراز فقط فصل های متابولیسم کربوهیدرات ها- پروتئین ها- چربی ها و رونویسی DNA, RNA * مطالعه شود ( در صورت ارسال جزوه کامل ارسال می شود) -   چکیده بیوشیمی پروین پاسالار- تست بیوشیمی دکتر علی دوستی *-

2-تغذیه:مکدونالد(ترجمه جان محمدی) فصل های 1تا 8 و 10 تا 12 مطالعه شود + بخش تغذیه دام از کتاب مجموعه کتاب علوم دامی -تغذیه گلیان ۱۰۰ صفحه اول به جای این کتاب بخش پرورش طیور از کتاب مجموعه علوم دامی می توتند مطالع شود - تست تغذیه دیباگران ۲ جلدی

۳-ژنتیک و اصلاح دام:جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان*-جزوه  اصلاح دام دکتر مرادی دانشگاه تهران *  - زنتیک و اصلاح دام دیباگران فرهنگ فاتحی-  جزوه ژنتیك صمدی یزدی*

۴-طرح وازمایشات:طر-تست طرح اماری دیباگران فواد فاتحی انتشارات دیباگران- جزوه طرح و آزمایشات دکتر سید علی پیغمبری دانشگاه تهران *- جزوه طرح دكتر صمدی یزدی *-تست طرح وازمایشات پوران پژوهش

۵-فیزیولوژی:فیزیولوژی تولید مثل ضمیری ( ظاهرا جدیدا از کتاب دکتر زارع سوالات طرح می شود به نقل از آقای حسین سلمانی رتبه 1 سال 1388)-فیزیولوژی دام ضمیری

۶-پرورش دام وطیور:گاوشیری قربانی و ضمیری-پرورش گوسفند خالداری و سیاه منصور-اصول عملی وعلمی پرورش طیور پوررضا

دفترچه سوالات 5 سال اخیر آزمون کارشناسی ارشد *

 زبان تخصصی رشته علوم دامی *

قیمت جزوات برای دریافت حضوری 65000

قیمت جزوات با دریافت با پست سفارشی 75000( تحویل 7 تا 10 روز)

در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های  09139380282و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید.

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

برای آشنایی با نام  محل  و ظرفیت پذیرش ارشد سال 1391 بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/176

برای  دانلود  رایگان دفترچه سوالات آزمون  سال1391 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/115

برای خرید پستی کتاب های مورد نیاز رشته كشاورزی  علو م دامی  بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/extrapage/56

برای آشنایی با دروس مقطع كارشناسی ارشد  علوم دامی گرایش اصلاح دام   بر روی لینك زیر كلیك كنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/135

برای آشنایی با دروس مقطع كارشناسی ارشد علوم دامی گرایش  تغذیه دام

http://seedresearch.mihanblog.com/post/136