تبلیغات
مرجع جامع گیاهان زراعی - مطالب ابر دکتری

مرجع جامع گیاهان زراعی

شنبه 21 دی 1392


تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند

لیست جزوات:

1- جزوه ژنتیک مولکولی دکتر بوشهری دانشگاه تهران*
2- جزوه بیوتکنولوژی دکتر بوشهری دانشگاه تهران*
3- جزوه بیولوژی سلولی مولکولی دکتر معالی دانشگاه تهران*
4- جزوه مارکرهای مولکولی دکتر نقوی دانشگاه تهران*
5- جزوه ژنتیک تکمیلی دکتر بوشهری دانشگاه تهران*
6- خلاصه مطالب مهم کلون سازی براون*

لیست کتاب ها:

ژنتیک از دیدگاه مولکولی دکتر صمدی
ژنتیک کلاسیک استانسفیلد
مارکرهای مولکولی دکتر نقوی
بیوشیمی لنینجر
کلون سازی براون


 یمت جزوات برای خرید حضوری 60000 تومان

قیمت كلیه جزوات با هزینه پست سفارشی 70000 تومان دریافت 7- 8 روزه

در صورت نیاز به منابع که با علامت ** مشخص شده اند با شماره تلفن های  09139380282و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

دوشنبه 2 دی 1392

تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند

ü    ژئومرفولوژی: 1- جزوه دکتر نظری سامانی(دانشگاه تهران)* 2- جزوه دکتر اختصاصی(دانشگاه یزد)*

 

ü    حفاظت خاک و آبخیزداری: 1- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه(دانشگاه تهران)*2- جزوه آبخیزداری دکتر ملکیان (دانشگاه تهران)*3- حفاظت خاک دکتر نخجوانی*

 

ü     

ü    مهندسی رودخانه: 1- جزوه مهندسی رودخانه دکتر سلاجقه(دانشگاه تهران)*

 

ü    مدیریت جامع حوزه آبخیز: جزوه دکتر صادقی(تربیت مدرس)*

 

ü    سازندهای کواترنر: دکتر فیض نیا(دانشگاه تهران)*

 

ü    مدیریت منابع آب: 1- جزوه هیدروژئولوژی دکتر مهدوی(دانشگاه تهران)* 2- جزوه منابع آب دکتر ملکیان(دانشگاه تهران)*3- منابع آب دکتر مهدوی( دانشگاه تهران)*

 

ü    کنترل سیلاب: جزوه کنترل سیلاب مهدوی*

 قیمت بسته دکتری آبخیزداری  + هزینه پست پیشتاز 

150000 تومان 

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir

پنجشنبه 7 آذر 1392

تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند
جزوات:
1- مرتعداری دکتر ارزانی (دانشگاه تهران)- جزوه*
2-انالیز وارزیابی مراتع دکتر اذرنیوند(دانشگاه تهران)- جزوه*
3-جامعه شناسی گیاهی دکتر زارع چاهوکی(دانشگاه تهران)- جزوه*
4-بوم شناسی کمی دکتر زارع چاهوکی (دانشگاه تهران)- جزوه*
5- احیا مناطق خشک و کوهستانی دکتر جعفری(دانشگاه تهران)- جزوه*
6- نمونه سوالات دکتری*
7-جزوه اصلاح مراتع دکتر آذرنیوند*
8- جزوه اصلاح مراتع دكتر چاهوكی دانشگاه تهران *
9- جزوه روش های تجزیه تحلیل و ارزیابی مرتع دكتر ارزانی دانشگاه تهران*
10-جزوه رابطه دام و مرتع دكتر ارزانی دانشگاه تهران*

منابع کتاب:
1- پایش برای اکولوژی وحفاظت /دکتر ارزانی و شهریاری/ دانشگاه تهران
2- چرای دام در مرتع و چراگاه/دکتر ارزانی
3- سلامت مرتع / دکتر ارزانی
4-احیائ مناطق خشک وبیابانی/ دکتر جعفری
5- بوم شناسی مرتع / دکتر زارع و اذرنیوند
6- بوم شناسی گیاهی دکتر مصداقی/ انتشارات جهاد دانشگاهی
7- اصلاح مرتع / دکتر اذرنیوند و زارع چاهوکی
قیمت بسته دکتری مرتعداری ( فقط جزوات)   + هزینه پست پیشتاز 
100000 تومان 

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir

چهارشنبه 6 آذر 1392

تنها منابع مشخص شده با علامت * جزواتی هستند که ارسال می شوند و باقی منابع کتاب هایی هستند که می بایست از کتابفروشی ها تهیه شوند
1 پیدایش و رده بندی
جزوه پیدایش دکتر حیدری تهران*
جزوه پیدایش دکتر خادمی اصفهان*
جزوه تشکیل و طبقه بندی خاک حیدری تهران*
جزوه مینرالوژی حیدری تهران*
کتاب مینرالوژی دکتر خرمالی

2ارزیابی خاکها و اراضی
ارزیابی کارشناسی سرمدیان تهران*
ارزیابی کارشناسی دلاور زنجان*
ارزیابی دکتر عاکف*

3 رابطه آب و خاک وگیاه
جزوه نیشابوری تبریز*
جزوه اصفهان*

4 فیزیک خاک
جزوه شرفا تهران*
جزوه رفسنجان*

5 فرسایش خاک
جزوه گرجی تهران*
جزوه جلالیان اصفهان*

6 شیمی خاک
جزوه توفیقی تهران*
جزوه اوستان تبریز*

حاصلخیزی7
 کتاب ثواقبی
جزوه اردلان ثواقبی*
جزوه میرحسینی*
جزوه ریحانی تبار*
قیمت بسته دکتری خاکشناسی گرایش پیدایش و رده بندی ( فقط جزوات)   + هزینه پست پیشتاز 
150000 تومان 

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87

ر صورت نیاز به خریداری جزوات می توانید با شماره و 09139380282 و09363422859
 ویا باآدرس تماس بگیرید 

m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir

یکشنبه 22 شهریور 1394

  منابع آزمون کارشناسی ارشد زراعت

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

 منابع آزمون كارشناسی ارشد علوم و تكنولوژی بذر   

 منابع  آزمون کارشناسی ارشد اگرو اکولوژی (کشاورزی اکولوژیک)  

  منابع آزمون کارشناسی ارشد علف های هرز  

منابع آزمون دکتری علف های هرز ( شناسایی و مبارزه با عف های هرز

  منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

  منابع آزمون کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

  منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی

 منابع دکتری علوم باغبانی و فضای سبز میوه كاری و فیزیولوژی و اصلاح میوه

منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز گیاهان زینتی

منابع دکتری علوم باغبانی و فضای سبز گیاهان دارویی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای

منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز - سبزیكاری، فیزیولوژی و اصلاح سبزی

   منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی 

منابع آزمون کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی

منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی 

  منابع آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

   منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری- سازه های آبی

منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری- منابع آب

  منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری- زهکشی

   منابع آزمون کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی

  منابع کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی 

  منابع  آزمون ارشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی 

منابع آزمون کارشناسی ارشد خاک شناسی

منابع آزمون دکتری علوم خاک گرایش شیمی خاک

منابع آزمون دکتری علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی 

منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی

  منابع آزمون  کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی    

منابع آزمون کارشناسی ارشد  منابع طبیعی -محیط زیست 

منابع آزمون دکتری محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست  

منابع آزمون دکتری محیط زیست گرایش ارزیابی و  آمایش محیط زیست   

منابع آزمون كارشناسی ارشد شیلات گرایش تكثیر و پروش آبزیان  

منابع آزمون دکتری شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

  منابع آزمون کارشناسی ارشد بیابان زدایی 

منابع آزمون دکتری بیابان زدایی

 منابع ازمون کارشناسی ارشد مرتعداری

منابع آزمون دکتری مرتعداری ( علوم مرتع) 

  منابع آزمون کارشناسی ارشد آبخیز داری

منابع آزمون دکتری آبخیزداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد جنگلداری  

 منابع آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

   منابع آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و و فرآوری های چند سازه چوب

منابع آزمون کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب ، بیولوژی و حفاظت چوب

 منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

ادامه مطلب

 • تعداد صفحات :7
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  

لینکدونی

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


counter website
 • آمار بازدید كنندگان وبلاگ در كشورهای مختلف جهان
 • Free counters!

  اَبر برچسبها