ارزیابی محیط زیست

1-   جزوه ارزیابی محیط زیست دکتر سفیانیان اصفهان

2-   جزوه ارزیابی محیط زیست دکتر ماهینی مشهد

3-   جزوه ارزیابی محیط زیست تکمیلی دکتر سفیانیان اصفهان

4-   جزوه مناطق حفاظت شده دکتر دانه کار تهران

5-   جزوه مدیریت تالابها و پرندگان مهاجر دکتر دانه کار تهران

6-   جزوه ارزیابی اثرات توسعه دکتر مخدوم تهران

7-   جزوه ارزیابی اثرات توسعه تکمیلی دکتر مخدوم تهران

8-   جزوه ارزیابی اثرات توسعه دکتر جباریان

9-   جزوه آمایش سرزمین دکتر مخدوم

10-       جزوه GIS دکتر سفیانیان

11-     کتاب GIS دکتر مخدوم

12- کتاب GIS دکتر درویش صفت

یمت جزوات+ هزینه پست پیشتاز 110000 تومان

قیمت جزوات + هزینه پست پیشتاز 110000 تومان

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir