برای تهیه جزوات به صورت خرید پستی مبالغ مورد نظر را به شماره حساب 0309107422002بانک صادرات  و یا شماره کارت 6037691793688128 به نام مرتضی ملازاده واریز کرده  و سپس  تماس گرفته، شماره رسید نقدی و ادرس دقیقتان را و كد پستی 10 رقمی خود را اعلام كنید تا ارسال صورت گیرد جزوات  با پست سفارشی7-10 روز   و پیشناز 3 روز بعد به دستتان خواهد رسید

برای خرید حضوری می توانید به آدرس كرج - بلوار امامزاده حسن - پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مراجعه نمایید

برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 09363422859  و یا09139380282تماس بگیرید